ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет ще бъде домакин на 6ти Международен Симпозиум по Ловно стопанство (http://www.sym2018.thegamest.info/), който ще се проведе от 14 до 16 юни в София и УОГС Юндола. Конференцията се провежда под патронажа...
Ден на фирма JAF в Лесотехнически университет, 31.05.2018 г., 11.00 часа, зала 216, сграда А на ЛТУ.
ПОКАНА Академичното ръководство на Лесотехническия университет ви кани на тържественото връчване на дипломи за висше образование на студентите от Випуск 2017-2018, за академични длъжности и за научни...
На 10.05.2018 г. във Витоша парк хотел гр. София се проведе кръгла маса с международно участие на тема: „Предизвикателства пред туризма“ с фокус „Възможности за виртуален туризъм в България“....
Представяне на студентите от специалност Ландшафтна архитектура, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ на XXXIV издание на НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ЦВЕТЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ''ФЛОРА БУРГАС'' 2018 (28 април - 7...
В периода 15–21.04.2017 г. се проведе 32-ро издание на състезанието по горски многобой в град Бърно – Чехия, в което участва отбор на студенти от специалност „Горско стопанство“, ОКС „бакалавър“. Традиционно отборът се...
Кръжокът по ГИС при ЛТУ организира среща на 9 май (сряда ) 2018 г. от 17 часа в зала 301 в УЛК на ЛТУ с доц. д-р инж. Борислав Александров от УАСГ, участник в 5 български антарктически експедиции....
Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване можете да проверите с входящ номер и ЕГН на priem.ltu.bg. На 20.04.2018 г. (петък) ще се проведе...
В периода 18 - 20 май 2018г. в базата на Лесотехническия университет в Юндола ще се проведе Националната студентска олимпиада по матаматика (НСОМ 2018). Домакин на НСОМ 2018 е Лесотехническият...
На тържествено заседание на Академичния съвет на Лесотехнически университет, София от 03.04.2018 г., бе връчено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на д-р Меглена Плугчиева за значими...

Back to top