ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

За контакт: Гл. ас. д-р Елена Христова Цветкова

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 205
Тел.: (+359 2) 91 907/363
Факс: (+359 2) 862 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

А К Т У А Л Н И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

„Работник поддръжка на сгради" на постоянен трудов договор към „Капитално строоителство, ремонт и поддръжка“ в Лесотехнически университет.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено образование: средно.
 • Минимален опит: 3 (три) години.

2. Допълнителни изисквания: умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, организираност, прецизност, лоялност.

Цел на длъжността:

 • Поставяне на теракот и фаянс;
 • Извършва всички видове довършителни ремонтни работи – мазилка, шпакловка, гипсокартон – стени и тавани, облицовъчни настилки и бояджийски работи;
 • Извършва товаро-разтоварна и преносна дейност;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография.

3. Етапи:

 • Подбор по документи
 • Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Контакти: Тел: (02) 868-87-32, (02) 962-57-91

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
„Организатор ремонт и поддръжка“ на постоянен трудов договор към „Капитално строоителство, ремонт и поддръжка“ в Лесотехнически университет

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Цел на длъжността: Планира, изготвя документацията, ръководи и организира цялата дейност по капитално строителство, ремонт и поддържане
 • Изискваща минимална степен за завършено образование: средно – професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия или висше - по строителство, архитектура и геодезия
 • Години професионален опит: 3 години
 • Допълнителни изисквания: работа с компютър, програмите Word и Excel , умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; организираност, прецизност, лоялност

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие;/образец/
 • Автобиография;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
 • Копие на документ за завършено образование;/копие/

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:

 • Подбор по документи
 • Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Контакти:Тел:(02) 868-87-32, (02) 962-57-91

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
„Счетоводител“ на постоянен трудов договор към „Финансово счетоводен отдел“ - ЛТУ

Основни задължения:

 • Осчетоводява първични и вторични счетоводни документи
 • Осчетоводяване на банкови преводи
 • Изчисляване, осчетоводяване и плащане на възнаграждения по граждански договори
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Изготвяне на статистически отчети

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше икономическо или средно-специално икономическо образование
 • Умения за въвеждане на счетоводна информация в счетоводен софтуер
 • Работа с Excel

Допълнителни изисквания: Добри компютърни умения, работа в екип, комуникативност и професионална компетентност, организираност, прецизност, лоялност.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие –по образец
 2. Автобиография;
 3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 4. Копие на документ за завършено образование

Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая № 6.

Етапи:
• Подбор по документи
• Събеседване с допуснатите кандидати.
След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането на събеседването.
С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден

За информация: е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел. 02 868 87 32

 

Лесотехнически университет търси да назначи:
„Готвач“ постоянен трудов договор към Студентски общежития и столове - Лесотехнически университет

Основни функции и задължения:

1. Участва в производството на готварската продукция.
2. Извършва първична обработка на продуктите.
3. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти.
4. Грижи се за правилното съхранение на продуктите и готовата продукция.
5. Поддържа изискванията за хигиена на работното място.
6. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Изискваща минимална степен за завършено образование: средно
• Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: готвач
• Години професионален опит: не се изисква, стажа и опита се считат за предимство;
• Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, комуникативност и професионална компетентност, организираност, прецизност, лоялност.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление за участие –по образец
• Автобиография;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
•  Копие на документ за завършено образование

Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая № 6 или
mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в от срок 1 (един) месец от публикуване на интернет страницата 06.11.2019 г.

Етапи:
• Подбор по документи
• Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането на събеседването.
С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

За информация: е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 02 868 87 32

ПРОЕКТАНТ - КОНСТРУКТОР НА МЕБЕЛИ; Фирма "Камбера Дизайн" български производител на дървена дограма, интериорни врати и мебели търси да назначи опитен служител на длъжността:

ПРОЕКТАНТ - КОНСТРУКТОР НА МЕБЕЛИ

Основни задължения:
1. Комуникация и срещи с клиенти.
2. Вземане на размери.
3.Изготвяне на идеен проект и оферта.
4. Изготвя цялостна конструктивна документация на изделията - проекти, спецификации.
5. Подготвя заявки за влаганите материали.
7. Въвеждане на проекта в производство и следене за качествено и навременно изпълнение.

Изисквания:
1. Висше техническо образование , или учащи студенти.
2. Опита не е задължителен.
2. Умение за работа със софтуер за проектиране – Auto Cad и офис пакет.
3. Комуникативност и умение за работа с клиенти и колеги.
4. Педантичност, организираност и лоялност.

Работната позиция се намира в района на Красно село.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография

Мебелист: Фирма "Камбера Дизайн" ООД търси да назначи за нуждите на своето производство квалифициран служител на следната позиция:

Мебелист

Основни изисквания към длъжността:

1. Образование в областта на мебелното производство и дървообработване
3. Добри технически умения при сглобяване на мебели
4. Възприемчивост и умение за работа в екип

Работната позиция е за производствена база в района на Красно село.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография

Аико Мулти Консепт ООД (AIKO XXXL) - Продавач-консултант на кухни

Фирма „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ С ДЪРВЕСИНА. Място на работа: гр. Велико Търново.

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ е компания, която произвежда и разпространява дървени плоскости: ПДЧ (PB); Плочи от средно-плътни плочи (MDF); Ламиниран паркет UF; MUF и MF смоли за дървени панели; ориентирани плоскости (OSB); Kronospan произвежда и специална и декоративна хартия, както и други продукти с добавена стойност, като меламинови панели, плотове, стенни панели, первази, лакирани HDF, компактни плоскости, ламинати с високо налягане (HPL), шперплат и др.

Основни задължения:

 • Посещения на терен в горски стопанства, водене на преговори и договаряне с доставчици на дървесина;
 • Допринася за разработването и изпълнението на стратегията за закупуване и отговаря за постигането на поставените цели;
 • Участва в планирането на дървесина;
 • Изготвя маркетингови проучвания и анализи на пазара на дървесина;
 • Участва в закупуването, координира транспорта и доставката на дървесина, съгласно фирмените и регулаторни правила;
 • Сключва договори с доставчици, дърводобивни компании и транспортни фирми;
 • Съхранява информация в база данни за доставката на дървесина;
 • Изготвя месечни отчети и анализи.

Изисквания:

 • Средно или висше образование по лесовъдство или горско стопанство;
 • Самоинициатива и лоялност;
 • Шофьорска книжка;
 • Готовност за пътувания в страната (и в чужбина).

Част от това, което предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Постоянно обучение и кариерно развитие;
 • Възможност да се работи и да се учи от водещи в индустрията специалисти, които са отдадени на високи постижения;

Заинтересованите могат да кандидатстват като изпратят автобиография на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фирма "Алпин Джобс" търси да назначи ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за обект Дънди Прешъс Металс, Челопеч.

Предимство за кандидатите са специалности ландшафтна архитектура, екология и сходни на тях. Работата е подходяща и за студенти. За повече информация 0888404440 - Тихомир Томов

Фирма "Ви Джи Еф", е българска фирма с над 23-годишен опит в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения, в четири основни направления:

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
• Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Във връзка с разширяване на дейността, обявяваме свободно работно място, за позицията

"СПЕЦИАЛИСТ ЛАНДШАФТНИ РЕШЕНИЯ"

Основните отговорности, предвидени за позицията са:

• Да осъществява ежедневни срещи и консултации с клиенти;
• Да изготвя технически решения, оферти и договори;
• Да води търговски преговори, да развива нови контакти;
• Да извършва анализи на пазара и на предстоящи проекти в областта;
• Да организира дайността си в направлението на оперативно ниво;
• Да сътрудничи тясно с останалите направления във фирмата.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

• Висше образование – специалност "Ландшафтна архитектура"– ще се смята за предимство;
• Предишен търговски опит и познания в областта на ландшафтните решения – ще се смятат за предимство;
• Шофьорска книжка и възможност за командировки в страната;
• Комуникативност, отговорност и организираност по отношение на работата;
• Много добра компютърна грамотност;
• Добър писмен и говорим английски език;

Нашето предложение към вас:

• Работа по актуални и интересни проекти в областта на строителството;
• Възможност за професионална реализация;
• Работа в приятна работна обстановка, в млад и амбициозен екип от различни специалисти;
• Регулярни фирмени обучения;
• Работа на пълно работно време и коректни трудови отношния;
• Допълнителен социален пакет.

Ще се радваме, ако нашето предложение, представлява интерес за Вас.

Може да кандидатствате, като ни изпратите своя актуална автобиография на

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или се свържете с нас на телефон 02/44 55 148; мобилен: 0886 77 88 91

Повече информация за нас, може да намерите на сайта ни: https://vjf.bg/

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.

Фирма "Ви Джи Еф", е българска фирма с над 23-годишен опит в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения, в четири основни направления:

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
• Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Във връзка с разширяване на дейността, обявяваме свободно работно място, за позицията "СПЕЦИАЛИСТ В ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ", направление Инфраструктура

Вашите задължения в ролята Ви на „Специалист в технически отдел”

- Комуникира ежедневно с различни клиенти, партньори и доставчици с цел консултация за предлаганите продукти и услуги;
- Подпомага екипа в даването на технически решения към клиенти и партньори на компанията;
- Събира информация за пазара и участва активно съвместно с екипа при изготвянето на анализи, справки и на рекламни материали, новини и др.;
- Работи свободно с детайли и системи предлагани от компанията, в това число сертификати, технически спецификации и инструкции за полагане; съдействие при актуализации на същите;
- Работи ежедневно с фирмени бази данни и ERP софтуер.

Нашите критерии за подходящ кандидат:

- Завършено висше строително образование;
- Отлично владеене на англииски език – писмено и говоримо;
- Опит във воденето на техническа документация;
- Много добра компютърна грамотност и отлични комуникативни умения;
- Опит на подобна или сходна позиция, ще се счита за предимство.

Предложението на към вас:

- Работа по различни инфраструктурни проекти и възможност да прилагате нови методи и техники при реализирането им;
- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
- Вътрешно фирмени обучения – продуктови, технически и търговски;
- Работа с млади и амбициозни специалисти;
- Коректни трудовоправни отношения;
- Работа на 8-ем часов работен ден при пет дневна работна седмица;
- Пакет с допълнителни социални придобивки.

Благодарим на всеки проявил интерес към нашето предложение.

Може да се свържете с нас на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: 02/44 55 148; мобилен 0886 77 88 91

Повече информация за нас, може да намерите на интернет страницата ни: https://vjf.bg/

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.

Свободните позиции на Нестле България

BILLA България ЕООД търси мотивирана и динамична личност, която да се присъедини към екипа ни в нашия Логистичен център в с. Столник на позиция:

Специалист „Контрол на качеството“ – Плодове и зеленчуци

Нашето предложение:

- Осигурен транспорт от гр. София и обратно по определен маршрут;

- Възможност за придобиване на ценни знания и умения в търговията с бързооборотни стоки;

- Коректност в трудовите отношения;

- Мотивиращо възнаграждение;

- Ваучери за храна;

- Гъвкаво работно време;

- Участие в различни видове обучения;

- Активно менторство.

Основни задължения:

- Контрол на качествените показатели в процеса на входящ контрол с цел недопускане на неотговаряща на стандартите и законовите изисквания стока към филиалите;

- Ежедневно съставяне, архивиране и изпращане на необходимата информация за възникнали несъответствия при входящ контрол;

- Следене за контрола на температурните режими при входящ контрол и в складовите помещения на Централен склад, както за транспортните средства на доставчиците, така и за продукта обект на входящ контрол, в съответствие със законовите изисквания;

- Спазване на технологичните процеси по отношение на собственото производство.

Повече информация за позицията може да намерите на следния линк: https://www.jobs.bg/job/4690941

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посочите Ref.№ QCF&V.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА при МОСВ

търси да назначи:

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Месторабота
ИАОС, отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Срок за подаване на документи
28.01.2019

Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Месторабота
ИАОС, отдел „Лаборатория за качество на водите“ към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Срок за подаване на документи
25.01.2019

Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Месторабота
ИАОС, отдел „Инвентаризации на емисии” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“

Срок за подаване на документи
25.01.2019

Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

Месторабота
ИАОС, отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване”към дирекция „Разрешителни режими“

Срок за подаване на документи
25.01.2019

Допълнителна информация и пълния текст на обявите е публикуван на
http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi

Фирма Fortis Visio търси ЕКСПЕРТ, КОНСЕРВАЦИOННА БИОЛОГИЯ.

Основните задължения за позицията са следните:
• Участва в проекти за опазване на местообитания и видове;
• Участва в организацията и провеждането на събития и обучения;
• Изготвя презентации;
• Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи;
• Комуникира с институции, местни власти и местни общности;
• Изготвя доклади и отчети по проекти;
• Подготвя проектни предложения и оферти;
• Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори;
• Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Минимални изисквания към кандидатите са:
• Висше образование;
• Експертни познания за биологичното разнообразие;
• Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Трудов стаж – минимум 1 година;
• Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които притежават:
• Висше образование по специалност „Екология и опазване на околната среда“;
• Професионален опит в сферата на околната среда и консервационната биология;
• Опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове;
• Умения и опит в организиране и водене на обучения и събития;
• Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Фирмата предлага възможност за работа на пълно работно време по проекти за опазване на местообитания и видове.

Ако описаните дейности представляват интерес за Вас, кандидатствайте по обявата, като изпратите на английски език CV и кратък текст (до 1 страница) защо бихте искали да работите в сферата на околната среда.
Обявата е налична в https://www.jobs.bg/job/4652035
Контакти: http://www.fortisvisio.com/

Фирма Fortis Visio търси КОНСУЛТАНТ ОКОЛНА СРЕДА.

Основните задължения за позицията са следните:
• Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове;
• Участва в организацията и провеждането на събития и обучения;
• Изготвя презентации;
• Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи;
• Комуникира с институции, местни власти и местни общности;
• Изготвя доклади и отчети по проекти;
• Подготвя проектни предложения и оферти;
• Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори;
• Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:
• Висше образование;
• Експертни познания за компонентите на околната среда, вкл. биологично разнообразие;
• Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Трудов стаж – минимум 1 година;
• Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти;
• Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:
• Висше образование по специалност „Екология и опазване на околната среда“;
• Професионален опит в сферата на околната среда и консервационната биология;
• Опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове;
• Умения и опит в организиране и водене на обучения и събития.

Фирмата предлага възможност за работа на пълно работно време по проекти за опазване на местообитания и видове.

Ако описаните дейности представляват интерес за Вас, кандидатствайте по обявата, като изпратите на английски език CV и кратък текст (до 1 страница) защо бихте искали да работите в сферата на околната среда.
Обявата е налична в https://www.jobs.bg/job/4668442
Контакти: http://www.fortisvisio.com/

Фирма Fortis Visio търси ОФИС СЪТРУДНИК.

Основните задължения за позицията са следните:
• Изготвя и поддържа документация и кореспонденция, свързана с проектите и дейностите на фирмата;
• Изготвя доклади и отчети по проекти;
• Подготвя проектни предложения и оферти;
• Участва в организацията на събития, обучения, командировки;
• Поддържа кореспонденция и документация във връзка с вътрешната администрация на фирмата, включително счетоводна и документация на служителите;
• Комуникира с институции, общински и държавни учреждения;
• Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори;
• Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:
• Висше образование;
• Трудов стаж – минимум 1 година;
• Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:
• Предишен опит в административна дейност;
• Предишен опит в сходна дейност в сферата на околната среда;
• Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Фирмата предлага възможност за работа на пълно работно време по проекти за опазване и управление на околната среда.

Ако описаните дейности представляват интерес за Вас, кандидатствайте по обявата, като изпратите CV и кратък текст (до 1 страница) защо бихте искали да работите във фирмата.
Обявата е налична в https://www.jobs.bg/job/4656174
Контакти: http://www.fortisvisio.com/

Фирма Fortis Visio търси КОНСУЛТАНТ ОКОЛНА СРЕДА - СТАЖАНТ.

Основните задължения на стажанта са:
• Участва в проекти в сферата на опазване на околната среда, включително анализи и изследвания в сферата на опазване на местообитания и видове;
• Изготвя статии и новини за уебсайта и социалните мрежи;
• Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Нашите минимални изисквания към кандидатите са:
• Висше образование;
• Познания за компонентите на околната среда, вкл. биологично разнообразие;
• Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:
• Висше образование по специалност „Екология и опазване на околната среда“ и сходни;
• Интереси и познания в сферата на околната среда и консервационната биология;
• Опит в работа, свързана с опазване на местообитания и видове.

Фирмата предлага платен стаж на пълно работно време и възможност за постоянна работа при добро представяне.

Ако описаният стаж представлява интерес за Вас, кандидатствайте по обявата като изпратите на английски език CV и кратък текст (до 1 страница) защо бихте искали да работите в сферата на околната среда.
Обявата е налична в https://www.jobs.bg/job/4668968
Контакти: http://www.fortisvisio.com/

Асистент Експанзия

Свободни позиции за ветеринари

Ден на отворените врати хотел РАМАДА СОФИЯ СИТИ ЦЕНТЪР

Open Day Ramada

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 1. Младши експерт – 3 броя в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” към дирекция „Разрешителни режими“
  Основна цел на длъжността: Провеждане на процедури за издаване/отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни, съгласно чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
  Провеждане на процедури по представяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники(НДНТ) в рамките на процедурите по реда на глава VI от ЗООС.
  Поддържане на публичния регистър за резултатите от мониторинга на емисиите,предвиден в комплексните разрешителни; предоставянето на данни за други публични регистри в системата на Министерството на околната среда и водите( МОСВ),( например публичния регистър с данни от резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни, информационната система за разрешителни и моноторинг при управление на водите и др.)

Общи минимални изисквания за длъжността:

 • Минимална образователна степен: професионален бакалавър по ...
 • Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации:

 • компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др);
 • писмено и говоримо ползване на английски език;
 • Предпочитана специалност- химик, инженер – биотехнолог, инженер – еколог, инженер – металург, инженер, технически науки;
  Основна заплата: 600 лв.
  Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:

 1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.
Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi

Ако си младеж до 29 години и се чудиш какво и накъде…
Агенцията по заетостта – покана за концерт

Агенцията по заетостта организира голям концерт за своята младежка аудитория на 8 юни, от 14.30 часа, в парк „Заимов”, София. Събитието е част от голяма информационна кампания, насочена към мотивиране на младите хора за активно поведение на пазара на труда по проект „Готови за работа”. Форматът е продължение на миналогодишната инициатива на Министерството на труда и социалната политика „Спри да циклиш” и се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Музикалната програма включва участие на популярните български изпълнители Дара, Дичо и Теди Кацарова, фолклорни изпълнители и детски състави, които ще се погрижат за всеки вкус и общото настроение на присъстващите. Част от забавлението в парка ще бъдат и допълнителни различни изненади – томболи с награди и други интересни игри.

Същевременно младите хора, техните близки и роднини, които проявяват интерес, ще могат да се запознаят на място с разнообразните възможности за започване на работа и подкрепа за заетост от страната на Агенцията по заетостта и нейните местни структури – бюрата по труда. Информационните щандове с материали за успешна трудова реализация и квалифицирани консултанти ще бъдат на разположение по време на цялото събитие.

Заповядайте!

Какво: Концерт с Дара, Дичо, Теди Кацарова и други млади изпълнители

Къде: парк „Заимов”, София

Кога: 8 юни 2018 г., 14.30 часа

Носете своето младежко настроение!

Plakat konzert

 

Кариера

Направете крачка напред към новата си работа!
Екипът на JobTiger ви напомня да сте онлайн тази сряда, 16 май 2018 между 11:00 и 16:00 часа!

Създайте пълна регистрация за Виртуални дни на кариерата още днес и се срещнете с едни от най-големите и утвърдени работодатели тази сряда, без значение къде се намирате по света!

JobTiger Recruitment, TBI Bank, British American Tobacco Trading, Jacobs Douwe Egberts, WALTER GROUP, Bulwork Company, 60K, Soitron, A Data Pro, Telus International Europe, Raiffeisenbank Bulgaria, TMF Services, SafeCharge Bulgaria, Kaufland Service, Sutherland Global Services Bulgaria, Techno Aktas, INENSIA, eMerchantPay, Kaufland Bulgaria, EGT Interactive, Melon, Talent Hunter, Zagorka, Deloitte Bulgaria, Montupet, Ameta Holding, Liebherr Transportation Systems Maritsa, Playtech Bulgaria, European Patent Office (EPO), GFK, Tek Experts, CLEARPEAKS, Atos IT Solutions and Services, Top Skills Recruitment, Milestone, Custom House

Събитието Виртуални дни на кариерата ще протече изцяло онлайн и ще ви позволи лесно и бързо да се срещнете с десетки компании на едно място, по едно и също време, без да се налага да напускате дома, работното си място, университетската скамейка или пейката в парка!

С участието си във Виртуални дни на кариерата:
• ще спестите време и пари;
• ще откриете нови кариерни възможности в интересните за вас компании;
• ще комуникирате директно с HR специалист от компаниите, които ви харесват;
• ще можете да спечелите очила за виртуална реалност, ако проведете поне 5 чат сесии с представители на компании.

Остават точно два дни, регистрирайте се напълно безплатно още сега, бъдете онлайн на 16 май и направете крачка напред към своята нова работа!

Ветеринарни специалисти във Великобритания

Стажантска програма 2018 на BILLA България

Във връзка с ежегодната стажантска програма, която BILLА България предлага, откриваме нова свободна позиция за Стажант „Контрол качество – Плодове и зеленчуци“.

За контакт: Силви Петкова
Tel.: +359(0)2 8188 230; Mobile: +359 888 744 796; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Продавач - консултант в Шоур Рум за мебели в град София

Ние сме утвърдила се мебелна фабрика на 20 години, която търси за екипа си отговорна, мотивирана и комуникативна личност за позиция Продавач - консултант в Шоур Рум за мебели в град София

Вие сте нашия кандидат, ако притежавате:

 • познания в областта на индивидуалното и нестандартно проектиране;
 • креативност;
 • владеетe AUTOCAD, MS OFFICE и други
 • завършили сте специалност "Технология на дървесината и мебелите" или "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)" в Лесотехнически университет или подобен курс за чертане на мебели

Нашите очаквания към Вас са:

 • познавате материалите и технологията за производство на мебели и конструкци
 • организирате, изготвяте и контролирате технологичната документация, свързана с индивидуалния проект

За повече информация: М. Минков - 0888-201-202; www.evrika.bg

АКТУАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ на Филиал "Студентски труд"

КОНСТРУКТОР НА МЕБЕЛИ

Ние сме утвърдила се мебелна фабрика на 20 години, която търси за екипа си отговорна, мотивирана и комуникативна личност за позиция.

Вие сте нашия кандидат, ако притежавате:

 • познания в областта на индивидуалното и нестандартно проектиране;
 • креативност;
 • владеетe AUTOCAD, MS OFFICE и други
 • завършили сте специалност "Технология на дървесината и мебелите" или "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)" в Лесотехнически Университет.

Нашите очаквания към Вас са:

 • познавате материалите и технологията за производство на мебели и конструкци
 • организирате, изготвяте и контролирате технологичната документация, свързана с индивидуалния проект
 • решава текущи въпроси относно производството

От нас очаквайте:

 • интересна и разнообразна работа в утвърдена фирма
 • индивидуално атрактивно възнаграждение

В случай, че успяхме да привлечем Вашето внимание, изпратете автобиографията си на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Месторабота - град Габрово

WORKING ABROAD
ITSELECTA (www.itselecta.com) ? international recruiting company, based in Krakow, currently looking for candidates for the vacancy of Customer Care Representative with Bulgarian (C1) and English (B2) in the city of Krakow. Could you please share this information with the students as it could be a beneficial working opportunity abroad for them?. Our service is totally free of charge for our candidates. The ideal candidate has a good interpersonal and communication skills. He/She enjoys working in a team in an international environment.
Any student interested should send his/her CV to Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КРЕДИТЕН СПЕЦИАЛИСТ КЕШ КРEДИТ
Виж повече >>>

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ 2018
Филиал "Студентски труд" набира документи на желаещи за лятна работа в Германия през лятото на 2018 г. по силата на международна спогодба сключена между двете страни. Виж повече >>>

DBU Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

 • образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2018 г.), за предпочитане от българско ВУЗ
 • и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата
 • владеене на немски и/ или английски език
 • ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения и да са проучили възможни институции (университети, фирми, НПО, държавни структури, и др.).

Кога и как се кандидатства?
Стипендианти се набират веднъж годишно, а крайният срок за кандидатстване е 12 декември 2017 г. До тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на февруари 2018 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

 • Онлайн формуляр за кандидатстване;
 • Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 стр. формат А4;
 • Автобиография;
 • Преведено на немски или английски език копие от дипломи за завършено образование или академична справка/ удостоверение от ВУЗ, ако все още не сте завършили;
 • Свидетелство за владеене на немски и/ или английски език (напр. диплома от гимназия, сертификат от езикова школа и т.н.);
 • Препоръка от български университетски преподавател.

Престоят в Германия започва през август 2018 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.

За повече информация посетете https://www.dbu.de/2606.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), моб. тел. 0887672891.

Свободните работни места, обявени във Филиал „Студентски труд” към Дирекции „Бюра по труда - Изток” към 27.11.2017 г.

Obqva Supervisor Ozelenqvane SM СУПЕРВАЙЗОР ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

 

CSM FACEBOOK POST Career Speed Dating

Работни места за хора с немски и френски език ще предлагат 20 компании по време на Career Speed Dating. Това ще стане на 29 ноември в Culture Beat. Нестандартният формат на събитието наподобява този на бързите срещи, но е създаден с кариерни цели. Участниците в него получават ограничено време и възможността да се срещнат с по 10 компании на език. Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

Основният плюс на събитието е, че дава възможност на кандидатите да се срещнат с 10 работодатели наведнъж. Те получават директна среща с компаниите, вместо класическото кандидатстване по документи и след него евентуална покана за интервю.

Така и двете страни могат да преценят веднага дали искат да продължат комуникацията помежду си, както и да зададат въпросите, които ги интересуват. Всеки може да прецени коя компания му допада и къде би се чувствал добре. Освен това в Career Speed Dating не е необходимо да се интересуваш от конкретна позиция. Можеш да проучиш пазара, да разкажеш за уменията си и да научиш какво могат да ти предложат различните компании.

Всички посетители ще могат да се възползват и от безплатни кариерни консултации с HR специалист от HRS Bulgariа. На място ще има и професионален фотограф, който ще прави снимки за CV.

Събитието е подходящо най-вече за студенти и наскоро завършили, които са в началото на кариерата си и ще им помогне да се ориентират по-добре с какво искат да се занимават и как да се представят пред компании.

Career Speed Dating се организира от сдружение “Тук-Там” и фондация “Идентичност за България”, които стоят и зад “Кариера в България. Защо не?” - най-големият кариерен форум за българи с опит в чужбина.

Ако се интересувате от работа с немски или френски език, регистрирайте се за участие сега.

 

Свободни работни позиции, обявени от Агенция People

KWS KWS Стажантска програма
Във връзка със своето развитие на българския пазар KWS България ЕООД обявява стажантска програма за 2018 година.

Период на програмата – 3 месеца с продължителност от 01.02.2018 г. до 30.04.2018 г.

Региони на действие – стажантите могат да бъдат базирани в някой от следните градове:

 • Южна България (Пловдив/Пазарджик/Стара Загора и др.)
 • Севроизточна България (Варна/Добрич/Силистра/Разград/Шумен и др.)
 • Северна Централна България (Велико Търново/Русе/Плевен/Ловеч и др.)
 • Северозападна България (Враца/Монтана/Видин и др.)
 • София и Софийска област

Отговорности:

 • Осъществяване на контакт и посещения на земеделски производители в съответния регион;
 • Презентиране на продуктите и разнообразни маркетингови инициативи на компанията;
 • Водене на акуратна и навременна отчетност за посещенията и постигнатите резултати;
 • Поддържане на тясна връзка с назначения му ментор и с администратора на програмата;

Ако Вие:

 • Притежавате добри комуникационни умения, желание и готовност за работа с хора;
 • Сте отговорна, организирана и мотивирана личност;
 • Имате готовност и желание за динамична и предизвикателна работа;
 • Имате желание да се развивате в сферата на селското стопанство;
 • Сте активен шофьор и имате възможност за интензивни пътувания в периода на стажа;
 • Отлично познавате региона, за който кандидатствате;
 • Имате търговски опит и нюх, това ще е предимство за Вас;
 • Сте студент последна година или имате завършено агрономическо образование, това ще е предимство за Вас;

Ние предлагаме:

 • Входящо теоретично и практическо обучение, с възможност за надграждане на знанията;
 • Личен ментор по време на стажа;
 • Обратна връзка по време на стажа и след завършването му;
 • Договорни отношения и заплащане, базирано на постиженията;
  Най-добре представилите се могат да получат възможност за постоянна работа в компанията;

Ако проявявате интерес, моля изпратете Вашето CV и актуална снимка на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 10 ноември 2017.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

За нас

KWS селектира нови сортове и хобриди от повече от 160 години - с най-високо качество и вече в повече от 70 страни по света. Компанията принадлежи към водещите производители на семена в световен мащаб. Повече от 5.000 служители ежедневно работят, за да отговорят на нуждите на земеделието от добра реколта и стабилни добиви.

СТАРТИРА НОВИЯ СЕЗОН НА АКАДЕМИЯ ЛИДЕРИТЕ - обучителен формат, който дава възможност за развитие на студентите чрез симулиране на реална работна среда и осъществяване на контакт с най-добрите компании - работодатели в сектора.

Академията е подходяща за студенти по Ландшафтна архитектура.

Можете да научите повече за Академия Лидерите -> https://akademialiderite.com/

 

СЪТРУДНИК ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ (4 ИЛИ 8 ЧАСОВИ СМЕНИ) в ТЕЛЕНОР

В Теленор знаем, че всичко се променя адски бързо, особено в начина, по-който общуваме и преживяваме света. Затова определението телекомуникационна компания непрекъснато се нуждае от ново съдържание, от нов смисъл, от допълнителна стойност.

В Теленор сме убедени, че нещата могат и трябва да стават по-хубави, по-достъпни и още по-добри: като 4G мрежата ни, услугите, които вече имаме, тези, които предстои да предложим, както и начинът, по-който се грижим за всички, които разчитат на нас.

Ако и ти вярваш в това и си убеден, че можеш да ни помогнеш да станем по-добри във всичко, което правим, стани част от тези над 2300 амбициозни, любопитни, знаещи и можещи хора, които движат Теленор напред.

Ако обичаш предизвикателствата, искаш да се развиваш и имаш възможност да работиш по 4 или 8 часа на ден с постоянен трудов договор, то при нас е правилното място!

Ето какви ще са и твоите отговорности, ако станеш част от нашия екип:

 • ти ще осигуряваш компетентно, бързо и качествено обслужване на нашите клиенти по телефона, за качеството на което, ще бъдеш оценяван и от самите тях;
 • ти ще предоставяш информацията за продуктите и услугите на компанията спрямо установените политики в Теленор България;
 • ти ще работиш с различни системи и интересни приложения.

Очакваме от теб да си най-добрият в обслужването на клиенти, като притежаваш:

 • средно и/или висше образование;
 • добри комуникативни способности;
 • познания по английски език и много добра компютърна грамотност(MS Office);
 • способност за работа в екип и динамична работна среда;
 • желание за работа на смени.

И ако заработим заедно, ще си вземеш от нас:

Бонус, ваучери за храна, пари за транспортни разходи, здравна застраховка, телефон със SIM карта, отстъпки за какво ли не :)

Ако имаш готовност да обсъдим как твоите компетенции биха ни помогнали в начинанието да градим доверие у нашите клиенти, то изпрати своята актуална автобиография, в която може да отбележиш и предпочитаната от теб заетост! Може да подадеш своята кандидатура на електронния ни адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 20.10.2017 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.

"Теленор България "ЕАД,Булстат: 130460283, с изпълнителен директор Оле Бьорн Шулстъд е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. При кандидатстване за позицията, вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните Ви данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; евентуално бъдещо подписване на трудов договор или друг вид договор. "Теленор България" ЕАД поема отговорността да обработва личните Ви данни, като гарантира тяхната защита като тайна от трети лица. Информираме Ви, че имате право на достъп до личните си данни и правото да изисквате тяхното коригиране или заличаване.

АСИСТЕНТ АГРОНОМ  Logo NIK

НИК Агро Сървис ООД е компания, специализирана в областта на агрохимията и консултирането във връзка с хранене на растенията. Притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Във връзка с разширяването на нашата дейност, ние търсим „Асистент агроном“, който да се присъедини към екипа ни, локиран в гр. София.

Вашите отговорности:

 • Осъществяване на консултации по хранене на растенията на клиенти на компанията;
 • Подпомагане на дейностите на главен агроном;
 • Водене на бизнес кореспонденция с контрагенти и институции;
 • Проследяване изпълнението на услугите на компанията и техния резултат;
 • Участие в семинари, представящи дейността на компанията.

Нашите очаквания:

 • Висше образование – специалност Агрономство, или подобна, с добри познания по агрохимия;
 • Владеене на добро ниво на английски език - писмено и говоримо;
 • Предходен опит в областта на земеделието ще се счита за предимство;
 • Интерес към нови технологии;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Добри организационни умения и екипен дух.

Ние предлагаме:

 • Модерна и високо-технологична работна среда;
 • Работа с реални възможности за професионално развитие;
 • Добро стартово възнаграждение;
 • Работа в бързо развиваща се компания.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата автобиография, с посочен телефон за връзка на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

ПРОЕКТАНТ / КОНСУЛТАНТ – КУХНИ AIKO

Аико Мулти Консепт ООД е водеща фирма, доказала се на българския пазар, като първокласна марка за интериорни и екстериорни решения за дома, офиса и градината. Aiko е лидер в България и е част от втората в света - мебелна, австрийска група XXXLutz.

За успешното изпълнение на все по-високите си цели, компанията търси да назначи високо мотивирана личност за длъжността - Проектант в мебелен магазин Аико, гр. София, бул. Сливница № 441.

Изисквания:

 • Завършено висше образование, завършена семестриална форма на обучение или четвърти курс студенти със следните специалности: Дървообработване и производство на мебели, Вътрешна архитектура, Интериорен дизайн, Технология на дървесината;
 • Отлична компютърна грамотност, работа със софтуер за проектиране и визуализация;
 • Усет към цветове, форми и мястото им в общо пространство;
 • Пространствено виждане, техническо чертане;
 • Комуникативност и умение за работа в екип.
 • Способност за аналитично мислене, планиране и прогнозиране;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за определяне на приоритети;
 • Готовност за поемане на отговорност и инициатива;
 • Висока степен на лична дисциплина;
 • Добро владеене на английски и руски езици - предимство.

Описание:
Проектиране и продажба на кухненско обзавеждане, офиси и мебели за баня.

 • диалог с клиенти;
 • предлагане на електроуреди и аксесоари;
 • същинско проектиране /на модулен принцип/;
 • заявка към производител;
 • контакт с монтажен екип.

Фирмата предлага:

 • Възможност за професионална реализация в бързо развиваща се организация;
 • Работа в динамичен, атрактивен, амбициозен и ефективен екип;
 • Помощ, разбиране и консултиране от страна на екип и ръководител.

На интервю ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи.
Всички документи ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете автобиография (CV) на имейл:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Или се свържете с нас на тел.: 0887 70 90 50

People LTD
Мечтаеш да работиш в международна компания и в интернационална среда?
Владееш френски / испански / италиански език на ниво В2?
Търсиш отлично възнаграждение и кариерно развитие?
Свържи се с нас на телефон 0897/902220 или ни изпрати CV на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

People LTD е компания, специализирана в набиране и подбор на персонал. Стремим се да намерим най-подходящата работа за нашите кандидати и най-качествените кадри за нашите клиенти. Ние предлагаме постоянни и временни решения за подбор на персонал, приспособени към темпото на пазара на текущата работа.

Свободните работни места, обявени във Филиал „Студентски труд” към Дирекции „Бюра по труда - Изток” към 30.05.2017 г.

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ В МАГАЗИН ЗА БИОПРОДУКТИ

Свободните работни места, обявени във Филиал „Студентски труд” към Дирекции „Бюра по труда - Изток” към 28.04.2017 г.

ПЪТУВАЙТЕ С BOSCHFANS ROADSHOW ТОВА ЛЯТО!

Станете част от екипа на Bosch електроинструменти, като се включите в ежегодно провеждащото се Роудшоу на BoschFans. Роудшоуто стартира на 10 юни в Плевен, а финалът му е на 15 юли в София. Всяка събота от посочения период ще бъдем в различни градове в България, като ще обиколим още Пловдив, Русе, Бургас и Варна.

Какво е нужно, за да кандидатствате?

 • Желание и възможност за пътуване и присъствие на всички събития свързани с Роудшоуто
 • Умения за работа с електроинструменти
 • Добри комуникативни и презентационни умения

Какво предлагаме?

 • Осигурен транспорт и нощувки (когато се налага)
 • Атрактивно заплащане

Всички одобрени кандидати ще минат през обучение за работа с електроинструменти, което ще се проведе в София.

Кандидатствайте като изпратите CV на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 9 май 2017 г. или
се свържете с нас на телефон: 0899 992 988Цветан Донов

 

СПЕЦИАЛИСТ „ПТО“– ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

"Ти Ейч Консултинг" ЕООД е организация, която предлага експертни услуги в сферата на цялостното градинско и пространствено оформление. Дизайн, проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи. Компанията работи както с частни, така и с корпоративни клиенти. Проектираме и изграждаме с внимание към детайла и без компромис в качеството.

Поради разширяване на дейността си търсим да назначим: Специалист „ПТО“– Озеленяване

Изисквания:

 • Завършено висше образование по специалността: Ландшафтен архитект;
 • Минимум едногодишен опит като Технически ръководител на обект;
 • Минимум едногодишен опит в изготвянето на технически спецификации, тръжни документи, изработване и проверка на КСС и СМР, и бюджетиране на проекти в сферата на озеленяването;
 • Познание за действащата в България нормативна уредба;
 • Компютърна грамотност - MS Office, MS Project, AutoCAD;
 • Способност за ръководене на екипи;
 • Умения за организиране на работа и разпределяне на функциите и задълженията по възложените дейности;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Шофьорска книжка – Кат. B.

Отговорности:

 • Изготвя проектно-сметна документация;
 • Съставя разчети за работна сила, материални ресурси, оборудване, временни бази, координация с подизпълнители и др.;
 • Извършва остойностяване и бюджетиране на даден проект;
 • Провежда пазарни проучвания;
 • Организира, отчита и осъществява контрол на СМР на обекта;
 • Изготвя актове за извършени работи.

Ние предлагаме:

 • Благоприятни финансови условия, обвързани с постигнатите резултати;
 • Целогодишна заетост;
 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Отлични условия на труд;
 • Възможност за осъществяване на идеи в областта на озеленяването.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография (CV) на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Или се свържете с нас на тел.: 02 442 8266 или 0885 022 023

Благодарим, че избрахте „Ти Ейч Консултинг” ЕООД като потенциален Ваш работодател!

Фирма “Ти Ейч Консултинг” EOOД е професионална фирма за озеленяване, с богат опит в бранша, предоставяща пълен асортимент от услуги в областта, търси да назначи на длъжност:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за Отдел „ИЗГРАЖДАНЕ

Отговорности и задължения:

 • Отговаря за координирането на дейностите по изграждане на обектите, съгласно изготвено техническо задание;
 • Подробно проучва проектно-сметната документация (ПСД) и работните чертежи;
 • Изготвя работен план за действие, съобразен с поставените срокове за изпълнение;
 • Контролира трудовата дисциплина и съблюдава за нередности по време на работния ден, както и за спазване на вътрефирмените правила;
 • Организира и контролира работните процеси и изпълнението на изграждането на обектите на компанията, свързани с част „Озеленяване“ и „Поливни системи“;
 • Упражнява контрол на строителната площадка;
 • Упражнява контрол върху оператор на специализирани машини Бобкат или Мини Багер; и други ръчни машини в сферата на озеленяването;
 • Контролира и координира работата на бригадите и подизпълнителите;
 • Отчитане на товарителници, описване на пътни и сервизни книжки;
 • Подготвя и предава заявките за материали, механизация и работна сила;
 • Осигурява необходимите предпазни средства и провежда инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
 • Съдействие и вземане на участие в процеса на изпълнение на обекти в част „Озеленяване“ и „Поливни системи“;
 • Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали и поверени машини;
 • Отчита изпълнението на строителството и го предава на проектовият ръководител;
 • Изучава новостите и ги прилага в практиката.

Трябва да притежавате:

 • Инициативност и иновативност;
 • Изпълнителност и дисциплина;
 • Организираност и умение за спазване на поставените срокове;
 • Трудоустремености внимание към детайла;
 • Лоялност и коректност в служебните взаимоотношенията.

Лични качества:

 • Способност за ръководене на екипи;
 • Умения за организиране на работа и разпределяне на функциите и задълженията по възложените дейности;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Желание за работа и развитие в областта на озеленяването.

Фирма “Ти ЕйчКонсултинг” EOOД предлага:

 • Трудов договор;
 • Благоприятни финансови условия, обвързани с постигнатите резултати;
 • Целогодишна заетост;
 • Регламентирани трудово-правни взаимоотношения;
 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Отлични условия на труд;
 • Подсигурен транспорт;
 • Възможност за осъществяване на идеи в областта на озеленяването;
 • Ръководна длъжност отговаряща за организирането и изпълнението на озеленителна дейност.

Изисквания:

 • Завършено образование: ландшафтна архитектура, агрономство, горско стопанство, техникум по строителство или озеленяване се счита за предимство;
 • Боравене с инструменти за изграждане на озеленяване: фреза, храсторез, валяк, сеялка и др.;
 • Познания за нуждите на растенията, видовете, специфики при отглеждане, посаждане и след-посадъчни грижи;
 • Стаж и опит при изграждане на обекти по част „Озеленяване“;
 • Стаж и опит при изграждане и монтаж на автоматизирани напоителни системи;
 • Шофьорска книжка: Кат. В;
 • Практически опит при работа със специализирани машини като Бобкат или Мини Багер се считатза предимство.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография (CV) на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Или се свържете с нас на тел.: 02 442 8266 или 0885 022 023

Благодаря, че избрахте „Ти Ейч Консултинг” ЕООД като потенциален Ваш работодател!

 

Спортен комплекс „ДЕМА“ в София, жк “Младост“ 1А, бул. „Ал.Малинов“ № 19
Търси ГРАДИНАР

Необходима квалификация:

 • Да умее да поддържа градина с тревни площи, дървета,
 • Декоративни цветя и храсти.

Работата може да бъде почасова или с фиксирано Работно време – на трудов или граждански договор.

Заплащането е по договаряне.
Приетите на работа ползват отстъпки от всички услуги в комплекса.

За контакт:
Теодора Колева
GSM: 0887 752 091

Проектен мениджър

Planova CEE (web: www.planova.com)
Длъжността изисква управление на проекти и координация на проектни дейности между различни фирми, работа в екип и възможност за пътуване в провинцията. Също така способност за работа с клиенти, отлична комуникация и амбиция за изпълнение на проектите на време и в рамките на одобрен бюджет.

Изисквания:

 • Работа с AutoCAD
 • Висше техническо образования
 • Добро ниво на писмен и говорим английски език
 • Свидетелство за управление на МПС
 • Работа с инструментите на Microsoft Office™

Предимства:

 • Понятие от ел. системи и осветление

Контакти:

 • По отношение на подбора за новата позиция:
  Luiza Lozanova
  Operations Manager
  address: 69 Dimitar Petkov Str.,
  unit 2, floor 2, office 9
  BG-1309, Sofia
  phone:+359 2 997 6461
  mobile:+359 876 303057
  email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • По технически въпроси:
  eng. Ralitsa Todorova
  Development and Design Manager
  address: 69 Dimitar Petkov str.
  unit 2, floor 2, office 9
  Sofia 1309, Bulgaria
  phone: +359 2 997 64 61
  mobile: +359 876 30 30 47
  email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работник, озеленяване (изграждане на обекти за гр. София)
Фирма “Ти Ейч Консултинг” EOOД е професионална фирма за озеленяване, с богат опит в бранша, предоставяща пълен асортимент от услуги в областта, търси да назначи на длъжност:
Работник, озеленяване (изграждане на обекти за гр. София)
Изисквания:

 • Подходящо образование (се счита за предимство): ландшафтна архитектура, агрономство, горско стопанство;
 • Амбициозни хора с желание за работа и развитие в областта на озеленяването и изграждането на нови обекти;
 • Сръчност и отговорно отношения към поетите задължения;
 • Работа в екип;
 • Боравене с градински инструменти и инвентар;
 • Полагане на тревен чим, подравняване на терен, засаждане на растителни видове и всички подобни дейности свързани с озеленяването;
 • Опит в монтажа на поливни системи (се счита за предимство);
 • Умения за разчитане на чертежи и сметна документация (се счита за предимство);
 • Практически опит се счита за предимство;
 • Притежание на шофьорска книжка, кат. B е предимство, но не е задължително условие.

Лични качества:

 • Способност за работа в екип;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Желание за работа и развитие в областта на озеленяването;

Трябва да притежавате:

 • Инициативност и иновативност;
 • Изпълнителност и дисциплина;
 • Организираност и умение за спазване на поставените срокове;
 • Трудоустременост и внимание към детайла;
 • Лоялност и коректност в служебните взаимоотношенията.

Фирма “Ти Ейч Консултинг” EOOД предлага:

 • Конкурентни условия на труд, обвързани с постигнатите резултати;
 • Трудов договор;
 • Благоприятни финансови условия и възможност за целогодишна заетост;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Подсигурен транспорт.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография (CV) на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Или се свържете с нас на тел.: 02 442 8266
Благодаря, че избрахте „Ти Ейч Консултинг” ЕООД като потенциален Ваш работодател!

Градинар – поддръжка на обекти
Фирма “Ти Ейч Консултинг” EOOД е професионална фирма за озеленяване, с богат опит в бранша, предоставяща пълен асортимент от услуги в областта, търси да назначи на длъжност:
Градинар – поддръжка на обекти

Изисквания:

 • Подходящо образование (се счита за предимство): ландшафтна архитектура, агрономство, горско стопанство;
 • Амбициозни хора с желание за работа и развитие в областта на озеленяването и поддръжката на площи и терени, предназначени за частно и публично ползване;
 • Сръчност и отговорно отношения към поетите задължения;
 • Работа в екип;
 • Боравене с инструменти и инвентар за поддържане на растителността: косачка, храсторез, тример, аератор, валяк, ножица за храсти, моторна резачка и др.;
 • Познание по отношение на нуждите на растенията, видовете, специфики при отглеждане, посаждане и поддръжка;
 • Практически опит в сферата на озеленяването се счита за предимство;
 • Притежание на шофьорска книжка, кат. B е предимство, но не е задължително условие.

Лични качества:

 • Способност за работа в екип;
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения;
 • Желание за работа и развитие в областта на озеленяването.

Трябва да притежавате:

 • Инициативност и иновативност;
 • Изпълнителност и дисциплина;
 • Организираност и умение за спазване на поставените срокове;
 • Трудоустременост и внимание към детайла;
 • Лоялност и коректност в служебните взаимоотношенията.

Фирма “Ти Ейч Консултинг” EOOД предлага:

 • Конкурентни условия на труд, обвързани с постигнатите резултати;
 • Трудов договор;
 • Благоприятни финансови условия и възможност за целогодишна заетост;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Подсигурен транспорт.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография (CV) на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Или се свържете с нас на тел.: 02 442 8266
Благодаря, че избрахте „Ти Ейч Консултинг” ЕООД като потенциален Ваш работодател!

Свободните работни места, обявени във Филиал „Студентски труд” към Дирекции „Бюра по труда - Изток” към 28.03.2017 г.

Ние, ваканционно селище „Санта Марина”, Созопол, сме един от най-големите ваканционни комплекси на Южното Черноморие. Предлагаме пълна серия от луксозни ваканционни услуги и сме първият български носител на престижната световна награда FIABCI Prix d’Excellence Golden Winner, известна още като Оскарa на недвижимите имоти.
За СЕЗОН 2017 търсим отговорен и компетентен кандидат за работа В ЕДНА ОТ НАЙ-БОГАТИТЕ ПО РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИДОВЕ ГРАДИНИ В БЪЛГАРИЯ на свободната ни позиция: СУПЕРВАЙЗОР ОЗЕЛЕНЯВАНЕ. Виж повече

 

AgroPolichim Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

Обявява конкурс за 5 свободни позиции „Агроном - консултант“ в отдел „Агрохимия и почвознание“ за следните региони:

 • Северозападна България: Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен
 • Централна северна България: Габрово, В. Търново, Русе и Търговище
 • Североизточна България: Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна
 • Централна и югоизточна България: Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 • Южна България: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково

Основни задължения и отговорности:

 • Промотира и разпространява информация за продуктите, предлагани от Агрополихим АД;
 • На база информацията, която получава от земеделски производители, съставя технологии за отглеждане на култури, включващи всички етапи от развитието, както и всички механизирани и немеханизирани процеси;
 • Изготвя схеми за опитни полета при различни земеделски производители с продуктите на Агрополихим АД, проследява цялостно процеса по протичане на опита и поддържа връзка с фирмите партньори на конкретното опитно поле; Присъства на сеитба, пръскания и други мероприятия, свързани с изпитването
 • Организира публични мероприятия, срещи, презентации, представяне на международни изложения. Представлява дейността на фирмата на събития организирани от отдел „Агрохимия и почвознание“ и „Търговски отдел“;
 • Поддържа база данни с всички контакти на клиенти, при които са проведени разговори и изведени опитни полета, както и поддръжка регистър на всички посетени от него земеделски производители и организации занимаващи се с разпространението на торове.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, специалност „Агрономство“ – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 • Професионален опит в областта – препоръчителен;
 • Много добри компютърни умения - познания по MS Office /MS Word, MS Excel, MS Power Point/;
 • Владеене на чужд език – предимство;
 • Чисто свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Мотивирана личност с желание за работа в екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
 • Проява на инициативност и самостоятелност.

Какво можете да очаквате:

 • Трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Професионална автобиография
 • Копие от диплом и приложения за завършено висше образование
 • Други документи за допълнителни квалификации

Моля изпращайте вашите документи не по-късно от 27.03.2017 г.
Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

Летни студентски стажове - 2017 г.

Селектиран списък със свободни работни места, обявени в дирекции „Бюро по труда” от обхвата на Дирекция „Регионална служба по заетостта – София”

Свободните работни места, обявени във Филиал „Студентски труд” към Дирекции „Бюра по труда - Изток ”, може да намерите на сайта www.bst.dir.bg

Лидл се отличава с бърз и постоянен растеж. С над 10 000 филиала ние сме сред десетте водещи европейски пазарни лидери в областта на търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки. В ежедневната си работа се придържаме към ясни принципи:
• уважение и коректност определят общуването, както и действията ни;
• приятната работна атмосфера е най- добрата предпоставка за удовлетворени служители и успехи в работата.
В света на търговията всеки ден е изпълнен с предизвикателства. И специално при нас в Лидл – защото ние сме удовлетворени едва тогава, когато са доволни нашите клиенти.

За нашия централен офис в Равно поле търсим:

 • Асистент “Контрол на качеството” (м/ж)

Вашите задачи

 • Вие отговаряте за лабораторните изпитвания на продуктите;
 • Поддържате актуалността на база данни с артикулите и доставчиците на Lidl;
 • Водите кореспонденция с доставчици (български и чуждестранни) по отношение на резултати и проблеми с продукти;
 • Извършвате вътрешни проверки при съмнение за отклонение в качеството на даден продукт;
 • Изготвяте периодични статистики и справки;
 • Подпомагате прекия ръководител в ежедневната дейност;
 • Работа с вътрешнофирмен софтуер.

Вашият профил

 • Имате завършено висше аграрно образование и опит в тази сфера;
 • Познавате GAP и Global G.A.P.;
 • Умеете да работите под напрежение и да изпълнявате възложените Ви задачи в срок с отговорност и старание;
 • Имате отлична компютърна грамотност, като от особено значение е безпроблемното използване на MS Excel и MS PowerPoint;
 • Притежавате отлични комуникативни умения;
 •  Умеете да се интегрирате в екип и се адаптирате бързо към динамична работна среда;
 • Ползването на немски език на много добро ниво е задължително изискване;
 • Владеенето на английски език е предимство;

Нашето предложение

 • Въвеждащо обучение, което Ви е необходимо за бъдещата работа, като системно и задълбочено Ви запознаваме с Вашите задачи;
 • Приятна работна атмосфера в един мотивиран екип с ориентация към служителя и персонално развитие, което се отличава с насоченост към задачите и професионална квалификация;
 • Отчитане и заплащане на работното време с точност до минута;
 • Стартово заплащане в размер на 1600 лв. бруто + ваучери за храна в размер на 60 лв./месечно + допълнително здравно застраховане;
 • Работно място – с. Равно поле, общ. Елин Пелин (организиран служебен транспорт).

Събудихме ли интереса Ви?

Тогава кандидатствайте чрез онлайн-формуляра към обявата, като посочите възможно най-ранната дата за постъпване на работа.

Ще бъдат разглеждани само кандидатурите, към които има приложена автобиография.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност.

Личните данни, събирани за целите на процедурата по кандидатстване за работа, ще бъдат обработвани в съответствие с правилата на действащото българско законодателство за защита на личните данни, включително, но не само във връзка с правото на достъп и коригиране на личните данни. В съответствие с действащото законодателство, събраните данни могат да бъдат трансферирани към други дружества от групата на ЛИДЛ в страни от Европейския съюз. 

Линк към обявата

Срок на обявата: 26.08.2016 – 23.09.2016

Имейл за кандидатстване: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

288 свободни работни позиции за м. юни, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

Предложение за сезонна заетост в близост до ЛТУ вижте тук

140 свободни работни позиции за м. май, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

134 свободни работни позиции за м. април, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

Предложение за работа за специалисти от специалностите Технология на дървесината и Инженерен дизайн: старши проектант и младши проектант - производство на мебели. Дърводелски цех за производство на масивни плотове, дюшеме, паркет и др, търси да назначи отговорни и сериозни хора.

Предложение за сезонна заетост през лятната ваканция от Manpower можете да видите тук

Предложение за сезонна заетост от Нестле България в градовете София, Варна и Плевен вижте тук

Покана за младежка трудова борса

Практикер търси млади и мотивирани хора. Повече вижте тук

Предложение за стаж можете да видите тук

 1130 стажантски позиции за летните стажове по Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Студентите могат да кандидатстват в срок до 17 април за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават. В рамките на лятната кампания могат да проведат 1 стаж. Кандидатстването е онлайн чрез регистрация в портала http://staj.government.bg

Обява за работа от Тифани България ООД можете да видите тук

104 свободни работни позиции за м. март, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

170 свободни работни позиции за м. февруари, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

На 15 март 2016 г.в Национален дворец на културата, ет. 5започва традиционният кариерен форум„Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“,

На 1 февруари 2016 г. стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. Повече информация вижте тук

Конкурс за студентско есе на тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“

"Мебел Груп Корпорейшън ЕООД" търси да назначи проектант на мебели. Обявата можете да видите тук

Стартира кандидатстването за седмия сезон на „Софтуерната академия на Телерик“

170 свободни работни позиции за м. януари, обявени в дирекциите "Бюро по труда" - София, можете да видите тук

Свободни позиции по програмата за културен и социален обмен Work and Travel вижте тук

Предложение за работа за завършили и настоящи студенти от Факултет Горска промишленост вижте тук

Свободни работни позиции за стаж във фирма Градско село - повече вижте тук

Стажантска програма на ПроКредит Банк - подробности виж тук

Стипендии за изследователски практически стажове в Германия в рамките на международна програма на Германската федерална екологична фондация

Предложение за работа от McDonald`s вижте тук

Европейско състезание за предприемачи в сферата на чистите технологии. Студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които мечтаят да стартират собствен бизнес могат да кандидатстват със своите бизнес идеи, свързани с изменението на климата. Подробности за състезанието и условията за кандидатстване вижте тук

ITeen Academy стартира програма за ученици и студенти за изучаване на основите и за доусъвършенстване на технически IT умения и придобиване на сертификат. Подробности виж тук

Стартира второто издание на Future Agro Challenge – световният шампионат за иноватори, мечтатели и лидери, които желаят да променят ежедневния ни живот чрез земеделието и храната. Във второто издание на състезанието отново се очаква да се включат над 25 държави от цял свят, като крайния срок за кандидатстване тази година е 30 юни 2015 г. Подробности за състезанието вижте тук

Предложение за стажантска програма в "Монди Стамболийски"

Национален приз "НОСИТЕЛИ НА ПРОСВЕТА" - подробности вижте на http://www.npss.bg/prosveta

Обява за работа от G4S

1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. Подробности за програма вижте на http://staj.government.bg

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България обявява конкурс за есе на тема "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще." Подробности вижте тук

 Проект "Младите срещу младежката безработица" по програма Еразъм+. Анонс за проекта и възможностите за участие можете да видите тук

Селскостопански стаж в Холандия

Предложение за работа от рекламна агенция "Парида" можете да видите тук

Стартира ежегодната анкета „trendence Graduate Barometer 2015“. Подробности за анкетата и наградите можете да видите тук

На 3 ноември стартира 11-тото издание на дизайнерския конкурс на Ideal Standard - Баня на годината 2014. Повече информация вижте тук

Предложение за работа в Blizoo може да видите тук

Предложение за работа в кол център можете да видите тук

 Институт за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на фондация “Ханс Зайдел” подготвя десетото юбилейно издание от серията обучителни семинари за студенти Paving Youths’ Way, което ще се проведе в периода 31 октомври – 2 ноември 2014 г. в хотел „Дружба“, Банкя. Този път темата на семинара ще бъде „Личностно развитие и умения за успешна реализация“.

Анонс можете да видите тук

Предварителна програма можете да видите тук

Стипендии за изследователски практически стажове в Германия в рамките на международна програма на Германската федерална екологична фондация

 Предложение за работа от DM

Предложение за стаж в Кока-Кола

Предложение за работа от "ВЮРТ България" ЕООД

Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г.

Стартира ежегодната кампания "Заедно в час 2014"

Работа за озеленител. Виж повече тук

 НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ - СЕКЦИЯ КАРИЕРИ

Булстрад обявява свободна работна позиция за финансов консултант. Повече вижте тук

Аграрен фонд със сериозни инвестиции в животновъдството търси Ветеринарен лекар. Повече вижте тук

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС IDEAL STANDART БАНЯ НА ГОДИНАТА 2013

Институт за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на фондация “Ханс Зайдел” подготвя деветото поредно издание от серията обучителни семинари за студенти Paving Youths’ Way. След гласуване във  Facebook страницата на Института, студентите този път сами избраха темата за семинара, а именно – „Разработване и управление на проекти“. Семинарът ще се проведе в периода 21 - 23 февруари 2014 г. в хотел “Дружба”(Банкя).

Участието в семинара е безплатно за всички участници – организаторите покриват разходите за настаняване, прехрана и обучителни материали и организират групов транспорт София-Банкя-София.

Формуляр за участие можете да изтеглите тук

Програма на семинара можете да видите тук

                                                                                                                                       

Юрофинс Агросайнс Сървисес ЕООС

Фирма за изпитване на пестициди предлага свободни работни позиции за агрономи. Работата е подходяща за студенти задочно обучение и семестриално завършили редовно обучение. Приемат се и стажанти срещу трудово възнаграждение за месеците май-юни-юли-август.

За контакти:

0888020305 Тодоринка Тодорова

www.eurofins.bg

                                                                                                                                        

С началото на 2014 г. старта на кампанията „Да изчистим България!”, bTV Media Group организира стажантска програма за всички студенти.

Стажовете са в две направления Национален информационен център и Чисто Знание. Повече информация:

Отбора на Чисто Знаещите:
http://www.btv.bg/da-izchistim/kampania-novini/story/471528177-Registratsiya_za_ChistoZnanie.html

Националния информационен център:
http://www.btv.bg/da-izchistim/kampania-novini/story/562777984-Registratsiya_za_Natsionalen_informatsionen_tsentar.html

Стажът дава възможност на студентите да реализират идеите си като част от екипа на телевизията в рамките на кампанията „Да изчистим България!”.

                                                                                                                                           

СТАРТИРА ЕЖЕГОДНАТА АНКЕТА НА TRENDENCE GRADUATE BAROMETER 2014 – EUROPEAN EDITION

   ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА КАРИЕРА"

   Преференциални условия за интензивно обучение по английски език за студенти

  Компания за производство на мебели търси амбициозен и талантлив интериорен дизайнер - проектант на мебели. Kандидатът трябва да притежава познания и/или опит в конструирането на мебели и пространственото оформление на интериори, завършено специализирано или техническо образование, отлична компютърна грамотност - Autocad, ArchiCad или друг CAD софтуер. 

Очакваме да проектирате и изработвате работни чертежи на мебели, готови за пускане в производство.

Предлагаме работа в комфортна обстановка, с нови машини и оборудване, отличен производствен екип и стимулираща система за заплащане.

Изпратете своята автобиография и задължително портфолио във формат PDF на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 15.11.2013 г. Изпратилите CV, портфолио и одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Самоков. Работата може да се извършва дистанционно, не е наложително ежедневно присъствие в цеха. 

Фирма „Вени Ви“ работи на българския пазар от 1990 г. В продължение на 23 години ние произвеждаме мебели по индивидуални проекти и серийно производство за домове, офиси, заведения, хотели и други обществени сгради. Създаваме усещане за стил, удобство и уют с качествени мебели от ПДЧ, МДФ, алуминий, стъкло и такива с акрилно покритие. Разполагаме със собствена производствена база на 8 км. от гр. Самоков и собствен транспорт.

Повече за нас можете да видите на: http://venivi-bg.com/ 

За пета поредна година софтуерната компания Телерик стартира безплатна едногодишна програма за подготовка на софтуерни инженери. Инициативата Софтуерна академия на Телерик, е отворена за всички студенти, които проявяват интерес към програмирането, като предварителен опит не се изисква. Програмата ще стартира в края на месец октомври в залите на Академията в ж.к. „Младост“. Желаещите да се възползват от допълнителното обучение могат да подадат CV и мотивационно писмо на английски език до 15 октомври на уебсайта на Академията.

 Всички обучения се записват и публикуват на сайта на Академията на Телерик: http://academy.telerik.com със свободен достъп, за да могат студентите да се обучават самостоятелно от вкъщи, да разширят своите знания и добият допълнителен опит и квалификация. 

ФИРМА, РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО ОФОРМЛЕНИЕ И РЕКЛАМНИЯ ДИЗАЙН ТЪРСИ ПРОЕКТАНТ - ДИЗАЙНЕР (3D). CV И МОТИВАЦИОННО МИСМО СЛЕДВАДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фирма Миазоо ООД търси да назначи търговски представител с ветеринарно образование. Студенти последен курс също са подходящи за позицията.
Изисквания към кандидатите:
- мотивираност и отговорност
- добри познания в областта на малките домашни животни (кучета, котки, зайци и др.)
- добра комуникативност и представителен външен вид
- владеенето на английски език е предимство
Моля, изпращайте CV на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    

Лице за контакт по обявата – Антон Антонов /0878 686 009/
След предварителен подбор одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За пета поредна година дружество „Геотехмин“ ООД обявява стажантски места в различни направления, с което дава възможност на студентите и младите специалисти да придобият специфични знания и умения, както и да приложат на практика теоретичната си подготовка.

През 2013г. са обявени 22 стажантски места в следните направления от групата Геотехмин: „Човешки ресурси“, „Строителство“, „Връзки с обществеността“, „Маркетинг“, „Природни ресурси и концесии“, Звено „Системи за управление“.

За първи път през тази година ИНТЕГРАЛ предоставя стипендия за бъдещи магистри, приети в някой от трите най-добри университети в Холандия:

-19-я в класацията на вестник Times за най-добър млад университет MAASTRCHT UNIVERSITY;

-най-привлекателния университет за международните студенти в Холандия UNIVERSITY OF GRONINGEN;

-един от водещите холандски университети в областта на правото и икономическите науки TILBURG UNIVERSITY.

Информацията ще представлява интерес за бакалаври в последна година на своето обучение.

Те могат да спечелят финансиране в размер на 900 евро, с което да подпомогнат обучението си или да покрият първоначалните разходи по заминаването и настаняването си в чужбина.

 За първи път технологичното състезание на НАСА “Space  Apps  Challenge”, което търси иновативни решения на проблеми, свързани с подобряването на живота на Земята и развитието на изследователс­ките мисии в космоса, ще се състои и в България. Състезанието e отворено за всички студенти и ен­тусиасти с предприемачески дух и идеи, които искат да открият решение на съвременните глобални предизвикателства.

Австриѝско-Български летен колеж 2013 е съвместен проект на катедра "Славистика" към Виенския университет и Института за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), Виена. Тоѝ е изцяло финансиран от Австриѝското Федерално Министерство за Наука и Технологии. 

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2013

 „Младежта в движение” е инициатива на Европейския съюз, която има за 

цел да подобри перспективите пред младите хора за образование и работа. 
С голям щанд по време на „Национални дни на кариерата 2013”, „Младежта в 
движение” ще представи програмите на Европейския съюз, които дават 
възможност на младежите да следват, да работят, да се обучават и да 
участват в доброволчески дейности в чужбина. Програмата можете да видите тук

 Центъра за кариерно развитие предлага на студентите:

 • Информация за свободни стажантски и работни позиции;
 • Информация за конкретни работодатели;
 • Кариерно ориентиране – изграждане на личен план за кариерно развитие;
 •  Мотивационно обучение:
  - стратегии за търсене на стаж и работа;
  - помощ при подготовката на автобиография, мотивационно писмо и други необходими
    документи при кандидатстване за конкретна позиция;
  - консултации и индивидуална подготовка за явяване на интервю;
  - тренинги, семинари, обучения за обвързване на теоретичните знания с практически
    умения, за усъвършенстване на уменията за разрешаване на проблеми, за ефективна
    работа в екип и др.
 • Услугите, предлагани от Центъра за кариерно развитие са безплатни за всички студенти от Лесотехническия университет.
 •  За да се регистрирате в Центъра за кариерно развитие трябва да изпратите по електронен път или да представите на място (кабинет 219) попълнена карта за регистрация.

Центъра за кариерно развитие подпомага работодателите като:

 • предлага бърз достъп до информация за студенти, търсещи стаж и работа;
 • приема, селектира и обработва документи по предварително зададени от работодателя критерии;
 • организира фирмени представяния и семинари. 

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ (МЕБЕЛЕН ОБКОВ) виж повече

Предложение за професионална квалификация

Back to top