ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Агрономически факултет.

Местоположение: сграда "Д" на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. Васко Абаджиев“ № 1, етаж 2, стая № 221

Ръководител на катедрата: Доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи, сграда "Д" на ЛТУ, етаж 2, стая № 225

История:
Катедра „Трайни насаждения и градинарство“ е създадена през 1999 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ, за обезпечаване обучението на студентите по специалност Агрономство. Като временно изпълняващ длъжността Ръководител катедра е назначена доц. д-р Красимира Малинова.
За Ръководители на катедра ТНГ са избирани: доц. д-р Виолета Тодорова (2003-2007); доц. д-р Мария Апостолова (2008-2011), проф. д-р Кирил Попов (2012-2018)
От 2018 г. за Ръководител катедра ТНГ е избрана доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи.

Студентите се обучават в аудитории и учебни зали в корпус Д, в Студентски град. Практическите занятия се провеждат в базата на УОП Враждебна, към ЛТУ, която разполага с учебни зали, овощна градина, лозов масив, оранжерии и зеленчукова градина, където студентите придобиват практически умения.

Академичен състав на катедрата:

 • Доц. д-р Мария Атанасова Апостолова
 • Доц. д-р Мирослава Михайлова Христова-Чербаджи
 • Доц. д-р Невена Василева Шулева
 • Гл. ас. д-р Деница Димитрова Сербезова
 • Гл. ас. д-р Милена Христова Йорданова
 • Ас. д-р Цветелина Алипиева Николова
 • Ас. Марко Тодоров Михайлов

Организатор учебна дейност: Красимира Сиклунова, сграда “Д”, етаж 2, стая № Д-221

Отговорник по качеството: гл. ас. д-р Деница Сербезова – сграда “Д”, етаж 2, стая № 226

Преподавателите от катедрата обезпечават обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ – специалност „Агрономство“ (А) и специалност „Растителна защита“ (РЗ); в ОКС „Магистър“ – специалност „Трайни насаждения и градинарство“ (ТНГ), специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ (ССКР), специалност „Управление на почвените ресурси“ (УПР), специалност „Растениевъдство“ (Р) и специалност „Растителна защита“ (РЗ-магистри).

Дисциплини и преподаватели:

 • Аграрна политика (ССКР, ТНГ, УПР, Растениевъдство): Лекциите се извеждат от доц. д-р Невена Шулева;
 • Ампелография и селекция на лозата (ТНГ, ССКР): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, семинарните занятия се извеждат от ас. Марко Михайлов;
 • Биологично земеделие (РЗ) (учебен план 2016/2017 г.): Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Биологично лозарство и винарство (ТНГ): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, семинарните занятия се извеждат от ас. Марко Михайлов;
 • Бубарство (А, РЗ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от ас. д-р Цветелина Николова;
 • Винарство (А): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, семинарните занятия се извеждат от ас. Марко Михайлов;
 • Въведение в биологичното земеделие (А) (РЗ-учебен план 2017/2018 г., задължителна дисциплина): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Градско, крайградско и оранжерийно градинарство (ТНГ учебен план 2011/2012 г): Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Гъбопроизводство (А, РЗ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Зеленчукопроизводство (А, РЗ): Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Икономика и управление (А, РЗ) (учебен план 2016/2017 г.): Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Невена Шулева;
 • Икономика на земеделието (А) (учебен план 2018/2019 г.): Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Невена Шулева;
 • Консултантска дейност (А, РЗ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Невена Шулева;
 • Лозарство (А, РЗ): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, упражненията се извеждат от ас. Марко Михайлов;
 • Методика на научния експеримент (ССКР, ТНГ, УПР, Растениевъдство): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Методика на научния експеримент в растителната защита (РЗ-магистри): Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Обща икономическа теория: (А) (учебен план 2018/2019 г.): Лекциите се извеждат от доц. д-р Невена Шулева
 • Овощарство (А, РЗ): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Оранжерийно зеленчукопроизводство (А, РЗ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Оценка на инвестиции в земеделието (ССКР, ТНГ, УПР, Растениевъдство): Лекциите се извеждат от доц. д-р Невена Шулева;
 • Помология и селекция на овощните култури (ТНГ, ССКР): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова;
 • Пчеларство (А, РЗ): Лекциите, упражненията и семинарните занятия се извеждат от ас. д-р Цветелина Николова;
 • Пчелоопрашване (ССКР, ТНГ): Лекциите се извеждат от ас. д-р Цветелина Николова;
 • Редки зеленчукови култури (А, РЗ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Редки овощни култури (А): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Селекция и семепроизводство (А, РЗ): Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на етерично-маслени и лекарствени култури (ССКР): Лекциите и упражненията се извеждат доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на зеленчукови култури (ССКР, ТНГ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция и семепроизводство на полски култури (ССКР, Растениевъдство): Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи;
 • Селекция на устойчивост към абиотични и биотични фактори (ССКР): Дисциплината се извежда от доц. д-р Мирослава Христова-Чербаджи и доц. д-р Атанаска Тенева;
 • Технологии в зеленчукопроизводството (ТНГ): Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Милена Йорданова;
 • Технологии в лозарството (ТНГ): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, упражненията се извеждат от ас. Марко Михайлов.
 • Технологии в овощарството(ТНГ): Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Деница Сербезова;
 • Формово и декоративно овощарство (А) (учебен план 2016/2017 г.) (ТНГ) (учебен план 2018/2019 г.): Лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Апостолова, семинарните занятия се извеждат от ас. Марко Михайлов;
 • Ягодоплодни култури (ТНГ): Лекциите и семинарните занятия се извеждат от гл. ас. д-р Деница Сербезова.

Научни направления:

 • Лозарство
 • Овощарство
 • Зеленчукопроизводство
 • Гъбопроизводство
 • Биологично зеленчукопроизводство
 • Селекция
 • Семепроизводство
 • Пчеларство
 • Бубарство
 • Икономика
 • Управление

Back to top