ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, обявява конкурс за редовен преподавател 1 (един) по руски език, към Катедра „Чужди езици“ в професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, краен срок за подаване на документи 10.09.2018 г.

Справки и документи – Лесотехнически университет, 1797 София, бул. Климент Охридски 10, Обща канцелария, сграда А, Партер, стая № 6, тел. 02 / 91907 в. 445.

Back to top