ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Конкурсният изпит по Математика е под формата на тест, съдържащ 28 задачи от три типа - 20 със структуриран отговор с пет възможни отговора, от които само един е верен; 5 задачи със свободен отговор, на които кандидатът записва само отговора; 3 задачи, решенията на които се представят в писмен вид с необходимите обосновки. Максималният брой точки за целия тест е 100. Изпитът е с продължителност 4 часа. Вижте примерен тест по Математика тук

Конкурсният изпит по Биология е писмена разработка - всеки кандидат-студент трябва да разработи писмено по един въпрос от учебния материал за 8 клас, 9 клас и 10 клас. Вижте Програмата по Биология. Продължителността на изпита е 5 часа. 

Конкурсният изпит по Английски език е под формата на тест, който съдържа следните типове задачи - задачи с дадени възможни отговори, при които кандидатът посочва правилния от тях. Тези въпроси са на основата на текст, който кандидатите прочитат; задачи за попълване на празните места с предоставени думи; задачи за попълване с подходяща дума или израз по избор; задачи за попълване на липсваща дума, която е производна на дадената дума; задачи за трансформация на дадено изречение, при които кандидатите дописват незавършени трансформации, като запазват смисъла на дадените изречения. Тестът съдържа 60 задачи с максимален брой точки 60. Продължителност - 2 часа. Вижте примерен тест по английски език тук. 

 Конкурсният изпит по Рисуване - Графика е проверка на изобразителните възможности на кандидат-студента. Изпитът се състои в изобразяване на композиция от обемно-пространствени тела (сфера, цилиндър, призма, конус, пирамида). Изобразителният материал е обикновен графитен молив.

Всяка кандидат-студентска работа трябва да отговаря на следните условия:

1. Оптимално поместване на геометричните тела в листа.

2. Спазване на линейните и тоналните съотношения

- размерът на предметите трябва да бъде максимално близък до реалния;

- вярно построяване на формите, както по отношение на пропорциите, така и по отношение на перспективата (вярно отразяване на перспективните съкращения на предметите);

- вярно отразяване на тоналните съотношения, както по отношение на предметите спрямо фона, така и по отношение на предметите един спрямо друг. Спазването на тоналните съотношения, също така включва и обективното отразяване на тоналните съотношения между отделните елементи на светлосянката в рамките на един и същи предмет;

- спазване на посоката на осветлението - да не се рисуват предметите с осветление различно от действителното;

- да се отрази коректно спецификата на облите и ръбестите форми – облите форми да се изградят посредством множество преходи между отделните тонове, а отделните стени на ръбестите предмети да се нарисуват посредством достатъчно голям контраст помежду си.

Продължителност: 5 часа.

Материали:

от Лесотехнически университет се осигурява: бял кадастрон с размери 35/50 см;

от кандидат-студентите: твърда подложка (фазер, картон, плексиглас) – по желание; моливи – H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B; хлебна и твърда гума; хартиена или картонена линия, която няма скала.

Примерни рисунки вижте тук. 

Back to top