ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехнически университет – София
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa

Институционалната акредитация:
Дадена на 17.05.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 17.05.2024 г.

Оценка: 9.00 (девет цяло)
Капацитет на висшето училище: 4600

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Back to top