ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ЛТУ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ (СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ) ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“
1. За специалността може да се кандидатства по един от следните начини:
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022, 2023 и 2024 г.

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информатика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информационни технологии (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Предприемачество (профил) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2022

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА И МЕБЕЛИТЕ“
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“
1. За двете специалности може да се кандидатства по един от следните начини:
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022, 2023 и 2024 г.

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информатика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информационни технологии (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Предприемачество (профил) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2022

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН“
СПЕЦИАЛНОСТ „ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“

1. За двете специалности се кандидатства с оценка от изпит по Рисуване или от ДЗИ по Изобразително изкуство – умножена с коефициент 2
2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Математика (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Математика от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ОЦЕНКАТА ПО Т. 1., УМНОЖЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 2, И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

1. За специалността може да се кандидатства по един от следните начини:

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022, 2023 и 2024 г.

- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил) - умножена с коефициент 1,8;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен техник" с коефициент 1,8;
- С оценка от ДЗИ по Биология (общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2022

- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 1,5;

2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Биология (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Биология от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Биология в дипломата – оценката по Биология от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)
- Оценката от ДЗИ по Химия (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Химия от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Химия в дипломата – оценката по Химия от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 30

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО“
СПЕЦИАЛНОСТ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“
1. За тези специалности може да се кандидатства по един от следните начини:
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022, 2023 и 2024 г.

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информатика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Информационни технологии (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Предприемачество (профил) – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2022

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 1,5;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 1,5.

2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Биология (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Биология от дипломата за средно образование, при липса на оценка по Биология в дипломата – оценката по Биология от удостоверението за завършен първи гимназиален етап)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОЕФИЦИЕНТ И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

СПЕЦИАЛНОСТ „АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ“
СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“
1. За двете специалности може да се кандидатства по един от следните начини:
ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2022, 2023 и 2024 г.

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по География (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология (профил или общообразователен) - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по История (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Философия (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Информатика (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Информационни технологии (профил или общообразователен) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Предприемачество (профил) – умножена с коефициент 2;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 2.

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2022

- С оценка от изпит по Математика в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Математика - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Физика – умножена с коефициент 2;
- С оценка от изпит по Биология в ЛТУ – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Биология - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Химия – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Български език и литература - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Чужд език – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по География - умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по История – умножена с коефициент 2;
- С оценка от ДЗИ по Философия – умножена с коефициент 2;
- С оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията – умножена с коефициент 2.

2. Балообразуващи оценки от дипломата за средно образование са:

- Общият успех от дипломата за средно образование
- Оценката от ДЗИ по Чужд език (при липса на оценка от положен зрелостен изпит се взема оценката по Чужд език от дипломата за средно образование)

СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ (ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА) ПО Т. 1, УМНОЖЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 2 И ОЦЕНКИТЕ ПО Т. 2.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 24

Back to top