ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Към системата за Дистанционно обучение

График на присъствените занятия на ОКС "Магистър", специалност "Стопанско управление" в дистанционна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2015/2016 г.:

І курс - завършили специалност Стопанско управление

І курс - завършили друга специалност

Back to top