ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Logo 0034

ADVERTISEMENT AND JOB DESCRIPTION FOR FOREIGN SCIENTIST IN MANAGEMENT AND SUSTAINABLE USE OF BIOLOGICAL RESOURCES

15.03.2019 г.

The University of Forestry, Sofia is recruiting a part time scientist in one of the following fields: Forestry, Forest Industry, Ecology, Landscape Architecture, Business Management, Alternative tourism, Veterinary Medicine, Agronomy, Research management and assessment, and Data and knowledge management. The appointment will be for a fixed term of three months but with the possibility of extension for the duration of the project. The post will be based in country of residence of the applicant, with a requirement to travel to Sofia.

The job position is created and financed under Project BG05M2OP001-2.009-0034 "Support for the Development of Scientific Capacity in the University of Forestry", financed by the Operational Program "Science and Education for Smart Growth", co-financed by the European Union through the European Structural and Investment Funds for the duration of the project.

University of Forestry has a vacancy for a senior scientist to provide expert assistance to increase the research potential in the University of Forestry.

Main tasks

 • To assists and / or participate in research, applied and infrastructure projects
 • To assist and / or participate in research network of the University of Forestry
 • To prepare research project proposals with the participation of researchers from the University of Forestry
 • To prepare joint publications / monographs with researchers from the University of Forestry
 • To conduct short-term training courses for young scientists and PhD students
 • To assist in the organization of scientific forums at the University of Forestry
 • To assists young scientists in planning access to specialized equipment, databases and scientific information.
 • To prepare preliminary manuscript reviews prepared for publication in refereed journals;
 • To assists in the preparation of analyzes and self-assessments of the scientific activities of the main units of the University of Forestry
 • To assist in the preparation of analyzes and self-assessments of structures related to the administration of scientific activity and the transfer of scientific knowledge and technologies of the University of Forestry.

Essential skills and qualifications

 • Graduate in and at least 5 years’ experience in research or teaching in one of the following fields: Forestry, Forest Industry, Ecology, Landscape Architecture, Business Management, Alternative tourism, Veterinary Medicine, Agronomy, Research management and assessment, Data and knowledge management etc.
 • Ability to communicate effectively with all relevant stakeholders
 • Experience of managing projects to deliver positive results
 • Open minded and able to work with a wide variety of people from different backgrounds
 • Language skills: Excellent in English, speaking and writing skills

Location

The post will be based at University of Forestry in Sofia. This position involves regular travel.

Salary and benefits

The salary paid will be based on the reported hours per month (maximum 4 hours a day and 2800 leva per month).

Application procedure

If you are interested, please provide a Curriculum Vitae European format written in English or Bulgarian. Shortlisted candidates will be invited to an interview in University of Forestry. The selected candidate would be asked to start as soon as possible.

Contact for further information

If you would like an informal discussion on the nature of the post before considering whether to apply, please contact Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. to arrange a conversation with Rumen Tomov, the coordinator of the project.

Logo 0034

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЛЕКТОРИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС
(15.02.2019 г.)

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Лесотехнически университет набира кандидати – лектори, за провеждане на следните специализирани курсове:

1. Курс „Трансфер на технологии“.

Хорариумът на курса е 35 часа, в рамките на които обучаемите преподаватели е необходимо да получат знания за основните дейности, свързани с трансфера на технологии. Кандидатите трябва да имат натрупан опит в научноизследователска и развойна дейност.

2. Курс „Иновативни платформи за публикуване на научни резултати“

Хорариумът на курса е 50 часа, в рамките на които обучаемите преподаватели е необходимо да получат знания за възможностите за публикуване на научни резултати в иновативни електронни платформи. Кандидатите трябва да имат натрупан опит в работата с електронни платформи за публикуване в издателства на научна литература.

Обучителните курсове се провеждат в изпълнение на Дейност № 3 на проекта „Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката в ЛТУ“.

Обучението трябва да бъде проведено през периода март - май, 2019 г. в учебния корпус на Лесотехнически университет на адрес: гр. София, бул. Климент Охридски № 10. Одобрените лектори ще сключат срочен Допълнителен /втори/ трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда.

Кандидатстването се извършва с представяне на:

Автобиографията и анотацията на курса се подават на електронната поща на проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 25.02.2019 год.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0888 686 200

доц. д-р Нено Тричков – Зам.-Ректор на ЛТУ и Ръководител на проекта

Logo 0034

Лесотехнически университет отправя покана за участие в работата на IIта НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, която ще се проведе в периода 8 - 9 ноември 2018 г. в гр. София.

Конференцията се организира в изпълнение проект BGО5M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В деловата работата на конференцията ще бъдат представени научни разработки на ученици, студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в следните направления:

 • Горско стопанство и Ландшафтна архитектура
 • Дървообработване и производство на мебели и Инженерен дизайн;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Стопанско управление и Алтернативен туризъм;
 • Ветеринарна медицина;
 • Агрономство и Растителна защита.

В рамките на конференцията ще отбележим 45 години от началото на обучението по екология, опазване и възстановяване на околната среда в Лесотехнически университет.

В допълнение на научната програма ще бъде направен преглед на младежки инициативи в областта на устойчивото използване на биологичните ресурси, на който под формата на щандове, презентации и постери ще бъдат представени ученически и студентски инициативи, проекти, продукти от учебни компании и др.

Откриването на конференцията ще бъде на 08.11.2018 г., от 10.00 часа, в зала АУЛА на Лесотехническия университет, а деловата работа на конференцията ще се проведе на 8ми и 9ти ноември в хотел „Витоша парк хотел“.

ПРОГРАМА

 

Logo 0034

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА“ С ФОКУС „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИРТУАЛЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ“

На 10.05.2018 г. във Витоша парк хотел гр. София се проведе кръгла маса с международно участие на тема: „Предизвикателства пред туризма“ с фокус „Възможности за виртуален туризъм в България“. Срещата бе организирана от Лесотехнически университет в рамките на проект BGО5M2OPОО1-2.ОО9-ОО34 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В нея взеха участие представители от Министерство на туризма, областният управител на област Ловеч, кметовете на Община Велинград и Община Сандански, както и представители от Община Троян. Сред участниците бяха и уважавани преподаватели от ЛТУ, утвърдени специалисти от областта на туризма, околната среда и здравните грижи: Национална спортна академия „В. Левски“, Висше траспортно училище „Т. Каблешков“, Медицински университет гр. София - МК, Институт по геология, ИБЕИ и НИГГ от Българска академия на науките, Knowledge Management Institute Skopje и представители от туристическия бранш: Адрима травел ЕООД, Динавиан ЕООД, Мистрал Травел ООД, Проент ООД, Международна бизнес школа Трансбизнес-Е ЕООД, Българска асоциация по геомедицина и геотерапия и др. Сред участниците бяха и колеги от Словакия и Македония. Събитието се отразяваше от медиите.

Срещата бе открита от доц. д-р Нено Тричков, заместник Ректор по НИД на ЛТУ и ръководител на проекта. Водещ лектор бе доц. д-р Красимира Станева, която очерта основните тенденции в туристическия сектор за страната.

Представените презентации предизвикаха интерес както сред участниците, така и сред средствата за масово осведомяване: областният управител на област Ловеч г-н Г. Терзийски представи резултатите от съвместната дейност с ЛТУ в направление иновативни подходи в туризма, д-р Таня Беличинова от гр. Велинград представи: „Потенциал за развитие на СПА индустрията във Велинград“, а Едуард Василев Aerial и доц. Станева представиха пред партньорите за пръв път три виртуални дестинации, разработени от екипа за целите на културния, СПА и уелнес туризма.

Партньорската среща завърши с подписване на Меморандуми за партньорство между Лесотехнически университет и участниците.

IMG_0008
IMG_0013
IMG_0018
IMG_0021
IMG_0047
IMG_0067
IMG_0072
IMG_0079
IMG_0080
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Logo 0034

Покана

за участие

във Втора научна конференция с международно участие „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“,

08-09 ноември 2018 г., Лесотехнически университет

Организационният комитет на ІІ-та научна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“, която ще се проведе на 8-ми и 9-ти ноември 2018 година в Лесотехнически университет, кани всички преподаватели, докторанти, млади учени, студенти и ученици от средни училища да вземат участие в работата на конференцията.

Конференцията се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

www.eufunds.bg

БРОШУРА

Основните тематични направления на конференцията са:

 • Горско стопанство
 • Технология на дървесината и мебелите
 • Интериор и дизайн на мебели
 • Екология и опазване на околната среда
 • Ландшафтна архитектура
 • Стопанско управление
 • Алтернативен туризъм
 • Ветеринарна медицина
 • Агрономство
 • Растителна защита

УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ОСВОБОДЕНО ОТ ТАКСА

В конференцията могат да участват докторанти, млади учени, постдокторанти, специализанти (самостоятелно или в съавторство с научни ръководители), студенти и ученици.

На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от проекти, инициативи, продукти от младежко предприемачество и др.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

30 юни 2018 г. - краен срок за подаване на заявки за участие и резюме на докладите;

15 юли 2018 г. – краен срок за изпращане на потвърждение за приетите заявки;

30 септември 2018 г.–краен срок за изпращане на пълния текст на докладите и регистрационна форма.

Адрес за изпращане на материалите и друга информация:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За конференцията „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“

Заявка за участие в младежката конференция можете да направите на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLERoLQ7wg2Q7uCfY9cYu_iN_AyFbZbD_YxKTN2NZ5gJUbYQ/viewform?usp=sf_link

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на конференцията http://young.ltu.bg

 

Logo 0034

Lands BG

Седмиците на студентските активности по различните специалности се организират по Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СЕДМИЦА НА ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА” е мероприятие, организирано от студенти и преподаватели на Лесотехнически университет, специалност Ландшафтна архитектура. Събитието има за цел да обогати знанията на студентите, да им даде повече вдъхновение, да осъществи връзката образование-бизнес. Също така, това е добра възможност обществото да се запознае с работата на ландшафтния архитект. Провеждат се лекции и дискусии на ландшафтно архитектурна тематика, както и конкурси, изложби и работилници.

23 - 27 април 2018 г.

ПРОГРАМА

Logo 0034

Проектна седмица в областта на горската промишленост на тема: „Модулни трансформации“, Интер експо център – София, 24–28 април 2018 г.

ProjectWeek 2

Logo 0034

ПОКАНА

Лесотехническият университет има удоволствието да Ви покани да участвате в НАЦИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И РАСТЕНИЕВЪДСТВО, което ще се проведе на 03.04.2018 г. в аулата на ЛТУ, сграда А.

Състезанието се организира в изпълнение на Дейност 6 “Разпространение на научни резултати“ на проект “BG05M2OP001-2.009-0034 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 - 2020).

В състезанието ще вземат участие отбори от Лесотехнически Университет - Агрономически факултет; Аграрен Университет - Пловдив - Факултет по Растителна защита и агроекология и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ - Факултет по природни науки.

ПРОГРАМА

Logo 0034

ПРОГРАМА

ЗА ДНИ НА СТУДЕНТСКАТА АКТИВНОСТ НА ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“

Лесотехническият университет има удоволствието да Ви покани да участвате в ДНИ НА СТУДЕНСКАТА АКТИВНОСТ на Факултет „Стопанско управление“, която ще се проведе на 28, 29, 30, 31.03. и 01.04.2018 г. и в която ще вземат активно участие студенти от Факултет „Стопанско управление“, специалности "Стопанско управление" (СУ) и "Алтернативен туризъм" (АТ), преподаватели от факултета, гости, партньори и работодатели. Тя се организира в изпълнение на Дейност 6 „Разпространение на научни резултати“ на проект “BG05M2OP001-2.009-0034 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 - 2020).

От 30.03.2018 г. част от студентите ще участват в СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - VII-та НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ” с участието на студенти и ученици от средни училища, която е университетски форум и обхваща студентска активност и научни изяви на студенти от всички специалности в Лесотехническия университет.

Logo 0034

ПОКАНА

СЕДМИЦА НА СТУДЕНТСКАТА АКТИВНОСТ" НА ФАКУЛТЕТА ПО ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА,
СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
 
В периода 26.02.2018 г. - 02.03.2018 г. в Лесотехнически университет ще се проведе "Седмица на студентската активност" на Факултета по екология и ландшафтна архитектура, специалност „Екология и опазване на околната среда“, организирана от Дейност 6 „Разпространение на научни резултати” по проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
 
Logo 0034

ПОКАНА

 

Уважаеми студенти, докторанти, постдокторанти,

млади учени и преподаватели от ЛТУ,

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, Ви поканим на 14 март (сряда) от 13:00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет на информационна среща за представяне на различните възможности за финансиране на проекти, които се предоставят от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

На събитието екип от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще представени актуални и предстоящи процедури, които ще се отварят за кандидатстване през 2018 г., по Оперативните програми и по Програма за развитие на селските райони. Посочените конкурси ще могат да се финансират проекти свързани с висшето образование, предприемачески, туристически, горски, студентски и други.

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ!.

Програма за събитието

С уважение,

доц. д-р Нено Тричков – Зам. Ректор на ЛТУ

и ръководител на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в ЛТУ“

                                                                                                                                           logo OIC Sofia 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ

гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел. 02/4400 788, e-mail: oic.sofia@eufunds.bg

 

 

 

Logo 0034Уважаеми студенти, докторанти, постдокторанти,

млади учени и преподаватели от ЛТУ,

Имате възможност да вземете участие в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Формуляри за участие в целевата група на проекта, като:

Заявления могат да се подадат на:

 • на хартиен носител в офиса на проекта /УЛК стая 314/, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.

и

 • на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок: 03.11.2017 г.

Подборът на кандидатите и класирането ще се извърши до 10.11.2017 г.

За допълнителна информация:

ЛТУ, бул. „Кл. Охридски“ №10,

сектор „Трансфер на технологии“, УЛК стая 314 /Библиотечен корпус/

телефон: (+359) 882 078 895

 

Logo 0034

На 18.10.2017 г. в Аулата на Лесотехническия университет се проведе информационен ден във връзка с проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“ финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът беше представен от ръководителя доц. д-р Нено Тричков и координатора проф. д-р Румен Томов, които разясниха условията за участие в проекта на докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, преподаватели и студенти от ЛТУ. В залата присъстваха Ректора и зам. Ректорите на ЛТУ, преподаватели, докторанти и студенти проявяващи интерес за участие в дейностите по проекта.

Презентация за представянето на проекта

1
2
3
4
5
6
7
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Logo 0034Уважаеми докторанти, постдокторанти,

млади учени, преподаватели и студенти,

На 18.10.2017 г. (сряда) от 12:15 часа в Аулата на Лесотехническия университет ще се проведе Информационен ден за изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПРОГРАМА

12:15 – 12:30 часа: Представяне на проект № BG05M2OP001-2.009-0034

12:30 – 12:45 часа: Представяне на условията за участие в проект BG05M2OP001-2.009-0034

12:45 – 13:15 часа: Въпроси и отговори

Разчитаме на вашето активно участие!

 

Logo 0034

На 10.10.2017 г. в БТА се проведе пресконференция във връзка със стартирането на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проекта беше представен от ръководителя доц. Нено Тричков, координатора проф. Румен Томов и екипът за управление. На пресконференцията присъстваха представители на радио „Христо Ботев“, БНР „Хоризонт“, сп. „Гора“, сп. „Управление и устойчиво развитие“, сп. „Ветеринарна Сбирка“, сп. “Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“ и др.

DSC03315 DSC03323
DSC03325 DSC03329

Logo 0034

На 10 октомври, вторник, от 11:00 часа, ще се състои пресконференция на Лесотехническия университет /ЛТУ/ на тема:
Стартиране на проекта „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 - 2020).

Общата цел на проекта е повишаване на научния капацитет на преподавателите от ЛТУ и интереса на младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.

Проектът е насочен към създаването на благоприятна среда за научноизследователска дейност в ЛТУ чрез подпомагане на мобилността, експерименталните дейности и разпространението на научни резултати, както и и повишаване на интереса на бизнеса и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.

Участници:

 • доц. д-р Нено Тричков - зам.-ректор на ЛТУ и ръководител на проекта;
 • проф. д-р Румен Томов - координатор на проекта;
 • Сабина Генева - счетоводител на проекта;
 • Христина Стефанова и Владимир Томов - сътрудници към проекта.

Logo 0034

На 02.06.2017 г. стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020), с ръководител доц. д-р Нено Тричков.

Проектът е продължителност: 19 месеца (02.06.2017 г. - 31.12.2018 г.), одобрен общ бюджет от 788 464,00 лева и с основна цел - повишаване научния капацитет на преподавателите от ЛТУ и интереса на младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.
Поставените специфични цели са:

 • Популяризиране на научните изследвания и израждане на партньорска мрежа за интердисциплинарни изследвания в областта на управлението и използването на биологичните ресурси.
 • Повишаване квалификацията на преподаватели от ЛТУ по отношение на научната дейност.
 • Създаване на благоприятна среда за НИРД чрез подпомагане на мобилността експериментални дейности и специализации и разпространение на научни резултати.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните дейности:

 • Мобилност с цел провеждане на научни изследвания и свързани с тях дейности.
 • Популяризиране на научните изследвания в областта на управлението и устойчивото използване на биологичните ресурси.
 • Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката в ЛТУ.
 • Развитие на партньорски мрежи за провеждане на научни изследвания в областта на устойчивото управление и използване на биологичните ресурси.
 • Създаване на изследователски потенциал и на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания в ЛТУ.
 • Разпространение на научни резултати.
 • Подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания.
 • Подкрепа за участие в изследователска дейност извън ЛТУ.
 • Организация и управление на проекта.
 • Информация и комуникация.

Предвидените по настоящия проект дейности отразяват политиката на ЛТУ за осигуряване на оптимални условия за реализация на младите хора в научните изследвания, с оглед устойчивото развитие на университета и приобщаването му в Европейското научно пространство. Реализирането на проекта ще допринесе за:

 • постигане на целите на ОП НОИР „Приоритетната ос: 2 "Образование и учене през целия живот".
 • повишаване интереса на младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.
 • повишаване на научния капацитет и създаване на благоприятна среда за НИРД в ЛТУ.

В целевите групи ще бъдат включени 80 бр. преподаватели, постдокторанти, млади учени, специализанти, докторанти и студенти от Лесотехническия университет. Очакваният ефект върху целевите групи ще бъде в няколко аспекта:

 • повишен научен капацитет на участниците в целевите групи, което ще гарантира конкурентоспособността и бъдещото научно развитие на младите специалисти.
 • повишена квалификация на преподаватели от ЛТУ по отношение на научната дейност, което ще допринесе за тяхното кариерно развитие.
 • повишен интерес към практическото прилагане на нови научни резултати и технологии при решаването на конкретни задачи в практиката.
 • мотивирани студенти за по-активно участие в провеждането на научни изследвания, което ще допринесе за активиране на кръжочната дейност.

 

Back to top