ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 г.

Срок за подаване на документите: от 09.03 /понеделник/ до 20.03.2020 г. /петък/ - срокът се удължава с 5 дни след възобновяването на присъственото провеждане на занятия.
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

 

Югозападното държавно предприятие обяви конкурс за стипендии за студенти от специалност Горско стопанство за 2019 г.

Повече информация може да бъде намерена на:

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 г.

Срок за подаване на документите: от 21.10 /понеделник/ до 04.11.2019 г. /понеделник/
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019 - 2020 г.

КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА НАГРАДИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019 - 2020 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

Срок за подаване на документите: от 11.03 до 22.03.2019 г.
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2018 - 2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

Срок за подаване на документите: от 22.10 до 02.11.2018 г.
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Срок за подаване на документите: от 12.03 до 23.03.2018 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017 - 2018 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017–2018 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Срок за подаване на документите: от 23.10 до 03.11.2017 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК.

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2017 - 2018 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 г.

Срок за подаване на документите: от 09.03. до 24.03.2017 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК.

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016 - 2017 г.

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ЛТУ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 ,,СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014–2020ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ЛТУ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 ,,СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014–2020

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Back to top