ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Академичното ръководство на Лесотехническия университет кани абсолвентите, преподавателите и гости на тържественото честване на Деня на народните будители, което ще се състои на 31.10.2018 г....
Във връзка с поетите ангажименти на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ към студентите от Факултет „Горска промишленост”, БКДМП обявява финансиране на стипендии за период от...
„Оперативен счетоводител“ на срочен трудов договор към „Счетоводен отдел“ в Лесотехнически университет за работа по проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова...
„Организатор ремонт и поддръжка“ на постоянен трудов договор към „Капитално строоителство, ремонт и поддръжка“ в Лесотехнически университет. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Цел на длъжността: Планира, изготвя...
Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате такси е: БНБ-ЦУBG 73 BNBG 9661 3100 1035 01BIC КОД BNBGBGSD Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:Получател -...
Проф. д-р Атанас Ковачев, член-кореспондент на БАН и преподавател в ЛТУ, и проф. д.н. Иван Илиев, ректор на ЛТУ, Бизнес старт, 20.09.2018 г. В Лесотехническия университет очакваме около 700 нови...
  25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г., 14.00 ЧАСА, АУЛАТА НА ЛТУ Съвместно събитие на Деканското ръководство на Факултет „Горска промишленост” при ЛТУ иБКДМП под мотото    ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОФЕСИЯТА Два презентационни блока за студенти от факултет „Горска...
Скъпи студенти и преподаватели, Академичното ръководство на Лесотехнически университет – София Ви кани на тържественото откриване на новата академична година 2018/2019, което ще се състои на 25 септември...
КЛАСИРАНЕ на студенти I курс,подали молби за студентско общежитие Срок за настаняване: от 10.09.2018г. до 21.09.2018г. Настаняването в студентско общежитие започваот 8:30 ч. до 16:00 ч. Адрес за настаняване:...

Back to top