ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Агрономически факултет

AFP7210175

На 9ти април (вторник), от 13:00 часа в зала „Мако Даков“, ще бъде изнесена лекция на тема: "Напояването в Австрия". Лектор – доцент д-р Петер Цепудер от BOKU, Виена. Поканени са всички заинтересовани...
На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в зала № 4, сграда А на ЛТУ, се проведе ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Невена Василева Шулева, на тема: “ИКОНОМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА...
На 07.03.2017 г. (вторник) от 11:00 ч., в зала № 4, сграда А на ЛТУ, се проведе ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Катя Георгиева Тренчева, на тема: „ЩИТОНОСНИТЕ ВЪШКИ В БЪЛГАРИЯ“.
На 31.01.2017 г. (вторник) от 11:00 ч., в зала № 4, сграда А на ЛТУ, се проведе публичното заседание на научното жури за ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на тема „Изменения на биологичните признаци при черничевата...
Преподаватели и студенти от специалностите Агрономство и Растителна защита съвместно със Студентски съвет, организираха на 5.04.2016 среща с представители на 8 частни фирми от аграрния сектор. Те...
От 13.03 до 17.03.2016 г. се състояха ЗИМНИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ ИГРИ 2016 БОРОВЕЦ организирани от Асоциация за Университетски Спорт “АКАДЕМИК“ и Националното представителство на студентските съвети. Лесотехническият университет...
Втората научната конференция с международно участие "Теория и практика в земеделието" се организира от Агрономическия факултет на Лесотехническия университе, София. Конференцията ще се проведе на...
Лесотехнически университет, Агрономически факултет, Катедра: „Трайни насаждения и градинарство”Ви кани да присъствате на ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема: „ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЛИЗИНГ В...
На 02-04.11.2010 г., в гр. Дижон, Франция, се състоя първата работна среща по проект ISLE (Inovation of Sustainable Development of Education in Life science in Europe).Проекта обединява усилията на...

Back to top