ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Информация за кръжока:
Кръжокът по ГИС на ЛТУ е създаден на 10.10.2016 г. по инициатива на доц. д-р Мария Асенова и група студенти от специалностите Ландшафтна архитектура, Горско стопанство и Екология и опазване на околната среда. Целта на кръжока е разширяване на знанията и уменията на студентите и младите изследователи в областта на ГИС. Основните задачи включват запознаване на участниците с методите на научното направление ГИС, получаване на информация за новостите в технологиите и софтуера за ГИС, усвояване на принципите за дистанционно изследване на горските екосистеми, на зелените системи в урбанизираните територии, околната и социалната среда чрез средствата на ГИС. Членове на кръжока по ГИС могат да бъдат студенти от всички специалности на ЛТУ от бакалавърска и магистърска степен, докторанти, специализанти и млади изследователи на ЛТУ с интереси в областта на ГИС. Дейността на кръжока обхваща лекции и практически занятия, разработка на индивидуални задачи, колективни проекти и научно-приложни разработки, участие в студентски конференции, изложби и младежки форуми.

Местоположение на кръжока по ГИС на ЛТУ: 42. 653910 N; 23. 357310 E

1 2

Адрес на кръжока по ГИС на ЛТУ: София, бул. „Климент Охридски” № 10, ЛТУ, сграда УЛК, Компютърен център, Библиотечен център.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook страница на кръжока по ГИС: https://www.facebook.com/gisltu/inbox/?selected_item_id=519564615061971

 

ИНТЕРАКТИВНИ КАРТИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ КРЪЖОКА ПО ГИС ПРИ ЛТУ

Образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура на територията на гр. София

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ac99875e32c6443ca197a0f564bfc1e9

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=afe443ec61d44e6fabb4dfe52b697659

Представените интерактивни карти имат за цел да покажат по-важни обекти, представляващи образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура на територията на гр. София, съгласно Закона за културното наследство.

Целта е със средствата на ГИС се представи през призмата на времето разнообразна информация за образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура в София. При разработката на базата данни и нейната интерпретация чрез приложението Story Maps на ESRI е търсено решението на следните задачи:

  • събиране и обобщаване на разнородни векторни, растерни и атрибутни данни за обектите от официални и свободно достъпни източници;
  • показване на обектите според техния тип и обществена значимост;
  • представяне на разновременни изображения и текстови описания, отразяващи историческото развитие и сегашното им състояние.

Интерактивната карта „Ландшафтната архитектура на София” осигурява възможност за анализ и сравнение на обектите и промените в тях, настъпили през десетилетията. Необходимо е акцентиране на общественото внимание върху състоянието на образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура и значимостта им при оформяне на градската среда. Създадените интерактивни Story Maps продукти спомагат за осмисляне на историческото развитие и проблемите при поддържането на зелените площи и обекти на ландшафтната архитектура, които са важна част от културното наследство на столицата. Логично следствие от разработката е инициирането на действия на отговорните институции за опазването и съхранението на образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура за поколенията.

Карта на дървесната растителност в Лесотехнически университет
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=28289b33ed2444fe9fe4495d7281fbcb

Основната идея на интерактивната карта е да представи пространствена база данни на дървесната растителност на част от територията на ЛТУ в София. Тя включва местоположението и дървесния вид на отделните дървета, биометрични данни и резултати от фитосанитарната им оценка. Избраната уеб платформа е приложението Story Maps на ESRI и други свободно достъпни ГИС платформи.

Представената интерактивна карта на дървесната растителност е част от проект на Кръжока по ГИС на Лесотехнически университет на тема „Създаване на обща пространствена база данни за дървесната растителност на територията на ЛТУ” за обекти в София и в страната.

НАГРАДА ЗА КРЪЖОКА ПО ГИС ПРИ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЙ-ДОБРА ИНТЕРАКТИВНА КАРТА

На 15 ноември 2017 г. Кръжокът по ГИС при Лесотехнически университет получи наградата на професионалното жури за най-добра интерактивна карта в конкурса „Силата на картите” на Конференцията по случай Световния ден на географските информационни системи (ГИС) в София.

 gramota nagrada 2017   20171115 200039
20171115 133947 20171115 195845    20171115 195316

Кръжокът по ГИС при ЛТУ организира среща на 9 май (сряда ) 2018 г. от 17 часа в зала 301 в УЛК на ЛТУ с доц. д-р инж. Борислав Александров от УАСГ, участник в 5 български антарктически експедиции.

Pokana GIS

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Очакваме ви!

Back to top