ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Библиотечно-информационният център (БИЦ) към Лесотехнически университет е създаден през 1948 г. като съставна част от библиотеката на Софийския държавен университет (СДУ). Дотогава обслужването на преподавателския състав и на студентите от Лесовъдния отдел на Агрономолесовъдния факултет е ставало от библиотеката на СДУ и изградените тогава катедрени библиотеки. След обособяването на самостоятелен Лесовъден, а по-късно на Лесотехнически факултет и преминаването му към ССА “Г. Димитров”, БИЦ става филиал на библиотеката на Академията.

След създаването на Висшия лесотехнически институт като самостоятелно висше учебно заведение през 1953 г., Университетската библиотека започва своя самостоятелен живот. В началото фондът е наброявал 2871 тома учебна и научна литература. Към момента фондът на БИЦ е около 109 000 тома книги, дисертации и периодични издания, и е представен чрез традиционните книжни каталози – Азбучен и Систематичен каталог на книги, периодични издания и дисертации. Състои се от  над 70 684 тома книги,  28 087 тома периодични издания и  8806 тома стандарти и патенти, които са на разположение на студентите, докторантите и преподавателите. Библиотечно-информационният център разполага и с научна литература на 66  CD носителя.

Една от основните функции на БИЦ е информационното обслужване на читателите. В края на 2000 г. е закупен програмен продукт „Интегрирана библиотечно- информационна система ИБИС – е-Lib.2.0" за създаване на електронни каталози, включващи аналитично описание на книги, дисертации и автореферати, както и аналитично описание на статии от периодични издания. Към много от описаните статии са сканирани и добавени резюмета.

Към октомври 2016 г. 16228 единици имат библиографско описание в модул ''книги'' на електронния каталог. Описаните статии са 49941, а дисертациите, имащи библиографско описание са 388.

Библиотечно-информационният център към ЛТУ участва в Национален аграрен научно-информационен комплекс (НАНИКО). Осигурен е достъп до обединените библиотечни ресурси на Централна селскостопанска библиотека, библиотека на Тракийски университет в Стара Загора, Аграрен университет- Пловдив и БИЦ към ЛТУ.

При изпълнения проект „Модернизация на Библиотечно-информационния център, са въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата, в която се помещава БИЦ. Изградена е достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет София по схема BG161PO001/1.1-07/2009 на ОПРР (2007 – 2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Внедрена е изцяло нова система за маркиране и защита на библиотечните единици. Всяка книга е снабдена с два маркера- баркод и RFID. При опит за нерегламентирано изнасяне на книгата, защитната система, разположена при входната врата се задейства. Активира се звуков сигнал, а предпазните портали се затварят. Системата за сигурност включва и мрежа от 16 камери, покриваща изцяло помещенията на БИЦ. Камерите правят 24- часови записи, които могат да бъдат възпроизведени при нужда.

Осигурена е съвременна машина за дигитализиране на книги, разполагаща с множество функции за последваща обработка на материалите. Дигитализирана е голяма част от учебниковия фонд, като процесът продължава.

Въведен е нов софтуер, модулите на който обхващат широк спектър от дейности. Заемането и връщането на литература се извършва чрез маркиране на баркод, с какъвто е снабдена всяка една библиотечна единица. Новите читателски карти също разполагат с подобен баркод, улесняващ идентификацията на посетителите. Системата позволява на потребителите да преглеждат онлайн картона си- възможно е да бъде проследена пълната история на всяко заемане и връщане. Също така е добавена възможност за онлайн заявка, като при регистрация, всеки читател получава потребителско име и парола за достъп до електронните ресурси на БИЦ. Това включва и възможност за използване на пълнотекстово дигитализирано съдържание, като към момента на такава обработка подлежат предимно стари учебници и ръководства, които от десетилетия не са в продажба и нямат нови издания. Чрез новата система потребителите получават достъп до учебни пособия, невъзможни за ползване чрез стандартно заемане. Друга съществена новост е, че ползвателите могат да създават свои собствени списъци с литература в профила си.

В основното помещение са разположени 45 броя енергоспестяващи работни станции, осигуряващи достъп до електронните ресурси на БИЦ. Особеното при тях е, че са тип „Хобит”, което значи, че не са автономни компютри, а са свързани с централния сървър. По този начин се постига по- високо ниво на сигурност и рискът от проблеми, свързани със злонамерен софтуер намалява значително.

Библиотечно-информационният център е снабден със съвременна климатична система, състояща се от две външни и 16 вътрешни тела, които целогодишно осигуряват комфорта на читателите.

През 2015 г. Българският институт за стандартизация (БИС) откри в Библиотечно-информационния център към ЛТУ информационен център по стандартизация, който е част от проекта на БИС за създаване на информационни центрове по стандартизация във висшите училища. Основната цел е задълбочаване и развитие на сътрудничеството между БИС и висшите учебни заведения. Информационен център се намира в основната читалня на БИЦ, където от две работни станции е осигурен достъп на преподаватели и студенти за безплатно четене на подбрани български стандарти, които могат да се използват за образователни и научноизследователски цели.

През 2016 г. Лесотехнически университет абонира и осигури онлайн достъп до пълнотекстови бази данни "SpringerLink”. Могат да се ползват пълнотекстово над 2500 списания от 1997 г. до 2016 г. включително. Базите са достъпни от компютърните мрежи на ЛТУ (Централна сграда и УЛК), сграда ''Д'' в Студентски град, сградата на бул. “Цариградско шосе” 73. 

През 2016 г. Лесотехнически университет абонира и осигури онлайн достъп до пълнотекстови бази данни "EBSCO”. Абонаментът включва базите: Academic Search Complete; Library, Information Science and Technology Abstracts; GreenFile; Teacher Reference Center; European Views of the Americas: 1493 to 1750; Health Source: Consumer Medication. Базите са достъпни от компютърните мрежи на ЛТУ (Централна сграда и УЛК), сграда ''Д'' в Студентски град, сградата на бул. “Цариградско шосе” 73.), като достъпът се осъществява от: library.ltu.bg/услуги/цифрови услуги/пълнотекстово търсене. На  същия адрес е поместен линк към азбучния списък с пълнотекстовите издания на Academic Search Complete (8876 заглавия).

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник – Петък 8.00 ч.- 19.00 ч.

 

ЗА КОНТАКТ

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
Ивайло Йорданов Лесов Директор библиотека Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309
Елена Цветанова Стефанова библиотекар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309
Виолета Стефанова Канева библиотекар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309
Паулина Петрова Стефанова библиотекар  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309
Силвия Едуард Димитрова библиотекар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309
Трендафилка Иванова Маркова библиотекар Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /345 УЛК 3 309

 

1797,  гр. София,

бул. “Климент Охридски” № 10, Учебно-лабораторен корпус (УЛК), етаж 3

тел. +359 2  91 907,  вътр. 345

GPS координати: [N 42.65385, E 23.35875]

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Back to top