ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Представяне на оригиналните документи за стипендии и помощи – вижте начините и срока.

Срокът за подаване на документи за стипендии и помощи се удължава до 10.04.2020 г. /петък/, документите се подават електронно – вижте Условията

Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019 - 2020 г. 

Югозападното държавно предприятие обяви конкурс за стипендии за студенти от специалност Горско стопанство за 2019 г.

Повече информация може да бъде намерена на:

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 г.

Срок за подаване на документите: от 21.10 /понеделник/ до 04.11.2019 г. /понеделник/
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019 - 2020 г.

КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА НАГРАДИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019 - 2020 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

Срок за подаване на документите: от 11.03 до 22.03.2019 г.
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2018 - 2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 г.

Срок за подаване на документите: от 22.10 до 02.11.2018 г.
Заявление-декларация можете да изтеглите от ТУК

Уверение можете да изтеглите от ТУК

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Срок за подаване на документите: от 12.03 до 23.03.2018 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017 - 2018 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017–2018 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

Срок за подаване на документите: от 23.10 до 03.11.2017 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК.

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2017 - 2018 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ по 90 ПМС/2000 г. ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 г.

Срок за подаване на документите: от 09.03. до 24.03.2017 г.
Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК.

90 ПМС - КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016 - 2017 г.

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ЛТУ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 ,,СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014–2020ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ЛТУ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 ,,СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014–2020

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ И ЕФРР ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Back to top