ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Ivan IlievУважаеми кандидат-студенти,

Поздравявам Ви за избора да кандидатствате за студенти в Лесотехническия университет – София.

Висшето лесотехническо образование e основано през 1925 г. с откриването на Лесовъдния отдел към Агрономическия факултет на Софийския университет. В резултат на дългогодишния път на развитие и усъвършенстване, със своята съвременна структура, ЛТУ се утвърди като авторитетен и престижен университет, съхранил и обогатяващ добрите традиции на висшето образование в България.

ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти по горско стопанство, технология на дървесината и производство на мебели, инженерен дизайн на мебели и ландшафтна архитектура. Тук се обучават също специалисти по екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина, агрономство, растителна защита, стопанско управление и алтернативен туризъм. Университетът е акредитиран по тези специалности и Вие можете да придобиете и трите европейски образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Обучението на студентите се провежда в съответствие с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). Академичният състав се състои от висококвалифицирани, компетентни и международно утвърдени преподаватели. На разположение на студентите са богата учебно-лабораторна база, обновен библиотечно-информационен комплекс с модерен компютърен център, две учебно-опитни горски стопанства – в с. Юндола и с. Бързия, учебно-опитно поле в кв. Враждебна, клиника за дребни животни, два учебно-спортни комплекса – в Студентския град и в с. Равда. През периода на следването всички нуждаещи се студенти се настаняват в общежитие в Студентски град.

Пожелавам Ви да осъществите своята мечта – да бъдете приети в избраната специалност, да намерите своето призвание в живота и да постигнете успешна професионална реализация!

 

Успех в кандидатстването и на добър час по благородния път на знанието!

ВРАТИТЕ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СА ШИРОКО ОТВОРЕНИ ЗА ВАС!

Проф. д.Н. Иван Илиев

    Ректор на Лесотехнически
       университет – София

  

 

Back to top