ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Как можете да кандидатствате в ЛТУ?

 • С конкурсен тест по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
 • С конкурсен тест по Математика, по Английски език или изпит по Биология и изпит по Рисуване - графика – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн
 • С конкурсен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Алтернативен туризъм, Стопанско управление
 • С конкурсен тест по Английски език – за специалностите:  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
 • С конкурсен изпит по Рисуване - графика и оценка от държавен зрелостен изпит по Математика, Биология, Български език, Чужд език, История и цивилизация, Цикъл „Философия“, География, Физика или Химия – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Чужд език – за специалностите: Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по География – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Физика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм, Стопанско управление
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Химия – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита, Алтернативен туризъм,  Стопанско управление
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда, Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по История и цивилизация – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
 • С оценка от държавен зрелостен изпит по Цикъл „Философия“ – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината и мебелите, Екология и опазване на околната среда,  Алтернативен туризъм, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита

     * За всяка специалност оценката от конкурсния изпит и държавния зрелостен изпит се умножава със съответен коефициент (виж таблицата).

 СПЕЦИАЛНОСТИ


Специалност и форми на обучение Конкурсен изпит, държавен зрелостен изпит (ДЗИ), който се признава за конкурсна оценка и коефициент, по който се умножава оценката

Конкурсен изпит
(по избор на кандидата)

ДЗИ
(по избор на кандидата)

Коефициент

Горско стопанство
редовна и задочна форма на обучение

математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Технология на дървесината и мебелите
редовна и задочна форма на обучение

математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Инженерен дизайн
редовна форма на обучение

рисуване – графика Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Екология и опазване на околната среда
редовна и задочна форма на обучение

математика / биология математика, биология, химия Х 2
английски език чужд език, история, български език, философия, география, физика Х 1,5

Стопанско управление
редовна форма на обучение

математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5

Алтернативен туризъм
редовна форма на обучение

математика / английски език математика, чужд език Х 2
биология география, биология, химия, история, български език, философия, физика Х 1,5

Агрономство
редовна и задочна форма на обучение

биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5

Растителна защита
редовна форма на обучение

биология биология, химия Х 2
математика / английски език математика, чужд език, география, физика, история, български език, философия Х 1,5

Ландшафтна архитектура
редовна форма на обучение

рисуване - графика Х 2
математика математика, физика Х 2
биология / английски език биология, чужд език, химия, история, български език, философия, география Х 1,5

Ветеринарна медицина
редовна форма на обучение

биология Х 2
биология Х 1,5

Back to top