ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header-n1
 • header
 • 05.5
 • 02-1
 • 04.1

Лесотехническият университет удостоява с две почетни звания:

Почетен доктор (Doctor Honoris Causa)

Със званието “Почетен Доктор” се удостояват изтъкнати дейци на науката и културата, с принос за развитие на съответната научна област. Лесотехническият университет удостоява с това почетно звание учени, които работят в научните области, които са застъпени в Университета: горско стопанство, горска промишленост, екология, ландшафтна архитектура, аграрни науки и ветеринарна медицина.

Първият удостоен със званието “Почетен Доктор” е проф. Асен Биолчев.

Досега със званието “Почетен Доктор на ЛТУ” са удостоени следните учени: 

 • Проф. Асен Биолчев 
 • Д-р Бурнхард Людке (Германия)
 • Акад. Мако Даков
 • Д-р Желязко Георгиев
 • Проф. Гено Дончев
 • Проф. Пеню Карадочев
 • Проф. Иван Добринов
 • Проф. Андрей Райчев
 • Проф. Христо Шехтов
 • Д-р Жан-Пиер Сорг (Швейцария)
 • Д-р Джон Шейфър (САЩ)
 • Проф. Светла Генчева
 • Проф. Нино Статков  
 • Проф. Никола Колев
 • Проф. Йордан Кулелиев  
 • Г-н Томас Фелер - Посланик на Конфедерация Швейцария в България   
 • Проф. Георги Кючуков
 • Проф. Йордан Марков 
 • Д-р Томас Поп (Германия)
 • Проф. Димитър Коларов
 • Проф. Нино Нинов
 • Д-р Меглена Плугчиева-Александрова

Почетният знак на Лесотехническия университет се връчва както на лица, така и на организации. С почетен знак се удостояват дейци на науката и практиката, които са постигнали забележителни успехи в работата си и чиято дейност е свързана с Лесотехническия университет. С почетния знак на Лесотехническия университет се удостояват и студенти, отличили се с постигнати успехи в учебната и научна дейност.

Back to top