ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Дейността на отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ е насочена към установяване, поддържане и развитие на дългосрочни контакти с водещи чуждестранни образователни, научноизследователски и културни институции, както и с държавни, професионални и неправителствени организации, асоциации, фондации и агенции, свързани с дейността на Лесотехнически университет, София.

Основните направления на международната дейност на университета включват следните по-важни дейности:

 • Подпомагане на академичния състав на университета при установяването на международно сътрудничество в областта на обучението и научноизследователската работа с цел повишаване на качеството на учебния процес, стимулиране на научните изследвания и иновациите;
 • Насърчаване на преподавателската и студентската мобилност в рамките на европейското и световно образователно и научноизследователско пространство;
 • Популяризиране на възможности за партньорства по различни национални и международни програми, проекти и инициативи пред академичната общност на университета;
 • Сътрудничество с всички отдели на университета, свързани с обучението и следдипломната квалификация на чуждестранни граждани;
 • Администриране на служебните командировки и специализации в чужбина на преподавателите, служителите и студентите в университета;
 • Изготвяне на договори и споразумения за международно сътрудничество и партньорства;
 • Популяризиране и утвърждаване на позитивен и обективен медиен образ на университета.

Лесотехническият университет има сключени двустранни рамкови договори за сътрудничество с редица утвърдени чуждестранни университети, висши училища, научноизследователски и културни институции. Предметът на договорите е свързан основно с провеждане на съвместни научни изследвания, обмен на специализирана научна литература, разработване на научни и образователни проекти, мобилност на преподаватели, студенти и докторанти, съвместни публикации в специализирани престижни международни и национални научни списания; организация и участие в научни конференции, семинари и др.

Университети, с които Лесотехническият университет има сключени договори за двустранно академично сътрудничество:

 • Технически университет в гр. Мюнхен, Германия;
 • Хумболтов университет в Берлин, Германия;
 • Universität für Bodenkultur (BOKU), Австрия;
 • FHS Fachhochschule Salzburg GmbH, University of Applied Sciences, Австрия;
 • Università degli Studi di Sassari, Италия;
 • Университет по приложни науки в Оулу, Финландия;
 • AgroSup Dijon, Institut national supérieur des sciences agronomiques, Франция;
 • Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro), Франция;
 • Латвийски аграрен университет, гр. Йелгава, Латвия;
 • Житомирски национален агроекологичен университет, Украйна;
 • Национален лесотехнически университет, Украйна;
 • Санкт-Петербургски държавен лесотехнически университет „С. М. Киров“, Русия;
 • Московски държавен лесотехнически университет (МГУЛ), Русия;
 • Грузински технически университет, Грузия;
 • Canakkale Onsekiz Mart University (COMU), Турция;
 • Университет „Сюлейман Демирел“, Турция;
 • Селджукски университет, Турция;
 • Университет „Св. Кирил и Методий", Република Македония;
 • Чешки аграрен университет в Прага, Чехия;
 • Технически университет в Зволен, Словакия;
 • Словашки аграрен университет, Словакия;
 • Szent István University, Унгария;
 • Университет в Марибор, Словения;
 • Технически университет в Лисабон, Португалия;
 • King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), Тайланд;
 • Ubon Ratchatani Rajabhat University, Тайланд;
 • District University Francisco de Caldas, Bogota, Колумбия;
 • Corporacion Universitaria Minuto De Dios Uniminuto, Колумбия;
 • Universidad Surcolombiana, Колумбия;
 • Институт по биотехнологии (IBT), Виетнам;
 • Oregon State University, College of Forestry, САЩ       

Back to top