ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет организира допълнителен кандидатстудентски изпит по Математика на 08.09.2018 г. за кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г. Успешно издържалите...
Лесотехнически университет обявява попълване на ограничен брой незаети места в специалностите: Технология на дървесината и мебелите – редовно обучение; Агрономство – редовно и задочно обучение; Растителна защита...
Резултати от втори етап на класиране за ОКС „магистър“ (след висше образование) можете да видите тук Срок за записване на новоприетите студенти – от 27.07.2018 г. до 03.08.2018 г.   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА...
ЗА КОНТАКТ И ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ ОТНОСНО СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА ЛТУ - ТЕЛ. 02 862 78 90
Резултати от трети етап на класиране за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след средно образование) Резултати от тр етиетап на класиране за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (след средно образование) можете да видите на
От 18 до 20 май 2018г. в УОГС „Г. Аврамов“ с. Юндола се състоя Националната студентска олимпиада по математика. Домакин бе Лесотехнически университет. Университетът бе представен от следните...
Лесотехническият университет беше домакин на 6ти Международен Симпозиум по Ловно стопанство (http://www.sym2018.thegamest.info/), който се проведе от 14 до 16 юни в София и УОГС Юндола. Конференцията се проведе под патронажа...
Лесотехническият университет ще бъде домакин на 6ти Международен Симпозиум по Ловно стопанство (http://www.sym2018.thegamest.info/), който ще се проведе от 14 до 16 юни в София и УОГС Юндола. Конференцията се провежда под патронажа...
Ден на фирма JAF в Лесотехнически университет, 31.05.2018 г., 11.00 часа, зала 216, сграда А на ЛТУ.

Back to top