ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

Новини Агрономически факултет

В периода от 3 до 15 септември преподаватели от Агрономически факултет на Лесотехнически университет бяха част от международен екип от обучители в международно лятно училище за младежи в неравностойно положение от Румъния, България, Гърция и Италия, посветено на отглеждането на микрорастения.

Обучението се проведе в селище Hopeland - Гърция в изпълнение на проект „Вертикално земеделие за младежи в селски и градски общности“ (Verti4You), №2021-1-RO01-KA220-YOU-000029554, финансиран по Програма „Еразъм+“, Партньорства за сътрудничество в областта на младежта, в който Лесотехнически университет е партньор наред с висши учебни заведения, научни институти и неправителствени организации, работещи с младежи от Румъния, България, Гърция и Италия. Основната цел на проекта е да насърчи социалното предприемачество сред младите хора в неравностойно положение, използвайки вертикалното земеделие като средство за производство на екологична и здравословна храна в селските, крайградските и градските райони, както и да засили ключовите компетенции и основните умения в областта на модерното градинарство.

С изпълнението на проект Verti4You, Лесотехнически университет се утвърждава като образователен и научен център по отглеждане на микрорастения, което е нова, но бързо набираща популярност, форма на вертикалното градинарство.

1  3
 2  4

В периода 4-8 септември, 2023 г. в Лесотехнически университет се проведе международно лятно училище „Градско градинарство“ в изпълнение на проект „Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка“ (Hort4EUgreen) (https://hortgreen.com/)

Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Сътрудничесвто за иновации и обмен на добри практики” Децентрализирана дейност - „Стратегически партньорства“ Проекти за „Стратегически партньорства“ в сферата на Висшето образование.

В лятното училище участваха 25 студента и докторанта от България, Румъния, Турция и Унгария. Обучението беше проведено от 20 обучители от които: от България - 8 преподаватели от Лесотехнически университет и 5 представители на партньорски на ЛТУ организации – Фондация „Корен“, Институт по декоративни и лечебни растения на Селскостопанска академия, Институт по философия и социология на Българска академия на науките, Проект Градско градинарство – София, Проект „Инка в градинка“ „Споделена Зеленчукова градина 1“.

Като обучители участваха и 7 представителя на партньорските институции в pроекта - Университет по аграрни науки и ветеринарна медицина, Букурещ (USAMV), Унгарски университет по аграрни науки и науки за живота (MATE) и Директорат по растителна защита, Централен научен институт, Турция. В рамките на обучението наред с лекционни материал бяха проведени редица практически занятия по домашно компостиране, изграждане на градина в градска среда, засаждане на билки и лечебни растения, концептуализация за устойчиво градско градинарство. Представени бяха и изготвените в рамките на проекта учебно помагало „Градско градинарство“ и учебен филм „Градското градинарство като инструмент за подобряване на living environment.

Градското градинарство е ново, но бързо развиващо се направление в София и България. С изпълнението на проект Hort4EUgreen, Лесотехнически университет се утвърждава като образователен и научен център по Градско градинарство в България.

 

1 2
3 4

Преподаватели от Агрономически факултет на Лесотехнически университет участваха в 10-ото издание на събитието „Нощта на славеите“, организирано от Румънското орнитологично дружество.

Събитието се проведе 11 юни, 2023 г. в Букурещ и беше насочено към повишаване на информираността на широката общественост относно значението на птиците и връзката на човека с природата. Преподавателите от Лесотехнически университет представиха значението на биоразнообразието в агроценозите и възможностите за неговото опазване.

1 2

За втора поредна година студенти и преподаватели от Агрономически факултет и Факултет по екология и ландшафтна архитектура на Лесотехнически университет участваха в наблюдение и регистриране на инвазивни чужди видове „БиоБлиц“, с което беше отбелязана на Седмицата на инвазивните видове в България. Събитието беше организирано съвместно от Лесотехническия университет и ИБЕИ – БАН и се проведе на 28 май 2023 г. в Южния парк на гр. София като част от мащабно Европейско наблюдение на инвазивни видове, проведено едновременно в 13 държави. Регистрирането на чуждите видове беше извършено с помощта на приложенията за мобилни телефони „Инвазивните чужди видове в Европа“ и „iNaturalist“ (проект BioBlitz IAS Bulgaria 2023). Събитието е част от кампанията на Лесотехнически университет за въвличането на широката общественост в инициативи на гражданската наука за предотвратяване навлизането и разпространяването на инвазивни видове, застрашаващи биоразнообразието и икономиката на България.

1 2
3

logo

Лесотехническия университет съвместно с ИБЕИ – БАН организират БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), предназначено както за професионалисти, така и за любители (вкл. ученици, студенти), което ще се проведе на 28 май 2023 г. (неделя) в Южния парк, гр. София, начало: 11.00 ч., сборен пункт: детска площадка „Порт Козяк“, входът откъм ул. „Козяк“.

БиоБлиц събитието се организира за втора поредна година като част от мащабно европейско изследване на инвазивни чужди видове с помощта на гражданската наука (https://iasbioblitz.creaf.cat/2022).

Каним желаещите да участват в БиоБлиц изследването и с помощта на приложенията за мобилни телефони „Инвазивните чужди видове в Европа“ и „iNaturalist (проект BioBlitz IAS Bulgaria 2023) да направят снимки и регистрират наблюденията си на чужди видове с цел събиране данни за района. Записите на участниците ще подпомогнат нашите усилия за регистриране на чужди и ИЧВ растения и животни, засягащи Европейския съюз, България и Дунавския басейн. Според интересите си участниците могат да изберат и да се присъединят към определен полеви екип, който ще фокусира усилията си към дадена група организми (растения, сухоземни безгръбначни животни и водни животни). Екипите на терен ще бъдат ръководени от експерти, които ще оказват съдействие при вземането на проби и определянето на целевите видове при необходимост, но се очаква активен принос от страна на участниците. За да запишат своите наблюдения участниците ще се нуждаят от телефон или таблет.

Допълнителна информация за приложенията за мобилни телефони може да намерите на следните адреси:

https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-ias-bulgaria-2023

https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/en/media/tools/tracking-invasive-alien-species-europe-mobile-app

За регистрация за участие и за допълнителна информация, моля използвайте следния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1 3
2

На 6 април 2023 г. Агрономическият факултет на Лесотехнически университет беше домакин на информационен ден на тема „Земеделието в контекста на Европейската зелена сделка“ в изпълнение на целите на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за осигуряване на среда за кариерно развитие на младите хора.

Информационният ден беше открит от декана на факултета проф. Румен Томов, с презентация на тема „Предизвикателствата на стратегията „От фермата до трапезата“ към растителната защита“. Заместник-председателя на Селскостопанска Академия проф. д-р Виолета Божанова представи проект „Към земеделие без пестициди: Европейска мрежа за устойчивост (T0P-AGRI-Network)“ по програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите (COST)

Поканените гост-лектори представиха различни възможности за алтернативно и нестандартно земеделие: Нови възможности в земеделието - „Суфле Агро България“; Технологии за биологично растениевъдство - „Моравско село“; "Устойчив модел на енергийно независимо биологично стопанство" - Биоферма „Версол“; Агролесовъдство/Пермакултура - Даниел Димов. Срещата завърши с презентацията „Професия агроном - мисията възможна" на Александра Живкова и Радостина Пейчева от фирма „Агромио ООД“.

1 2
3 4
5 6

На 6 април 2023 г. Агрономическият факултет на Лесотехнически университет беше домакин на семинар „Градското земеделие – настояще и перспективи“, организиран съвместно с Фондация Корен, Тера лайф и Хранкооп.

Градското земеделие е един от фокусите на проект Hort4EUGreen, изпълняван от Агрономически факултет. Представени бяха възможностите за отглеждане на плодове и зеленчуци, поддържане на почва и създаване на общности в градски условия в рамките на следните презентации: Градското пчеларство в контекста на новото поколение пчелари - Петър Петров, Сенса То; Изграждане и управление на споделена градина- Наташа Маринова „Споделена Зеленчукова градина 1“; Добри примери за споделени градски градини- Никола Бончев, „Градско градинарство – София“; Фермерски пазари- Ники Генов, „Хранкооп- София“; Опазване на семена- Калин Христов, "Зеленият отбор на БГ"; Опазване на почвите- Емилия Ангелова, „Тера Лайф“; Доброволци и създаване на общности - Божидар Емануилов, Фондация „Корен“.

1 2
3 4
5 6
7

На 4 април 2023 г. Агрономическият факултет на Лесотехнически университет беше домакин на информационен ден "Образование-Агробизнес-Кариерно развитие“, в подкрепа на кариерното развитие на бъдещите специалисти в областта на земеделието. Информационният ден се проведе в изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Той беше открит от ръководителя на проекта проф. Румен Томов, който представи две от дейностите на проекта, акцентиращи върху развитието на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда и създаването на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси.

Водещи фирми в областта на растениевъдството и растителната защита -Синджента България ЕООД, ФБМ Агро, КВС Агро България, YARA, АСБО-АГРО ООД, Тимак Агро България ЕАД, Кортева Агрисайънс България, Лидеа и Мегатрон, както и зам. изп. директор БАБХ проф д-р Оля Караджова представиха своята дейност, както и възможностите за професионална реализация на бъдещите специалисти в областта на земеделието, обучавани в Агрономически факултет.

20230404 093933 20230404 095710
20230404 101345 20230404 124354
20230404 115203 20230404 113808
20230404 092119 20230404 105303

Съгласно програмата на сътрудничество между Агрономически факултет на Лесотехнически университет и фирма Мегатрон ЕАД, на 26 октомври 2022 г. Агрономическият факултет беше домакин на демонстрационна среща, посветена на прецизното земеделие. Студентите се запознаха с иновативните възможности за съвременно земеделие, които предлага фирма Мегатрон ЕАД. Беше направена демонстрация на възможностите на машина с оптичен безконтактен сензор SoilOptix. Сензорът измерва естествените геоложки свойства на почвата, чрез лъчението идващо от нея и се отличава с много висока резолюция на сканиране - повече от 80 точки/дка, което е около 800 пъти по-висока резолюция от предлаганата в момента на пазара. С помощта на този сензор беше извършено пълно картиране на опитно поле „Враждебна“ на Лесотехнически университет. Получените резултати ще бъдат използвани за оптимизиране на сеитбообращенията и оптималното минерално хранене на растенията.

Опитното поле ще бъде включено в система за мониторинг на развитието на земеделските култури, с което ще се превърне в модерен център за обучение по прецизно земеделие. Фирма Мегатрон ЕАД е част от екипа, осигуряващ обучението в новата хибридна магистърска програма „Прецизно земеделие“, разработена в рамките на проект “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Магистърската програма е съвместна между Лесотехнически университет и Технически университет – Габрово.

1 3
2 4

През периода 19-23 юни 2022 г. Лесотехнически университет беше домакин на обучение в рамките на проект „Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка“ (Enhancing practical skills of horticulture specialists to better address the demands of the European Green Deal (Hort4EUgreen) № 2020-1-RO01-KA203-080398, финансиран от програма „ЕРАЗЪМ+“. В обучението участваха представители на партньорите в проекта от Лесотехнически университет, Университетът по аграрни науки и ветеринарна медицина, Букурещ - Румъния, Унгарският университет по земеделие и науки за живота (МАТЕ), Гьодольо - Унгария и Централният изследователски институт за растителна защита, Главна дирекция за селскостопански изследвания и политики на Министерството на земеделието и горите на Република Турция. Обучението беше проведено от преподаватели от Агрономическия факултет и Факултета по екология и ландшафтна архитектура на Лесотехнически университет, работещи за развитието на концепцията „зелени градове“.

В качеството си на поканени лектори в обучението се включиха представители на инициативи и институции, допринасящи за развитието на градското земеделие в гр. София – Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, ОП “Софияплан”, Столична община, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Фондация „Корен“, Свободен център с хоризонтална структура за Градско градинарство - София. В рамките на обучението обучаемите посетиха различни типове градини за градско градинарство на територията на гр. София: Градина за Дружба, Споделена градинка – Герман, споделена градина "Солидарна градина" с Храна, не война – София, Споделена зеленчукова градина 1, Градина в 47 СУ „Христо Г. Данов“, Градина на Валдорфска детска градина „Професор Николай Райнов“. В демонстрационния център по пчеларство на Лесотехнически университет беше направена демонстрация на сензорни системи „Сенсато“, използвани в пчеларството. Градското земеделие се развива с бързи темпове в гр. София и е една от четирите основни теми на проекта на Лесотехнически университет „Hort4EUgreen“.

1

Участници в обучението, представители на четирите партньора в проекта от България, Румъния, Унгария и Турция

2

Обучители от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Фондация „Корен“, Сенсато и обучаеми

3

Посещение на Споделена градинка – Герман

4

Посещение на Споделена зеленчукова градина 1

Back to top