ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Инфекциозни болести по животните за компания –проф. д-р Хараламби Хараламбиев

Водещ преподавател

Доцент д-р Чавдар Каменов Филипов, двм

През 2003 г. се дипломира във Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет. Започва работа в същия факултет към Катедра „Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“, като последователно заема академичните длъжности: асистент (2003), редовен докторант (2004), редовен асистент (2006), старши асистент (2008), главен асистент (2011). През 2011 год. защитава дисертация на тема „Проучване върху етиологията и разпространението на парвовирозата по кучетата в България“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“. От 2016 г. е доцент по научна специалност ‘’Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните’’. Специализира в Института по Микробиология „Стефан Ангелов“ към Българска академия на науките и по различни проекти във Факултета по ветеринарна медицина, Университет „Алдо Моро“ Бари, Италия (2009, 2010, 2014) и Унивеситет Сайтама, Япония (2016). Изнася лекции и провежда упражнения по дисциплините Вирусология, Епидемиология и превантивна медицина и Инфекциозни болести по животните на български и английски езици. Ползва английски и италиански езици.

Контакт: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кратка анотация

Кръжокът е създаден през 2013 год. (Доклади за създаване на кръжока и даване на име на кръжока: № 5461/16.09.13 и № 6436/14.10.13). Кръжокът има за цел да доразшири познанията на интересуващите се студенти върху проблематиката и да се даде възможност за тяхната самостоятелна работа по конкретни задачи: проучвания върху разпространението на определено заболяване, клинични наблюдения, прилагане на различни диагностични техники, изготвяне на реферати и други. Голяма част от студентите имат преки впечатления, които добиват по време на стажовете, заложени в учебната програма по ветеринарна медицина или по своя инициатива във ветеринарномедицинските практики. Бивши студенти на Факултета по ветеринарна медицина, преподаватели и практикуващи ветеринарни лекари, съдействат за извършването на различни проучвания върху инфекциозните болести не само върху животните за компания, но и по отношение на другите видове животни. Някои от тях са съавтори в докалди на научни конференции и научни статии.

Тематика на заниманията

Дискутиране на актуалните инфекциозни заболявания по животните за компания. Обсъждане на конкретни клинични случаи, клинични признаци на заболяването, приложени извънлабораторни и лабораторни методи за диагностика, диференциална диагноза, приложено лечение, изход от заболяванията.

Кога и къде се провеждат заниманията.

Работните срещи се провеждат в Корпус Д на Факултета по ветеринарна медицина и във ветеринарните практики, където студентите провеждат своите стажове.

Визуализиращ материал

Back to top