ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

ПРИЕМ НА КУРСИСТИ ЗА: Използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба – Ръководител: доц. д-р Л. Маркова Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Курсът ще се проведе на 29.06, 30.06, 01.07, 02.07.2021 г., неприсъствено. Таксата за курса е 350 лв.

ПРИЕМ НА КУРСИСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„УЧИТЕЛ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКИ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ”

Обучение за придобиване на професионална квалификация „учител" (ОППКУ) – Ръководител: проф. д-р Кр. Станева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Център за продължаващо обучение към ЛТУ обявява прием на курсисти за придобиване на професионална квалификация „Учител по общотехнически и специални предмети”

 • Обучението е присъствено и в електронна среда с продължителност четири семестъра
 • Педагогическата практика се провежда в профилирани училища
 • Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“
 • В курса могат да се включат студенти, които се обучават в момента в ЛТУ

Прием на специализанти за придобиване на професионална квалификация „Учител по общотехнически и специални предмети”преди
Център за продължаващо обучение към ЛТУ обявява прием на специализанти придобиване на професионална квалификация „Учител по общотехнически и специални предмети”

 • Обучението продължава два семестъра в присъствена и електронна среда.
 • Педагогическата практика се провежда в профилирани училища
 • Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“
 • В специализацията могат да се включат завършили студенти, придобили своята образователна степен в ЛТУ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СВОБОДЕН ТЕКСТ ОНЛАЙН: ОТ 14.01.2021 Г ДО 21.02.2021 Г.

Допълнителна информация: 1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинети 332 и 109
Тел.: +35988517459 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Курсове за повишаване на квалификацията и опресняване на знанията – организират се по желание на заявителя или по предварително подготвени модули от научно-преподавателския състав на ЛТУ или други организации. Продължителността на курсовете се определя чрез съгласуване между заявителя и ЦПО, а обучението се провежда групово или индивидуално. В ЦПО се организират курсове в следните тематични области: Иновации и предприемачество в горското и селското стопанство, Дървообработване и производството на мебели, Разработване на бизнес-планове за усвояване на средства от структурните фондове в ЕС, Възможности на лизинга за финансиране в селското и горското стопанство, дървообработването и производството на мебели, Маркетингови проучвания и маркетингови стратегии, Стратегическо управление, реклама, счетоводство и логистика на малките и средни предприятия от ДПМ, Управление на горското стопанство, Горски рекреационен туризъм, Оценка на гори и на земите в горските територии, Пазарът на дървесина, Компютърни системи и информатика, СПА мениджмънт, Езиково обучение, Аранжиране на цветя и др.

Курсове за професионално обучение – организират се с цел придобиване на правоспособност за определена професия. Курсовете се организират целогодишно по предварителна заявка от индивидуални лица, фирми или предприятия.

Към ЦПО се провеждат индивидуални и групови обучения по:

Други специализирани курсове – по изискванията на законовата и нормативната база.
Само групово се провежда обучението за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – категория Тпс. То се съгласува с Комисията по чл. 23 от Наредба № 12/22.04.2009 г. на МЗХГ.

· Обучение за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – Ръководител: доц. д-р Д. Георгиев

Катедра "Ловно стопанство" към Лесотехническия университет организира курсове за придобиване право на подборен отстрел. Курсът се провежда съгласно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение.

Подборен лов – Ръководител: гл. ас. д-р Ст. Стоянов - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Курсове за подготовка на кандидат-студенти:

– по Математика (ръководител: доц. д-р В. Драгиева- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- по Биология (ръководител: проф. д-р Н. Цветкова- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- по Английски език (ръководител: доц. д-р Т. Панчева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

- по Рисуване (ръководител: гл. ас. д-р М. Стойчева- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учебните програми за кандидат-студентските курсове са в съответствие с програмите за кандидатстване. Обучението започва след набиране на необходимия брой кандидати за формиране на група. По време на ученическите ваканции се провеждат интензивни кандидатстудентски курсове.

Процедура за прием в ЦПО

Приемът на специализанти и курсисти в различните форми на обучение към ЦПО се осъществява през цялата година, при спазване на следните изисквания:

1. За специализации и курсове за професионална квалификация – кандидатите подават заявление до Ректора, в което се посочва желаното направление, тема, продължителност и вид на специализацията или курса и формата на финансиране, ксерокопие на дипломата за завършено образование и данни за обратна връзка (адрес, телефон, e-mail).

2. За краткосрочни курсове – кандидатите по лично желание се записват при инспектора на ЦПО в списък до набиране на необходимия минимален брой курсисти за формиране на група, след което се определят времето и мястото на провеждане на обучението.

Когато курсовете се провеждат по заявка от юридически лица, времето и мястото на провеждане се съгласуват с ЦПО предварително.

Утвърдените такси за обучението се внасят в касата на ЛТУ или се превеждат по банков път от курсистите, специализантите или организациите - заявители преди започването на курса, за което се издава документ.

Издавани документи

След успешно приключване на обучението, ЦПО издава съответен документ (свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен курс или документ за правоспособност).

Документите са легитимни, по силата на институционалната акредитация на ЛТУ, законовата и нормативната база и съгласуване със съответните компетентни органи.

Правилник за устройството и дейността на центъра за продължаващо обучение

За допълнителна информация:

Тел.: (+359 2) 91 907 / 450; директен: (+359 2) 962 39 53

Back to top