ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

ЦПО ПРИ ЛТУ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ЗА ПОВИШВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПРЕСНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

Започна записването за 2023/2024 учебна година!

КУРС ЗА „ЛОВНИ ВОДАЧИ“
Начало на курса: при сформиране на група

по учебна програма, утвърдена от ИАГ (Приложение №7 към чл. 18в от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча)

Ръководител на курса: доц. д-р Христо Михайлов

Продължителност на курса: 3 дни (теоретично и практическо обучение)

Място на провеждане: Учебно опитно горско стопанство „Г.Аврамов“, с. Юндола.

Такса за 1 курсист за три  вида дивеч и провеждане на изпит за придобиване право на ловен водач, вкл. и издаване на удостоверение от ИАГ, храна и нощувки - 500 лв.

Предлага се обучение за по-малко от три  вида дивеч и провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване като таксата се редуцира.

Заявление за записване  се подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гергана Илова - Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263

КУРС ЗА „ПОДБОРЕН ЛОВ НА ЕДЪР ДИВЕЧ“
Начало на курса: при сформиране на група

по учебна програма, утвърдена от ИАГ (Приложение №6 към чл. 17б от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча)

Ръководител на курса: доц. д-р Стоян Стоянов

Продължителност на курса: Теоретично обучение - 3 дни от 17 до 20 ч. в зала 113, централна сграда на ЛТУ Практическо обучение - 1 ден в УОГС „Г. Аврамов“ – Юндола.

Такса за 1 курсист за три  вида дивеч и провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване, вкл. и издаване на удостоверение от ИАГ - 400 лв.

За студенти и докторанти от Лесотехнически университет - 200 лв.

Предлага се обучение за по-малко от три  вида дивеч и провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване като таксата се редуцира.

Заявление за записване  се подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ПО „ПЧЕЛАРСТВО
Начало на курса: при сформиране на група

Ръководител на курса: гл. ас. д-р Цветелина Николова

Продължителност на курса: 30 учебни часа

Таксата за 1 курсист: 400 лв.

Заявление за записване, се подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ЗА „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“

съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., чл. 83. чл. 84, чл. 85)

Ръководител на курса: доц. д-р Лиляна Колева

Продължителност на курса: 30 учебни часа и се провежда неприсъствено в електронна среда

Такса за 1 курсист - 390 лв.

Заявление за записване  се подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. д-р Лиляна Маркова Колева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ЗА „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В ЗООМАГАЗИНИ И РАЗВЪДНИЦИ“

КУРС ЗА „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ“

КУРС ЗА „ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ И ХОТЕЛИ“

КУРС ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИТНИ ЖИВОТНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЛИ НАУЧНИ ЦЕЛИ”

Програмите са одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.

Ръководител на курса: проф. д-р Янислав Илиев

Продължителност на курса: 15 учебни часа и се провежда присъствено.

Такса за 1 курсист - 210 лв.

Заявление за записванесе подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

проф. д-р Янислав Илиев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ЗА „ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА УМЪРТВЯВАНЕ“

КУРС ЗА „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ“

Програмите са одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.

Ръководител на курса: доц. д-р Станислав Радански

Продължителност на курса: 16 учебни часа и се провежда присъствено.

Такса за 1 курсист - 210 лв.

Заявление за записванесе подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. д-р Станислав Радански Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ЗА „ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С МОТОРНИ ТРИОНИ И ХРАСТОРЕЗИ“

Програмата е одобрена от Министерство на земеделието.

Ръководител на курса: доц. д-р Димитър Георгиев

Таксата за курса е 200 лв.

Курсът се провежда присъствено след сформиране на група.

Заявление за записване  се подава на място или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ
БАНКА: БНБ – ЦУ
IBAN: BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIG код: BNBGBGSD
Основание: три имена и курс по …….

Back to top