ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“

1. За специалността може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ“
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“
1. За двете специалности може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“
1. За специалността се кандидатства с два конкурсни компонента:
1.1. С изпит по Рисуване – умножен с коефициент 2
И
1.2. По избор на кандидат-студента
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ОЦЕНКАТА ПО Т. 1.1., УМНОЖЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 2, ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1.2., УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“
1. За специалността се кандидатства с два конкурсни компонента:
1.1. Изпит по Рисуване – умножен с коефициент 2
И
1.2. По избор на кандидат-студента
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ОЦЕНКАТА ПО Т. 1.1., УМНОЖЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 2, ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1.2., УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО“
СПЕЦИАЛНОСТ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“

1. За тези специалности може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Биология (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Биология от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Биология в дипломата – оценката по Биология от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“
СПЕЦИАЛНОСТ „АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ“

1. За тези специалности може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Математика в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 2;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Чужд език (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Чужд език от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 2 И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

1. За специалността може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕЗ 2022
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил) - умножена с коефициент 1,8;
- С оценка от ДЗИ по Биология (общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРЕДИ 2022
- С изпит по Биология в ЛТУ – умножен с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:
- Общия успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Биология (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Биология от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Биология в дипломата – оценката по Биология от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)
- Оценката от ДЗИ по Химия (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Химия от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Химия в дипломата – оценката по Химия от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 30

Back to top