ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

В Лесотехнически университет сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и защитаваме Вашите лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД, Регламентът), Законът за защита личните на данни, както и другите нормативни актове по прилагането им.

Всяко физическо лице (субект на данни), чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от Лесотехнически университет лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни Ивайло Хаджийски на следния е-mail адрес: – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място – на адреса на университета: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 10.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст на Политика за поверителност на личните данни в Лесотехнически университет

Субектите на лични данни, които искат да упражнят правата си по Общия регламен за защита на личните данни, могат да го направят като използват съответния образец на Искане според конкретния случай:

Back to top