ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Телефони за информация: 0888 705894, 02 8688632

ГОРСКО СТОПАНСТВО

 1. Оценката по математика от дипломата за средно образование;
 2. Общия успех от дипломата за средно образование;
 3. Оценката от изпитния тест по математика, или от ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по английски език, от ДЗИ по биология, чужд език, география, химия, български език, история или философия – умножена по 1,5.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ

 1. Оценката по математика от дипломата за средно образование;
 2. Общия успех от дипломата за средно образование;
 3. Оценката от изпитния тест по математика, или от ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по английски език, от ДЗИ по биология, чужд език, география, химия, български език, история или философия – умножена по 1,5.

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

 1. Оценката по математика от дипломата за средно образование;
 2. Общия успех от дипломата за средно образование;
 3. Оценката от изпитния тест по математика, или от ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по английски език, от ДЗИ по биология, чужд език, география, химия, български език, история или философия – умножена по 1,5.

ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН

 1. Оценката по математика от дипломата за средно образование;
 2. Оценката от изпита по рисуване, умножена по 2;
 3. Оценката от изпитния тест по математика, или ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по английски език, от ДЗИ по биология, чужд език, география, химия, български език, история или философия – умножена по 1,5.

ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

 1. Оценката по математика от дипломата за средно образование;
 2. Оценката от изпита по рисуване, умножена по 2;
 3. Оценката от изпитния тест по математика, или ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по английски език, от ДЗИ по биология, чужд език, география, химия, български език, история или философия – умножена по 1,5.

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 1. Оценката по математика или химия от дипломата за средно образование;
 2. Оценката по биология от дипломата за средно образование;
 3. Една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по математика, от ДЗИ по математика, биология или химия – умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от теста по английски език, от ДЗИ по география, физика, чужд език, български език, история или философия – умножена по 1,5.

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 1. Оценката по биология от дипломата за средно образование;
 2. Оценката по химия от дипломата за средно образование;
 3. Общия успех от дипломата за средно образование;
 4. Оценката от изпита по биология, умножена по 2 или оценката от ДЗИ по биология , умножена по 1,5.

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Оценката по чужд език от дипломата за средно образование;
 2. Общия успех от дипломата за средно образование;
 3. Една от следните оценки – от теста по математика, от теста по английски език, ДЗИ по математика или ДЗИ по чужд език, умножена по 2
  или
  оценката от изпита по биология или ДЗИ по география, физика, химия, биология, български език, история или философия – умножена по 1,5.

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

 1. Оценката по чужд език от дипломата за средно образование;
 2. Общия успех от дипломата за средно образование;
 3. Една от следните оценки – от теста по математика, от теста по английски език, ДЗИ по математика или ДЗИ по чужд език, умножена по 2
  или
  оценката от изпита по биология или ДЗИ по география, физика, химия, биология, български език, история или философия – умножена по 1,5.

АГРОНОМСТВО

 1. Оценката по биология от дипломата за средно образование;
 2. Оценката по химия от дипломата за средно образование;
 3. Общия успех от дипломата за средно образование;
 4. Оценката от изпита по биология, от ДЗИ по биология или ДЗИ по химия - умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от теста по математика, от теста по английски език, или от ДЗИ по математика, чужд език, география, физика, български език, история или философия - умножена по 1,5.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 1. Оценката по биология от дипломата за средно образование;
 2. Оценката по химия от дипломата за средно образование;
 3. Общия успех от дипломата за средно образование;
 4. Оценката от изпита по биология, от ДЗИ по биология или ДЗИ по химия - умножена по 2
  или
  една от следните оценки – от теста по математика, от теста по английски език, или от ДЗИ по математика, чужд език, география, физика, български език, история или философия - умножена по 1,5.

Back to top