ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Списание „Управление и устойчиво развитие”

Списание „Управление и устойчиво развитие” е двумесечно академично издание на факултет „Стопанско управление” за теория и практическо приложение, подходи и системи за управление и устойчиво развитие на природата, човека и обществото. В него се публикуват научни статии и съобщения по актуални проблеми на устойчивото развитие на глобално, регионално и местно равнище. Популяризират се идеи и възгледи за взаимоотношенията между човека и природата, за развитие на гражданското общество, като система от материални и духовни форми на общуване, за усъвършенстване на взаимодействието между държавните институции и гражданските структури. Списанието е реферирано в рефереативната база на ВИНИТИ и фигурира в информационната база данни на НАЦИД.

Повече списанието и свободен достъп до статиите можете да откриете на сайта на списанието: http://oldweb.ltu.bg/jmsd/index_bg.html

Back to top