ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

Мини информационният патентен офис

Мини информационният патентен офис е част от мрежата „ПатЛиб” на Патентното ведомство на Република България. Офисът е създаден през 2008 г, и през отчетния период регулярно беше снабдяван с актуална информация и материали от патентно ведомство на Република България. С това той се утвърди като място, където изследователи, студенти, преподаватели и др. могат да получат информация и съвет по различни въпроси, свързани с Интелектуалната собственост, както и достъп до различни бази данни и сайтове във връзка с обектите на Интелектуалната собственост. Ръководител на МИКО е координаторът по интелектуална собственост на ЛТУ.

В сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар – OHIM и патентно ведомство на Република България в ЛТУ ежегодно се провеждат дни на марката и дизайна на общността, към която се проявява голям интерес от студенти и преподаватели.

Back to top