ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

РЕЗИТБИ И ФИТОСАНИТАРНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ от 6 до 10 април 2020 г.

Лектори: доц. д-р ланд. арх. Светлана Анисимова; проф. д-р ланд. арх. Анелия Пенчева; Владимир Атанасов - сертифициран арборист, с лиценз European Tree Worker, издаден от European Arboricultural Council - EAC
Цена: за 1 курсист 400 лева
за група min 5 човека - 350 лева

Центърът за продължаващо обучение на Лесотехнически университет предлага на вашето внимание Специализирано обучение за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, съгласно Закона за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.)

Целева група
Обучението е предназначено за професионални потребители и дистрибутори, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" и включва темите, посочени в приложение №2 на Закона за защита на растенията.

Осигуреност на обучението
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели от Лесотехнически университет, и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Академия на МВР, както и специалисти от практиката.

ПРЕДСТОЯЩ КУРС:

1. Ръководител - доц. д-р Лиляна Маркова
Курсът стартира от 11.12.2019 г. до 14.12.2019 г. от 8:00 часа в зала 213, сграда Д, при записани min 5 човека.

Общ хорариум - 30 часа

Цена за обучението на един курсист - 350 лева

Необходими документи
диплома за завършено образование /ксерокопие/

Удостоверение
Придобитите знания по време на курса ще бъдат оценени с писмен тест. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за допълнително обучение, издадено от Лесотехнически университет.

За справки и записвания: ЛТУ – ЦПО
инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 450, (+359 2) 9623953; Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КУРСOВЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ И МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Преподавател: доц. д-р Петър Йорданов Антов
Хорариум: 30 уч. ч.

Курсът по „Безопасност и здраве при работа в дървообработващите и мебелните предприятия“ е предназначен за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование в областта на безопасността и здравето при работа, длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятията от дървообработващата и мебелната промишленост, длъжностни лица и специализирани служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, лица, които са определени от работодателя да провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа, членове на комитети/групи по условия на труд и др.

ОЦЕНКА НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Преподавател: доц. д-р Симеон Богданов
Хорариум: 30 уч. ч.

Курсът предоставя възможности за анализ на производствените възможности на почвата, като основа за оптимално планиране на мероприятията и провеждане на природосъобразна дейност в горските територии чрез ефективно използване на почвените ресурси.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО
Преподавател: гл. ас. д-р Антон Костадинов

КУРС ЗА АРАНЖИРАНЕ НА ЦВЕТЯ към ЛТУ стартира с нова група от 18 март 2019 г.

Искате ли да се докоснете до магията на цветята? Да бъдете част от техния свят на багри и аромати? Да можете да създавате красиви букети и композиции за любимите си хора, за специални поводи и то на професионално ниво? Заповядайте на курса за аранжиране на цветя, който организираме. В рамките на 15 урока ще имате възможност да се учите стъпка по стъпка как да съхраните правилно рязания и саксиен цвят и как да го превърнете в невероятно произведение на изкуството. Един от часовете включва посещение на цветната борса.

Цели на курса

Всеки един завършил курсист да може с лекота да създава стилни и естетически издържани букети и аранжировки по определените правила във флористиката

Знания и умения, които ще придобиете

  • Запознаване с основните видове рязан и саксиен цвят - правилно отглеждане и съхранение (5 теоретични урока).
  • Създаване на всички основни видове букети (издължен, кръгъл, булчински) и аранжировки в различен стил (обемен, линеен, линейно-обемен).
  • Опаковане на подаръци с различна форма.

Не е необходимо да имате никакви предварителни умения, за да стартирате курса. Важни са позитивната нагласа и желанието за работа с цветя. Курсът дава ясни насоки за всеки начинаещ флорист как да се изгради като професионалист, като създаде свой собствен стил. Наблягаме на естетиката и новите тенденции в аранжирането - повече цветя и естествени материали и минимум опаковки и изкуствени елементи. Носете си само тетрадки за писане. Всички материали и цветя са включени в цената на курса.

За повече информация: 0897799345 - ланд. арх. Русана Цветанова или стая 109 в ЛТУ - Антоанета Ботева

ОБЯВА

Центърът за продължаващо обучение на ЛТУ набира кандидати за придобиване на

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

В курса могат да се включат СТУДЕНТИ от всички специалности на ЛТУ от

- втори и трети курс бакалаври - от редовно обучение

- трети и четвърти курс - от задочно обучение

- първи курс – магистри

Учителска правоспособност могат да придобият и ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ в ЛТУ чрез индивидуална задочна специализация.

За повече информация и записване:

каб. 109 в ЛТУ, инж. Антоанета Ботева, тел. 9623953

ОБЯВА
за провеждане на обучителен курс за докторанти
на тема: „Приложение на статистически методи в икономиката и управлението“

Организатор на курса: Център за продължаващо обучение при ЛТУ.

Цел на курса: Придобиване на знания и умения за прилагане на статистически методи за анализ и представяне на резултатите от научни изследвания при разработването на дисертационен труд.

Продължителност на курса: З0 учебни часа /в това число 18 часа лекции и 12 часа упражнения/.

Начало на курса: През втората половина на месец април.

Място и график за провеждане на курса: Учебен компютърен център на ЛТУ от 17 до 19 часа в работен ден.

Метод за оценка на получените знания: Разработване на индивидуално задание от всеки участник, свързано с прилагане на статистически методи за анализ на информация по неговия дисертационен труд.

Изисквания за базово ниво на знанията за участниците: няма ограничения

Цена на курса: 120 лв.

Документ, който ще получат участниците, които успешно са завършили курса: Удостоверение за завършен курс по „Приложение на статистически методи в икономиката и управлението“.

Преподавател, които ще проведе обучението: проф. д-р Н. Стоенчев

Освен за докторанти, курсът е отворен и за други желаещи, които проявяват интерес към неговата тематика. Утвърдена програма с пълния списък на темите е достъпна в Центъра за продължаващо обучение.

Справки и записвания: тел.: 029623953; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Банкова сметка за заплащане на таксата: БНБ-ЦУ; IBAN: BG73 BNBG 9661 3100 1035 01; BIG: BNBGBGSD

 

“Хуманно отношение към животните по време на транспорт”
обучение - 16 часа ; такса – 178 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: Доц. д.в.м. Станислав Миладинов Радански

 

“Защита на животните по време на умъртвяване”
обучение - 16 часа ; такса – 207 лева
Необходими документи - за завършили образование – диплома /ксерокопие/
Ръководител: доц. д-р Милослав Жиков

 

“Защита и хуманно отношение към животните отглеждани в в приюти, хотели и зоомагазини”
обучение - 15 часа ; такса – 160 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

 

“Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за образователни или научни цели”
обучение - 10часа ; такса – 140 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

 

“Защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни”
обучение - 15 часа ; такса – 160 лева
Необходими документи – диплома за завършено образование /ксерокопие/
Ръководител: проф. д-р Янислав Илиев

За справки и записвания: ЛТУ – ЦПО, сграда А, стая 109, етаж 1,

инж. Антоанета Павлова Ботева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 450, (+359 2) 9623953; Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦПО:

Проф. д-р Красимира Светославова Станева

1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинети 332 и 109
Тел.: (+359 2) 91 907 / 415 или 450
Директен: (+359 2) 962 39 53
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Back to top