ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
Име, презиме, фамилия  Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
вътр. директен
инж. Благой Иванов Благоев Ръководител   (+359 2) 91 907 /258   В 1 2
Панчо Кръстев Ушанов организатор АВТ
и ел. монтьор
  (+359 2) 91 907 /384        
Павел Минков Симов стругар   (+359 2) 91 907 /481        
Цветомир Петков Цоков ел. техник
поддръжка сграда
  (+359 2) 91 907 /220        
Искрен Росенов Сивриев работник
поддръжка сграда
  (+359 2) 91 907 /481        
Милчо Кирилов Трифонов работник
поддръжка сграда
  (+359 2) 91 907 /481        
Ивайло Петков Кръстев работник
подддръжка сгради
  (+359 2) 91 907/481        
Димитър Георгиев Вицелов работник
поддръжка сграда (ВиК)
  (+359 2) 91 907 /354        

Back to top