ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

За прием за учебната 2023/2024 година Лесотехническият университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по Математика, Биология и Рисуване:

  • МАТЕМАТИКА – 1 април 2023 г. (събота) 9:00 часа (продължителност 4 часа)
  • БИОЛОГИЯ – 1 април 2023 г. (събота) 10:30 часа (продължителност 2 часа)
  • РИСУВАНЕ – 8 април 2023 г. (събота) – 10:00 часа (продължителност 4 часа)

Заявления за явяване на предварителни изпити ще се приемат от 20.03.2023 г. до 30.03.2023г. за изпитите по Математика и Биология и до 06.04.2023 г. за изпита по Рисуване.

Заявления могат да се подават онлайн, на място в ЛТУ – Учебен отдел - стая 219 и в бюрата на “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” (ЦКПИ) в страната.

УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ вижте тук

Списък на бюрата на ЦКПИ вижте тук

Таксата за явяване на предварителни изпити е 50 лв. (за всеки изпит).

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате такси е:

БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
Основание – кандидатстудентска такса

Back to top