ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет е пълноправен партньор по проект „Proposal for a new professional qualification that includes all the competences of the European Chainsaw Certificate – Quality Forest”, № 2017-1-ES-01-KA202-038677. Проектът е финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм +“, Ключова дейност КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“.

Проектът се изпълнява от партньорска мрежа от седем европейски държави: Испания, Словения, Полша, България, Португалия, Франция и Белгия, и е насочен към разработване на нова професионална квалификация в областта на горското стопанство в страните от Европейския съюз. Водещ партньор и координатор на проекта е Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), гр. Солсона, Испания.

Ръководител на работния екип от ЛТУ по проекта е доц. д-р инж. Петър Антов.

Продължителност на проекта: от 02.10.2017 до 01.10.2019 г. (24 месеца)

Информационна брошура

Back to top