ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

loga

Уважаеми студенти,
Уважаеми академични наставници,
Уважаеми обучаващи организации и ментори,

В рамките на ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА 2017 г., Ви каним на ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“, които се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще се проведе на 3.05.2017 г. /сряда/ от 12.00 ч. в Аулата на Лесотехническия университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 10.

 

Лесотехническият университет е партньор на Министерство на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1“, които се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове.

Проектът цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса, да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда и да ги подпомогне при намиране на работа веднага след дипломирането им.

Допълнителна информация може да намерите в Електронната платформа на ЛТУ, която е достъпна за всички студенти и преподаватели на университета.
http://elearn.ltu.bg/

Информация за гости, ментори и обучаващи организации, може да бъде намерена на адрес:
http://elearn.ltu.bg/webapps/portal/frameset.jsp

 

Лесотехническия университет е партньор по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики - фаза 1“, които се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и иновационни фондове.

Целта на проекта е да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Проектът е в съответствие със заложените мерки в Стратегията за висше образование в Република България за периода 2014-2020 за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда. Той цели да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между висшите училища и бизнеса, да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда и да ги подпомогне при намиране на работа веднага след дипломирането им.

За реализиране на проекта се предвижда участието на 431 студента от Лесотехническия университет в практическо обучение в реална работна среда. Работодателите могат да бъдат стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

За да се зачита за успешно завършена практиката студентите трябва да бъдат обучавани в реална работна среда 240 астрономически часа. За проведената практика студента ще получи стипендия от 480 лева.

От септември 2016 г. стартира НОВА регистрация на работодатели по проект „Студентски практики – Фаза 1“. Работодателите, които желаят да се включат в проекта и да наемат студенти като практиканти в своята организация, могат да попълнят своя профил в информационната система на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/.

Планирано е от 15 септември 2016 г. модулите за студентите и лицата от висшите училища да са напълно функциониращи и публикуваните от работодателите обяви да станат видими.

Ако имате въпроси, молим Ви да се свържете с МОН на имейл: на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и да ни се обадите на 02 9217 471 или 02 9217 465

Информация за участието на ЛТУ в проекта може да получите от Функционалните експерти, в следния състав:
• за факултет „Агрономство” – проф. дсн Нидал Шабан;
• за факултет „Горска промишленост“ – доц. д-р Нено Тричков;
• за факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ – доц. д-р Мариана Дончева-Бонева;
• за факултет „Горско стопанство“ – доц. д-р Симеон Богданов;
• за факултет „Ветеринарна медицина“ – гл. ас. д-р Калин Христов;
• за факултет „Стопанско управление“ – гл. ас. д-р Светлана Танева Станева;
• водещ функционален експерт – гл. ас. д-р Елена Цветкова.

Както и от техническите изпълнители към проекта:
• за ФГС, ФЕЛА, ФГП, ФСУ – инж. Христина Стефанова в стая 205 /сграда А на ЛТУ/;
• за ФВМ и АФ – инж. Мария Починкова-Йорданова в каб. 310 /сграда Д на ЛТУ/.

Back to top