ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити

На 10.05.2019 г. (петък) ще се проведе идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити – всеки кандидат-студент, който желае, може лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види писмената си работа/рисунката си и да се запознае с мотивите за получената оценка от член на комисията по оценяване на писмените работи от предварителните изпити.
Идентификацията ще се проведе както следва:
МАТЕМАТИКА – 11:00-13:00 часа – зала 101
БИОЛОГИЯ – 12:00-14:00 часа – зала 101
РИСУВАНЕ – 10:00-12:00 часа – зала 101
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12:00-13:00 часа – кабинет 342

За прием за учебната 2019/2020 година Лесотехническият университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване:

  • БИОЛОГИЯ – 20 април 2019 г. (събота) – 9:00 часа
  • МАТЕМАТИКА – 20 април 2019 г. (събота) – 11:00 часа
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 20 април 2019 г. (събота) – 13:00 часа
  • РИСУВАНЕ – ГРАФИКА – 21 април 2019 г. (неделя) – 10:00 часа

Заявления за явяване на предварителни изпити ще се приемат от 01.04.2019 г. до 18.04.2019 г. в ЛТУ – Център за прием на кандидатстудентски документи, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Документи могат да се подават и в бюрата на “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” (ЦКПИ) и “Национална асоциация за прием на студенти” (НАПС) в страната.

За участие в предварителните кандидатстудентски изпити е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи в ЛТУ или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната с лична карта и платежно нареждане, ако таксата за явяване на предварителен изпит е платена по банков път – такси могат да се внасят и на място – при подаване на документи.

Таксата за явяване на предварителни изпити е 30 лв. (за всеки изпит).

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате такси е:

БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
Основание – кандидатстудентска такса

Back to top