ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

На 05.07.2019 г. (петък) ще се проведе идентификация на кандидатстудентските работи от проведените изпити – всеки кандидат-студент, който желае, може лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види писмената си работа/рисунката си и да се запознае с мотивите за получената оценка от член на комисията по оценяване на писмените работи от предварителните изпити.

Идентификацията ще се проведе както следва:

 • МАТЕМАТИКА – 11:00-12:00 часа – зала 108
 • БИОЛОГИЯ – 10:00-12:00 часа – зала 108
 • РИСУВАНЕ – 10:00-12:00 часа – зала 108
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 10:00-11:00 часа – зала 108

Резултати от кандидатстудентските изпити по Биология, Математика, Рисуване и Английски език можете да видите с входящ номер и ЕГН на priem.ltu.bg

Заявления за кандидатстване в ЛТУ ще се приемат от 17.06.2019 г. до 28.06.2019 г. за кандидати, които ще се явяват на изпит/и и от 17.06.2019 г. до 05.07.2019 г. за кандидати, които ще участват с оценка от държавен зрелостен изпит (матура). За да кандидатствате в ЛТУ е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи - стая 219 всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. КОМПЛЕКТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ (закупуват се от книжарницата на ЛТУ)
2. ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ
В КАСАТА НА ЛТУ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ:
30 лв ЗА ЕДИН ИЗПИТ ИЛИ ОЦЕНКА ОТ ДЗИ
30 лв ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ИЗПИТ ИЛИ ОЦЕНКА ОТ ДЗИ

От такса за кандидатстване са освободени:

- Кръгли сираци (до 25 г.), след представяне на акт за раждане и акт за смърт на двамата родители;
- Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК;
- Военноинвалиди, след представяне на документ за инвалидност;
- Лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на МОН).

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ:
БИОЛОГИЯ – 29.06.2019 г. (събота) – 9:00 ЧАСА
МАТЕМАТИКА – 29.06.2019 г. (събота) – 11:00 ЧАСА
РИСУВАНЕ – 30.06.2019 г. (неделя) – 9:00 ЧАСА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 01.07.2019 г. (понеделник) – 10:00 ЧАСА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
2. Документи за записване на новоприети студенти (закупуват се от ЛТУ);
3. Медицинско свидетелство от личния лекар;
4. Шест снимки ¬– формат 3,5/4,5 см;
5. Документ за внесена семестриална такса за обучение през първия семестър;
Семестриалните такси могат да се внасят в касата на ЛТУ (чрез ПОС-терминал) или по банков път.

Идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити

На 10.05.2019 г. (петък) ще се проведе идентификация на кандидатстудентските работи от проведените предварителни изпити – всеки кандидат-студент, който желае, може лично, с документ за самоличност и входящ номер, да види писмената си работа/рисунката си и да се запознае с мотивите за получената оценка от член на комисията по оценяване на писмените работи от предварителните изпити.
Идентификацията ще се проведе както следва:
МАТЕМАТИКА – 11:00-13:00 часа – зала 101
БИОЛОГИЯ – 12:00-14:00 часа – зала 101
РИСУВАНЕ – 10:00-12:00 часа – зала 101
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12:00-13:00 часа – кабинет 342

За прием за учебната 2019/2020 година Лесотехническият университет организира предварителни кандидатстудентски изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване:

 • БИОЛОГИЯ – 20 април 2019 г. (събота) – 9:00 часа
 • МАТЕМАТИКА – 20 април 2019 г. (събота) – 11:00 часа
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 20 април 2019 г. (събота) – 13:00 часа
 • РИСУВАНЕ – ГРАФИКА – 21 април 2019 г. (неделя) – 10:00 часа

Заявления за явяване на предварителни изпити ще се приемат от 01.04.2019 г. до 18.04.2019 г. в ЛТУ – Център за прием на кандидатстудентски документи, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Документи могат да се подават и в бюрата на “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” (ЦКПИ) и “Национална асоциация за прием на студенти” (НАПС) в страната.

За участие в предварителните кандидатстудентски изпити е необходимо да посетите Центъра за прием на кандидатстудентски документи в ЛТУ или бюрата на ЦКПИ и НАПС в страната с лична карта и платежно нареждане, ако таксата за явяване на предварителен изпит е платена по банков път – такси могат да се внасят и на място – при подаване на документи.

Таксата за явяване на предварителни изпити е 30 лв. (за всеки изпит).

Сметката на ЛТУ, по която можете да превеждате такси е:

БНБ-ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
Основание – кандидатстудентска такса

Back to top