ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Служба за съвети в областта на биологичните ресурси (БИОРЕС)

Службата за съвети на ЛТУ е създадена в рамките на проект, финансиран от фондация „Америка за България“ и е обособена като самостоятелно звено на ЛТУ през 2011 г. с решение на АС.
Мисията на службата за съвети БИОРЕС е да играе роля на свързващо звено между научни резултати и широката общественост чрез:

 • Създаване на условия и среда за директен контакт между академичните среди, професионалистите от практиката и администрацията, бизнеса и местната общественост.
 • Трансфер на знания с оглед повишаване информираността на обществото по отношение на управлението и устойчивото използване на биологичните ресурси.

Основни дейности:

 • Участие в срещи за идентифициране на проблеми на бизнеса и др заинтересовани страни;
 • Разработване и предлагане на консултантски и съветнически програми от компетенциите на ЛТУ;
 • Подготовка на информационни и обучителни материали:
  o Научнопопулярни материали
  o Брошури
  o Листовки
  o Наръчници
 • Поддържане на информационен интернет портал;
 • Разпространение на информационни и обучителни материали;
 • Организиране на информационни събития “Зелена академия”;
 • Популяризиране експертния потенциал на ЛТУ, чрез рекламиране на научната експертиза и консултантска дейност на ЛТУ;
 • Популяризиране и разпространяване на публикуваните от издателската къща и академичния състав на ЛТУ учебни и научни материали;
 • Осигуряване на полезни връзки и бази данни за нормативна уредба, консултанти (физическите и юридическите лица), неправителствени организации, преподаватели и обучаващи центрове, държавни и общински служби, стопанства и др.

Дейностите на службата обхващат следните направления:

 • гори и горски продукти;
 • селско стопанство;
 • околна среда;
 • дом и градина;
 • храни и здраве.

ВИЖ ПОВЕЧЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА БИОРЕС

Back to top