ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „МАГИСТЪР“
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Приемане на документи: 10.07.–14.07.2017 г.

Обявяване на първо класиране: 17.07.2017 г.

Записване на приетите студенти от І класиране: 18.07.–26.07.2017 г.

Обявяване на второ класиране – за попълване на незаети места: 27.07.2017 г.

Записване на приетите студенти от ІІ класиране: 27.07. – 04.08.2017 г.

За учебната 2017/2018 година Лесотехническият университет ще приема студенти в ОКС "Магистър" (след ОКС "Бакалавър") по следните специалности:

 1. Горско стопанство - редовна и задочна форма на обучение- специализации:
  - Стопанисване на горите;
  - Ловно и рибно стопанство;
  - Лесоползване и икономика на горското стопанство;
 2. Технология на дървесината и мебелите - редовна и задочна форма на обучение;
 3. Инженерен дизайн - редовна форма на обучение;
 4. Екология и опазване на околната среда - редовна форма на обучение - направления:
  - Селищна екология;
  - Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг;
  - Екотуризъм;
 5. Растителна защита - редовна и задочна форма на обучение;
 6. Селекция и семепроизводство на културните растения - редовна и задочна форма на обучение;
 7. Трайни насаждения и градинарство - редовна и задочна форма на обучение;
 8. Устойчиво управление на почвените ресурси - редовна и задочна форма на обучение;
 9. Растениевъдство - редовна и задочна форма на обучение;
 10. Стопанско управление - редовна форма на обучение;
 11. Управление на алтернативния туризъм - редовна форма на обучение.

Кандидатите, завършили бакалавърска степен по друга специалност, преминават курс подготвително обучение.

Back to top