ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

„Началото на Танцовия състав към ЛТУ и до ден днешен”

Първата танцова група в Лесотехнически университет е създадена през 1965 г. от студенти II курс във факултет „Горско стопанство”, под ръководството на Димитър Митев - възпитаник на същия университет. В този вариант групата съществува до 1969 г. През 1982 г. към ЛТУ се сформира танцов състав. Включени са студенти от всички факултети и специалности. Художествен ръководител и хореограф е Димитър Митев, а административен отговорник - Цветан Йорданов от катедра „Почвознание”. Броят на участниците достига до 30 човека, като репетиции са провеждани по два пъти в седмицата. Концертна дейност е осъществявана на студентски фестивали в цяла България - Варна, София и др., а също така, има и много участия в международни студентски фестивали в бившата ГДР и СССР. Репертоар: На сбор в Добруджа – хореограф Д. Митев; Василия – женски шопски танц – М. Кутев; Смесени - Тракийско настроение и Шопска сюита – Д. Митев; Камерни - Овчарска идилия – И. Тодоров; Среща край стадото – Д. Митев; Залюби момче – Д. Митев. През 1991 г., поради сложни политически и икономически причини, съставът спира своята дейност.

През месец октомври 2008 г., по идея на преподавателите от ЛТУ - Нено Александров, Мария Асенова, Евгени Цавков и студента Велислав Георгиев, на събрание на организаторите, Студентски съвет и желаещите да участват, се създава „Клуб по народни танци ЛТУ”, с идеята за изучаване на популярни народни хора от всички фолклорни области. През първата година от съществуването на клуба, под ръководството на Велислав Георгиев, се провеждат редовни репетиции, един път седмично, в Аулата на ЛТУ в УЛК, а след ремонта - в спортен комплекс БОНСИСТ. Това е съпроводено с изяви на Клуба по различни поводи на вътрешно - университетско ниво - Коледа, Седмица на гората, Конгрес на лесовъдите, Студентска конференция в Юндола, Откриване на ремонтирания спортен комплекс БОНСИСТ и др.

От месец ноември 2010 г. Клубът е с нов художествен ръководител - Илиян Йорданов и хореографи – Илиян Йорданов и Мария Йорданова. Административен отговорник е Станислав Радански, тогава гл. ас. във ветеринарния факултет. Създават се три подгрупи - „начинаещи”, „напреднали” и „танцов състав”. Репетиции се провеждат два пъти седмично, а от месец септември 2013 г. - три пъти седмично. Освен народни хора се изучават и поставят сценично обработени танци. Във връзка с това, през юни 2011 г., се променя името на Клуба на „Клуб за хорá и народни танци ЛТУ”. Числеността на участниците достига до 50 - 60 човека, като в танцовия състав играят и редовно посещават репетиции около 20 танцьори. Основната маса участници са студенти, но има и преподаватели и служители от ЛТУ. Клубът е отворен и за външни за Университета лица, които желаят да танцуват в него.

От 2012 г., след получена специална покана, „Клуб за хорá и народни танци ЛТУ” членува в „Сдружение на танцовите дейци” гр. София и взема активно участие в мероприятията на тази организация.

През последните няколко години „Клуб за хорá и народни танци ЛТУ” активно и доста успешно участва в редица национални и международни фолклорни фестивали и форуми из цяла България. Това личи от редицата присъдени награди и спечелени първи места.

Съществуването на „танцовия състав” към Клуба вече пет години, неговото развитие, разрастване, подобряване и задълбочаване на работата в него, както и обновяването на танцовите костюми и реквизита, доведоха през месец януари 2016 г. до неговото преименуване на „Фолклорен танцов ансамбъл Нестини при ЛТУ”.

Репертоарът на Клуба и танцовия ансамбъл към него се обогатява постепенно. Освен традиционно изучаваните хора, вече има завършени седем танца – Влашки танц (хореография - Илиян Йорданов, музика - Цветан Цветков), Пирински танц (хореография - Илиян Йорданов, музика – Народна), Шопски ритми (хореография - Илиян Йорданов, музика – Балканфолк), „Гергьовден" – фрагмент (хореография - проф. Кирил Дженев, музика - Тодор Пращаков), Шопски танц - фрагмент (хореография – проф. Кирил Дженев, музика - Красимир Кюркчийски), Тракийска ръченица (хореография - Илиян и Мария Йорданови, музика – Народна, обработка Георги Андреев), Крайдунавски танц (хореография - Илиян Йорданов, музика – Генчо Генчев). В момента се работи по финализирането на осми танц – Шопски танц.

„Клуб за хорá и народни танци ЛТУ”

Административен отговорник:

(доц. д-р Станислав Радански)

Back to top