ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

На основание чл. 10 (1) и чл. 13(1) от Наредбата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ 73/16.9.2016 г. – в сила от 1.1.2017 г.) и на Решение на Академичния съвет (протокол №42/30.10.2019 г.), Лесотехническият университет обявява конкурс за финансиране на проекти в областите, в които подготвя студенти. Срокът за подаване на необходимите документи за кандидатстване е 16:00 часа на 13.12.2019 г.

Заповед на Ректора на ЛТУ

 

Back to top