ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Центърът за продължаващо обучение на Лесотехнически университет предлага на вашето внимание Специализирано обучение за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Целева група
Обучението е предназначено за професионални потребители и дистрибутори, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" и включва темите, посочени в приложение №2 на Закона за защита на растенията.

Осигуреност на обучението
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели от Лесотехнически университет, и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Академия на МВР, както и специалисти от практиката.

ПРЕДСТОЯЩ КУРС:

1. Ръководител - доц. д-р Лиляна Маркова
Курсът стартира от 10.04.2019 г. до 13.04.2019 г. от 8:00 часа в зала 213, сграда Д, при записани min 5 човека.

Общ хорариум - 30 часа

Цена за обучението на един курсист - 350 лева

Необходими документи
диплома за завършено образование /ксерокопие/

Удостоверение
Придобитите знания по време на курса ще бъдат оценени с писмен тест. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за допълнително обучение, издадено от Лесотехнически университет.

За справки и записвания: ЛТУ – ЦПО
инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 450, (+359 2) 9623953; Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРС ЗА АРАНЖИРАНЕ НА ЦВЕТЯ към ЛТУ стартира с нова група от 18 март 2019 г.

Искате ли да се докоснете до магията на цветята? Да бъдете част от техния свят на багри и аромати? Да можете да създавате красиви букети и композиции за любимите си хора, за специални поводи и то на професионално ниво? Заповядайте на курса за аранжиране на цветя, който организираме. В рамките на 15 урока ще имате възможност да се учите стъпка по стъпка как да съхраните правилно рязания и саксиен цвят и как да го превърнете в невероятно произведение на изкуството. Един от часовете включва посещение на цветната борса.

Цели на курса

Всеки един завършил курсист да може с лекота да създава стилни и естетически издържани букети и аранжировки по определените правила във флористиката

Знания и умения, които ще придобиете

  • Запознаване с основните видове рязан и саксиен цвят - правилно отглеждане и съхранение (5 теоретични урока).
  • Създаване на всички основни видове букети (издължен, кръгъл, бученски) и аранжировки в различен стил ( обемен, линеен, линейно-обемен).
  • Опаковане на подаръци с различна форма.

Не е необходимо да имате никакви предварителни умения, за да стартирате курса. Важни са позитивната нагласа и желанието за работа с цветя. Курсът дава ясни насоки за всеки начинаещ флорист как да се изгради като професионалист, като създаде свой собствен стил. Наблягаме на естетиката и новите тенденции в аранжирането - повече цветя и естествени материали и минимум опаковки и изкуствени елементи. Носете си само тетрадки за писане. Всички материали и цветя са включени в цената на курса.

За повече информация: 0897799345 - ланд. арх. Русана Цветанова или стая 109 в ЛТУ - Антоанета Ботева

ОБЯВА

Центърът за продължаващо обучение на ЛТУ набира кандидати за придобиване на

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

В курса могат да се включат СТУДЕНТИ от всички специалности на ЛТУ от

- втори и трети курс бакалаври - от редовно обучение

- трети и четвърти курс - от задочно обучение

- първи курс – магистри

Учителска правоспособност могат да придобият и ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ чрез индивидуална задочна специализация без присъствени занятия.

В обучение за придобиване на учителска правоспособност могат да се включат студенти и завършили висшето си образование в ДРУГ УНИВЕРСИТЕТ.

За повече информация:

Проф. д-р Марияна Илиева

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

GSM: 0888 261 285

Записване – каб. 109 в ЛТУ, инж. А. Ботева, тел. 9623953

Срок за записване за студентския курс – до 2 ноември 2018 г.

Курс за аранжиране на цветя към ЛТУ стартира с нова група в началото на месец юни 2018 г.

Искате ли да се докоснете до магията на цветята? Да бъдете част от техния свят на багри и аромати? Да можете да създавате красиви букети и композиции за любимите си хора, за специални поводи и то на професионално ниво? Заповядайте на курса за аранжиране на цветя, който организираме. В рамките на 15 урока ще имате възможност да се учите стъпка по стъпка как да съхраните правилно рязания и саксиен цвят и как да го превърнете в невероятно произведение на изкуството. Един от часовете включва посещение на цветната борса.

Цели на курса

Всеки един завършил курсист да може с лекота да създава стилни и естетиески издържани букети и аранжировки по определените правила във флористиката

Знания и умения, които ще придобиете
Запознаване с основните видове рязан и саксиен цвят - правилно отглеждане и съхранение
(5 теоретични уорка)

Създаване на всички основни видове букети ( издължен, кръгъл, бученски) и аранжировки в различен стил ( обемен, линеен, линейно-обемен)
Опаковане на подаръци с различна форма

Не е необходимо да имате никакви предварителни умения, за да стартирате курса. Важни са позитивната нагласа и желанието за работа с цветя. Курсът дава ясни насоки за всеки начинаещ флорист как да се изгради като професионалист, като създаде свой собствен стил. Наблягаме на естетиката и новите тенденции в аранжирането - повече цветя и естествени материали и минимум опаковки и изкуствени елементи. Носете си само тетрадки за писане. Всички материали и цветя са включени в цената на курса.

За повече информация - 0897 799 345 - ланд. арх. Русана Цветанова или стая 109 в ЛТУ - Антоанета Ботева

ОБЯВА
за провеждане на обучителен курс за докторанти
на тема: „Приложение на статистически методи в икономиката и управлението“

Организатор на курса: Център за продължаващо обучение при ЛТУ.

Цел на курса: Придобиване на знания и умения за прилагане на статистически методи за анализ и представяне на резултатите от научни изследвания при разработването на дисертационен труд.

Продължителност на курса: З0 учебни часа /в това число 18 часа лекции и 12 часа упражнения/.

Начало на курса: През втората половина на месец април.

Място и график за провеждане на курса: Учебен компютърен център на ЛТУ от 17 до 19 часа в работен ден.

Метод за оценка на получените знания: Разработване на индивидуално задание от всеки участник, свързано с прилагане на статистически методи за анализ на информация по неговия дисертационен труд.

Изисквания за базово ниво на знанията за участниците: няма ограничения

Цена на курса: 120 лв.

Документ, който ще получат участниците, които успешно са завършили курса: Удостоверение за завършен курс по „Приложение на статистически методи в икономиката и управлението“.

Преподавател, които ще проведе обучението: проф. д-р Н. Стоенчев

Освен за докторанти, курсът е отворен и за други желаещи, които проявяват интерес към неговата тематика. Утвърдена програма с пълния списък на темите е достъпна в Центъра за продължаващо обучение.

Справки и записвания: тел.: 029623953; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Банкова сметка за заплащане на таксата: БНБ-ЦУ; IBAN: BG73 BNBG 9661 3100 1035 01; BIG: BNBGBGSD

За студентите от задочно обучение!

Шанс да разширите възможностите си за работа. Курс за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

Свидетелството за учителска правоспособност дава и други права за работа. За повече информация - проф. Марияна Илиева
e-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
GSM – 0888 261 285
Записване – г-жа Е. Ботева, каб. 109

 

Уважаеми Дами/ Господа,

Центърът за продължаващо обучение на Лесотехнически университет предлага на вашето внимание Специализирано обучение за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Целева група
Обучението е предназначено за професионални потребители и дистрибутори, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" и включва темите, посочени в приложение №2 на Закона за защита на растенията.

Осигуреност на обучението
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели от Лесотехнически университет, и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Академия на МВР, както и специалисти от практиката.

Предстоящ курс:
1. Ръководител - доц. д-р Лиляна Маркова
Курсът стартира от 13.12.2017г. от 9:00 часа в зала 213, сграда Д, при записани min 5 човека.

Общ хорариум - 30 часа

Цена за обучението на един курсист - 350 лева

Необходими документи
диплома за завършено образование /ксерокопие/

Удостоверение
Придобитите знания по време на курса ще бъдат оценени с писмен тест. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за допълнително обучение, издадено от Лесотехнически университет.

За справки и записвания: ЛТУ – ЦПО
инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 450, (+359 2) 9623953; Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

О Б Я В А

Студентите бакалаври, редовно обучение, от втори и трети курс от всички специалности и магистри първи курс от всички специалности, които желаят да придобият

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Студентите бакалаври, задочно обучение от трети и четвърти курс от всички специалности и студенти магистри, първи курс от всички специалности, които желаят да придобият

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

могат да се запишат в двугодишен курс в каб. 109 при инж. Антоанета Павлова Ботева
Срок за записване – от 13.06. до 08.07.2016.


КУРСОВЕ

Заповядайте на курс по аранжиране на цветя в ЛТУ, Център за продължаващо обучение.
В рамките на 15 урока, съчетаващи теория (5 урока) и практика (10 урока), всеки курсист ще се научи да съчетава живата материя (цветята) с неживата (различни видове хартии, съдове, опаковки и др.) и така да се докосне до реалната практика, която е от особено значение за първите стъпки на един начинаещ флорист. Цената на курса ще варира според броя на участниците (в нея се включват цветя, материали, инструменти).
В края на обучението курсистите получават сертификат за професионална квалификация.

“Хуманно отношение към животните по време на транспорт”
обучение - 16 часа ; такса – 178 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: доц. д-р Милослав Жиков

“Защита на животните по време на умъртвяване”
обучение - 16 часа ; такса – 178 лева
Необходими документи - за завършили образование – диплома /ксерокопие/
Ръководител: доц. д-р Милослав Жиков

“Защита и хуманно отношение към животните отглеждани в в приюти, хотели и зоомагазини”
обучение - 15 часа ; такса – 130 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

“Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за образователни или научни цели”
обучение - 10часа ; такса – 120 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

“Защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни”
обучение - 15 часа ; такса – 130 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

Списъкът на курсовете, които се организират и провеждат от ЦПО можете да изтеглите от ТУК.

За справки и записвания: ЛТУ – ЦПО, сграда А, стая 109, етаж 1,

инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 450, (+359 2) 9623953; Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  
Проф. д.ик.н Диана Иванова Георгиева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10 сгр. А, кабинет 432, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 283 или 450
Директен: (+359 2) 962 39 53
Факс: (+359 2) 862 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Back to top