ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет обявява попълване на ограничен брой незаети места в специалностите: 1. Горско стопанство – редовно обучение;2. Технология на дървесината и мебелите – редовно и задочно обучение;3. Компютърни...
Резултати от трето класиране можете да проверите на priem.ltu.bg с ЕГН и входящ номер. Срок за записване на студентите, приети на трето класиране: от 22.07. до 29.07.2020 г. Записването е присъствено в работни дни от 8:30 до 16...
Резултати от второ класиране можете да проверите на priem.ltu.bg с ЕГН и входящ номер. Некласираните и класираните не по първо желание, които желаят да участват в ІІІ – то окончателно класиране, подават заявление за участие. Бланка на заявлението за участие в ІІІ – то...
Резултати от първо класиране можете да проверите на priem.ltu.bg с ЕГН и входящ номер. Некласираните и класираните не по първо желание участват автоматично във второ класиране. Срок за записване на студентите, приети на първо...
ИНФОРМАЦИЯза провеждането на държавни изпитипо „Стопанисване на горите“ на 06.07.2020 г.и „Лесоползване и икономика на ГС“ на 20.07.2020 г.за студентите от специалност Горско стопанство, ОКС...
Проект WetMainAreas, финансиран по ИНТЕРРЕГ Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“ е в последната фаза от своето изпълнение и ще приключи през месец Август, 2020 г....
ОКС „бакалавър“ Държавен изпит (ДИ) и дипломни защити (ДЗ) по:  “Стопанисване на горите” – на 06 юли 2020 г. /понеделник/ “Лесоползване и икономика на ГС” – на 20 юли 2020 г. /понеделник/ ОКС „магистър“...
Обучението ще се проведе неприсъствено чрез електронни средства Организация на неприсъствените учебни дейности със студентите в задочна форма на обучение през летния семестър на2019/2020 уч. г. –...

Back to top