ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

ЦПО ПРИ ЛТУ ОРГАНИЗИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО РИСУВАНЕ

Начало: 19.06.2017 г.
Край: 24.06.2017 г.
Продължителност на курса: 24 уч. часа
Занятия:

6 дни по 4 уч.часа – подготовка за изпита по рисуване – графика и композиция;
от 10:00 часа в зала 206 УЛК.

Цена: 240 лева
Забележка:

Материали:

  • Твърда подложка, размер 35 на 50 см.;
  • Кадастрон със същите размери;
  • Обикновени графитни моливи от 2H до 3В;
  • Хлебна и твърда гума;
  • Линия мин. 20 см.
ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
ЗАПИСВАНЕ:

Всеки работен ден от 9-12 ч. и от 13-16 ч.
на тел. 962-39-53 или
в централната сграда на ЛТУ, етаж 1, стая 109,
инж. Л. Върбева

ЗАПЛАЩАНЕ:
/След сформиране на групата за курс/
Всеки ден включително и в първия ден на курса /работни дни/ от 9 -11 ч. и от 13 -15 ч. в стая № 2 , централна сграда на ЛТУ /партер – счетоводство/, каса и представяне на фактура и касова бележка в стая 109.
Заплащането може да се извърши и по банков път /преди започване на курса/.

Заплащането се извършва след потвърждение за сформирана група.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
БАНКА: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIG код: BNBGBGSD
СПРАВКИ
инж. Л. Върбева
ЛТУ, сграда А, етаж 1, стая 109, всеки работен ден от 9-16 ч.,
тел. 962-39-53.

 

 

 

Back to top