ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Заповед за плащане на таксите за обучение на студенти и докторанти в ЛТУ

Сметка на ЛТУ, по която следва да се превеждат таксите:

БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател - Лесотехнически университет
Трите имена на студента, ЕГН и факултетен номер
Основание - семестриална такса

Back to top