ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

На 21.04.2017 г. (петък) ще се проведе идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити – всеки кандидат-студент може лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види писмената си работа/рисунката си и да се запознае с мотивите за получената оценка от член на комисията по оценяване на писмените работи от предварителните изпити.

Идентификацията ще се проведе както следва:

МАТЕМАТИКА – 10:00-12:00 часа – зала 101

БИОЛОГИЯ – 10:00-12:00 часа – зала 101

РИСУВАНЕ – 10:00-12:00 часа – зала 101

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9:30-10:30 часа – кабинет 342

Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Рисуване и Английски език можете да видите на priem.ltu.bg с ЕГН и входящ номер.

За прием за учебната 2017/2018 година Лесотехническият университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване:

  • БИОЛОГИЯ - 8 април 2017 г. (събота) - 9:00 часа
  • МАТЕМАТИКА - 8 април 2017 г. (събота) - 10:00 часа
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 9 април 2017 г. (неделя) - 9:00 часа
  • РИСУВАНЕ - ГРАФИКА - 9 април 2017 г. (неделя) - 10:00 часа

Заявления за явяване на предварителни изпити ще се приемат от 27.03.2017 г. до 07.04.2017 г. (на 07.04. - до 12:00 часа) в ЛТУ - Център за прием на кандидатстудентски документи – зала 101, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа. Документи могат да се подават и в бюрата на “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” (ЦКПИ) и “Национална асоциация за прием на студенти” (НАПС) в страната.

За участие в предварителните кандидатстудентски изпити е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи в ЛТУ или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната с лична карта - оригинал и копие и платежно нареждане, ако таксата за явяване на предварителен изпит е платена по банков път – такси могат да се внасят и на място – при подаване на документи.

Таксите за явяване на предварителни изпити са:
30 лв за първи изпит
20 лв за всеки следващ изпит.

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате таксите е:
БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател - Лесотехнически университет
Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
Основание - кандидатстудентска такса

Back to top