ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Лесотехнически университет дава възможност на кандидат-студентите да подадат заявления за кандидатстване и on-line от 20.06.2018 г. (сряда) до 04.07.2018 г. (сряда).

За да подадете on-line заявление отидете на интернет адрес priem.ltu.bg
1. Влезте в секция „On-line кандидатстване“ и попълнете първата част на заявлението – лични данни, адрес, e-mail, телефон за връзка;
2. Попълнете необходимите данни от дипломата за завършено средно образование, след което прикачете сканираната диплома (в един файл до 4 МВ);
3. Заявете конкурсите с които ще кандидатствате (изпити и/или матури);
4. Попълнете специалностите и формите на обучение в ред, отговарящ на Вашите желания;
5. Попълнете балообразуващите оценки от дипломата за средно образование, които са необходими за съответните специалности, като имате предвид, че ако в дипломата има две оценки по балообразуващ предмет – от курса на обучение и от държавен зрелостен изпит, за балообразуваща се счита оценката от държавния зрелостен изпит;
6. Сложете знак за съгласие на Декларацията за съгласие за обработване на лични данни;
7. Посочете на коя дата сте заплатили таксата за кандидатстване , като имате предвид следното:

 • Таксите за кандидатстване са:
  30 лв. за един изпит/оценка от матура
  30 лв. за всеки следващ изпит/оценка от матура
 • Сметката на ЛТУ, по която следва да се превеждат таксите е:
  БНБ-ЦУ
  BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
  BIC КОД BNBGBGSD
 • Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
  Получател - Лесотехнически университет
  Трите имена на кандидат-студента, ЕГН
  Основание - кандидатстудентска такса

8. Вие ще получите e-mail, потвърждаващ, че заявлението Ви е прието успешно -моля следвайте указанията. Ако не получите потвърждаващ e-mail, моля, изпратете запитване на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
9. След като ЛТУ получи потвърждение от Банката за заплатената такса, Вие ще получите e-mail, съдържащ линк към Вашето заявление с Вашия входящ номер; талона/талоните за явяване на всеки изпит (ако ще се явявате на изпит/и), в който/които е посочена сградата и залата, в която следва да се явите на конкретния изпит. Разпечатайте заявлението и талона/талоните.
В деня на изпита кандидат-студентът се явява 30 минути преди началото задължително с документ за самоличност и отрязъка от компютърната разпечатка, съдържащ входящия му номер и разпределението по сгради и зали.

 

Лесотехническият университет дава възможност на кандидат-студентите да подадат заявления за явяване на предварителни изпити и on-line от 26.03.2018 г. (понеделник) до 12.04.2018 г. (четвъртък) .

За да подадете on-line заявление отидете на интернет адрес priem.ltu.bg

 1. Влезте в секция „On-line кандидатстване“ и попълнете формата от край до край – лични данни, адрес, e-mail, телефон за връзка и т.н.;
 2. Изберете предварителния/предварителните изпит/и, на който/които желаете да се явите;
 3. Посочете специалността, в която желаете да се обучавате в ЛТУ;
 4. Посочете на коя дата сте заплатили таксата/таксите за явяване на предварителен/предварителни изпит/и, като имате предвид следното:
 • Таксата за явяване на предварителни изпити е:
  30 лв за първи изпит
  30 лв за всеки следващ изпит
 • Сметката на ЛТУ, по която следва да се превеждат таксите е:
  БНБ-ЦУ
  BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
  BIC КОД BNBGBGSD
 • Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
  Получател - Лесотехнически университет
  Трите имена (на кандидат-студента), ЕГН
  Основание - кандидатстудентска такса

5. На следващият ден Вие ще получите e-mail, потвърждаващ, че заявлението Ви е прието успешно -моля следвайте указанията. Ако не получите       
    потвърждаващ e-mail, моля, изпратете запитване на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
6. След като ЛТУ получи потвърждение от Банката за заплатената такса, Вие ще получите e-mail, съдържащ линк към Вашето заявление и
    талона/талоните за явяване на всеки изпит, в който/които е посочена сградата и залата, в която следва да се явите на конкретния изпит.
    Разпечатайте заявлението и талона/талоните. В деня на предварителния изпит кандидат-студентът се явява 30 минути преди началото задължително
    с документ за самоличност и отрязъка от компютърната разпечатка, съдържащ входящия му номер и разпределението по сгради и зали.

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ!

Back to top