ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И РИСУВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ С ВХОДЯЩ НОМЕР И ЕГН НА priem.ltu.bg

Идентификация (показване) на конкурсните работи по математика, биология, английски език и рисуване ще се проведе на 05.07.2018 г. (четвъртък). Всеки кандидат-студент има право лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види конкурсната си работа и да се запознае с мотивите за получената оценка.

Идентификацията ще се проведе в следните часове и зали/кабинети:

МАТЕМАТИКА – 10:00 – 1:00 ЧАСА – ЗАЛА 101

БИОЛОГИЯ – 10:00 – 12:00 ЧАСА – ЗАЛА 101

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9:30 – 10:30 ЧАСА – КАБИНЕТ 342

РИСУВАНЕ – 10:00 – 12:00 ЧАСА – ЗАЛА 101

Заявления за кандидатстване в ЛТУ ще се приемат от 20.06.2018 г. до 27.06.2018 г. за кандидати, които ще се явяват на изпит/и и от 20.06.2018 г. до 05.07.2018 г. за кандидати, които ще участват с оценка от държавен зрелостен изпит (матура). За да кандидатствате в ЛТУ е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи - стая 219 всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. КОМПЛЕКТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ (закупуват се от ЛТУ)
2. ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (Декларацията можете да изтеглите тук)
4. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (Уведомлението можете да изтеглите тук)

! ВАЖНО ! КОГАТО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, А НЕ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТА, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИНОСИТЕЛЯ ДА ПРЕДСТАВИ ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ НА МЯСТО, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ:

30 лв ЗА ЕДИН ИЗПИТ ИЛИ ОЦЕНКА ОТ ДЗИ
30 лв ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ИЗПИТ ИЛИ ОЦЕНКА ОТ ДЗИ

От такса за кандидатстване са освободени:

- Кръгли сираци (до 25 г.), след представяне на акт за раждане и акт за смърт на двамата родители;
- Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК;
- Военноинвалиди, след представяне на документ за инвалидност;
- Лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на МОН).

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ:

МАТЕМАТИКА – 28.06.2018 г. (четвъртък) – 9:00 ЧАСА
РИСУВАНЕ – 29.06.2018 г. (петък) – 9:00 ЧАСА
БИОЛОГИЯ – 02.07.2018 г. (понеделник) – 9:00 ЧАСА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 02.07.2018 г. (понеделник) – 14:00 ЧАСА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от ЛТУ);
3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
4. Шест снимки ¬– формат 3,5/4,5 см;
5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър.
Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ (чрез ПОС-терминал) или по банков път.
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Декларацията можете да изтеглите тук);
7. Уведомление за поверителност (Уведомлението можете да изтеглите тук).

! ВАЖНО ! КОГАТО НОВОПРИЕТИЯТ СТУДЕНТ СЕ ЗАПИСВА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, А НЕ ЛИЧНО, Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИНОСИТЕЛЯ ДА ПРЕДСТАВИ ПОПЪЛНЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ СТУДЕНТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Такси за обучение на студенти за учебната 2018/2019 година можете да видите тук

 

Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване можете да проверите с входящ номер и ЕГН на priem.ltu.bg.

На 20.04.2018 г. (петък) ще се проведе идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити – всеки кандидат-студент може лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види писмената си работа/рисунката си и да се запознае с мотивите за получената оценка от член на комисията по оценяване на писмените работи от предварителните изпити.

Идентификацията ще се проведе както следва:

МАТЕМАТИКА – 10:00-12:00 часа – зала 101

БИОЛОГИЯ – 09:00-11:00 часа – зала 101

РИСУВАНЕ – 09:00-11:00 часа – зала 101

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 9:30-10:30 часа – кабинет 342

За прием за учебната 2018/2019 година Лесотехническият университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване:

  • БИОЛОГИЯ - 14 април 2018 г. (събота) - 9:00 часа
  • МАТЕМАТИКА - 14 април 2018 г. (събота) - 10:00 часа
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 14 април 2018 г. (събота) - 14:00 часа
  • РИСУВАНЕ - ГРАФИКА - 15 април 2018 г. (неделя) - 10:00 часа

Заявления за явяване на предварителни изпити ще се приемат от 26.03.2018 г. до 13.04.2018 г. (на 13.04. - до 12:00 часа) в ЛТУ - Център за прием на кандидатстудентски документи – стая 219, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа. Документи могат да се подават и в бюрата на “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” (ЦКПИ) и “Национална асоциация за прием на студенти” (НАПС) в страната.

За участие в предварителните кандидатстудентски изпити е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи в ЛТУ или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната с лична карта - оригинал и копие и платежно нареждане, ако таксата за явяване на предварителен изпит е платена по банков път – такси могат да се внасят и на място – при подаване на документи.

Таксата за явяване на предварителни изпити е 30 лв. (за всеки изпит).

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате такси е:

БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD

Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател - Лесотехнически университет
Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
Основание - кандидатстудентска такса

Back to top