ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет

Местоположение: спортен комплекс „Бонсист“, стаи № 7 и 8

Ръководител на катедрата: доц. д-р Йорданка Златарова, спортен комплекс „Бонсист“, кабинет 8, тел. 862 17 82. Спортен комплекс „Бонсист” се намира в близост до Лесотехническия университет. (карта)

История: В началото на 2017 г. катедра „Физическо възпитание и спорт“ получи почетния знак на Лесотехническия университет за принос в развитието на спорта и науката в Университета и във връзка с 60 годишния си юбилей.
Основана е през 1956 г. като сборна катедра съвместно с ХТИ, а от 1957 е самостоятелна катедра с първи ръководител Георги Попов.
Незабравими остават първите преподаватели в катедрата, които са били национални състезатели по различни спортове през 60-те години, като Любомир Иванов, ст. пр. Никола Бобошевски, ст. пр. Методи Йосифов, ст. пр. Стефка Кожухарова и проф. Димитър Димитров. В следващи периоди в катедрата работят ст. пр. Румен Младенов, доц. д-р Атанас Димитров и доскоро ст. пр. Нели Василева.
С почти 60 годишна история са учебните практики по ски и по водни спортове. В тях вече са обхванати студенти от 8 специалности. Те имат възможност в рамките на своето обучение в Лесотехническия университет, да се докосват и овладеят техниката на иначе скъпоструващи спортове, като ски, плуване, гребане и сърф.
От самото създаване на катедрата спортовете, които винаги са се развивали и са допринасяли за утвърждаването на ЛТУ, като университет с традиции в спорта и призови класирания са: ски-алпийски и бегови дисциплини, спортно ориентиране, лека атлетика, баскетбол, футбол и др. Наши студенти са били участници в световни първенства, световни университетски зимни и летни игри.
В последните години след включването в университетския спортен календар на нови видове спорт, силно е представянето на студентите – спортисти в спортовете: сноуборд, плажен тенис, плажен футбол, бадминтон, джудо и кикбокс.
Благодарение на добрата организационна и тренировъчна работа със спортистите на ЛТУ за последните 10 години са спечелени 15 индивидуални и 3 отборни шампионски титли, множеството втори и трети места от държавни университетски шампионати.
Разностранна и богата е научно-изследователската работа в катедрата. Трима преподаватели (Димитър Димитров, Атанас Димитров, Йорданка Златарова) са се хабилитирали, а през 2005 г. доц. Димитър Димитров получава званието“Професор“.
Издадени са методични ръководства за обучение на студенти по ски, каланетика и фитнес, както и три монографии и над 200 публикации.

Ръководители на катедрата са били:

 • Ст. пр. Георги Попов (1957-1962)
 • Ст. пр. Любомир Иванов (1960-1962)
 • Ст. пр. Младен Дойчинов (1962-1964)
 • Ст. пр. Никола Бобошевски (1964-1971)
 • Ст. пр. Методи Йосифов (1972-1983)
 • Доц. д-р Димитър Димитров (1984-1989)
 • Ст. пр. Методи Йосифов (1989-1990)
 • Ст. пр. Румен Младенов (1990-1998)
 • Доц. д-р Валентин Цолов (2000-2003)
 • Проф. дпн Димитър Димитров (2004-2005)
 • От 2005 г. Ръководител на катедрата е доц. д-р Йорданка Златарова

Академичен състав на катедрата:

 • доц. д-р Йорданка Златарова
 • ст. преп. Бронислава Русева
 • ст. преп. д-р Желязко Георгиев
 • ст. преп. Петър Грозев
 • ст. преп. Христо Колев

Организатор учебна дейност: Малинка Стамова, сграда “Д” на ЛТУ, ж.к. Студентски град, ул. „Васко Абаджиев“ № 1, етаж 1, кабинет Д-105

Отговорник по качеството: ст. преп. Бронислава Русева – СК “Бонсист”, стая № 8, тел. 02 862 1782

Дисциплини и преподаватели:

 • Волейбол. Упражненията се извеждат от ст. пр. Христо Колев, ст. пр. Желязко Георгиев и ст. пр. Бронислава Русева.
 • Футбол. Упражненията се извеждат от ст. пр. Петър Грозев и ст. пр. Желязко Георгиев.
 • Тенис на маса. Упражненията се извеждат от ст. пр. Петър Грозев, ст. пр. Желязко Георгиев и ст. пр. Бронислава Русева.
 • Тенис на корт. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова и ст. пр. Желязко Георгиев.
 • Каланетика. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова.
 • Фитнес. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова, ст. пр. Петър Грозев и ст. пр. Желязко Георгиев.
 • Плуване. Упражненията се извеждат от ст. пр. Бронислава Русева.
 • Ски. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова, ст. пр. Желязко Георгиев, ст. пр. Христо Колев и ст. пр, Петър Грозев.
 • Водни спортове /гребане/. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова, ст. пр. Бронислава Русева, ст. пр. Желязко Георгиев, ст. пр. Христо Колев и ст. пр, Петър Грозев.
 • Туристическо ориентиране и екстремни спортове. Упражненията се извеждат от доц. д-р Йорданка Златарова

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Професионално-приложна насоченост на физическото възпитание във ВУ;
 • Развиване на основните двигателни качества на студенти чрез спортове, приоритетно повлияващи кардио-респираторната система;
 • Изследване на основните двигателни координации на студенти /въздействие на различна по характер двигателна дейност/;
 • Изследване проблемите на учебно–преподавателската дейност със студентите в областта на физическото възпитание и спорта;
 • Усъвършенстване спортната подготовка на студенти - състезатели по футбол, волейбол, плуване, тенис и ски-алпийски дисциплини в условията на обучителния процес на Висшите училища;
 • Разкриване на допълнителни възможности за усъвършенстване на тренировъчния процес в плуването с помощта на допълнителни нестандартни тренировъчни средства.

FS

Катедра „Физическо възпитание и спорт“
(от ляво на дясно) ст. пр. Бронислава Русева, ст. пр. Петър Грозев, доц. д-р Йорданка Златарова (Ръководител на катедрата),
ст. пр. Христо Колев, ст. пр. Желязко Георгиев

 

 

 

Back to top