ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

 

Ivan Iliev чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев
Доц. д-р Петър Желев Стоянов
Проф. д-р Милко Христов Милев
Доц. д-р Христо Данчев Михайлов
Проф. д-р Стефан Илиев Юруков
Доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
Доц. д-р Наско Александров Илиев
Проф. д-р Александър Николов Ташев
Доц. д-р Нено Иванов Тричков
Доц. д-р Янчо Генчев Генчев
ZhivkoGochev Доц. д-р инж. Живко Бонев Гочев
Доц. д-р Николай Иванов Минковски
Проф. д-р Ася Петрова Маринова
Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова
Проф. д-р Васил Живков Живков
Чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Димитров Ковачев
Доц. д-р Пламен Евгениев Александров
Доц. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
Доц. д-р Соня Христова Бенчева
Проф. д-р Иван Петров Палигоров
Доц. д-р Владислав Иванов Тодоров
Доц. д-р Радослав Илиев Милчев
Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев
Проф. двмн Богдан Янев Аминков
Krasi Genova Доц. д-р Красимира Иванова Генова
Доц. д-р Васил Костадинов Манов
Проф. д-р двмн Емил Иванов Сапунджиев
Проф. д-р Румен Игнатов Томов
Проф. д-р Владимир Радоев Пиралков
Доц. д-р Йорданка Методиева Златарова
Доц. д-р Росица Стоянова Илиева
Гл. ас. д-р инж. Тома Иванов Тончев
Гл. ас. д-р Стоян Иванов Стоянов

Комисии към академичния съвет

Актуализиране на нормативната база
Председател: Проф. д.н. Иван Александров Илиев
Секретар: Деница Павлова Симова-Зиновиева
Членове:  
  Проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
  Проф. д-р Румен Игнатов Томов
  Проф. д-р Иван Петров Палигоров
  Проф. двмн Богдан Янев Аминков
  Проф. д-р Милко Христов Милев
  Доц. д-р Нено Иванов Тричков
  Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова
Бюджета и щата на ЛТУ
Председател: Проф. д.н. Иван Александров Илиев
Секретар: инж. Илия Цеков Бенчев
Членове:  
  Проф. д-р Иван Петров Палигоров
  Доц. д-р Ивона Василева Димитрова
  Проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева
  Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова
  Проф. д-р Милко Христов Милев
  Доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
  Проф. двмн Богдан Янев Аминков
  Доц. д-р Нено Иванов Тричков
  Доц. д-р инж. Живко Бонев Гочев
Административно-стопански въпроси
Председател: Проф. д-р Иван Александров Илиев
Секретар: инж. Илия Цеков Бенчев
Членове:  
  Доц. д-р Нено Иванов Тричков
  Проф. д-р Милко Христов Милев
  Димитринка Димитрова Киркова
  Доц. д-р Христо Данчев Михайлов
  Проф. д-р Васил Живков Живков
  инж. Величко Ангелов Драганов – директор УОГС „Юндола”
  инж. Калин Еленков Николов – директор УОГС „Петрохан
Качество на обучението
Председател: Проф. д-р Милко Христов Милев
Секретар: Боряна Кирилова Тепелиева
Членове:  
  Симеон Симеонов Коцев – 4 курс, ИД
  Проф. д-р Ася Петрова Маринова
  Доц. д-р Соня Христова Бенчева
  Доц. д-р Владислав Иванов Тодоров
  Доц. д-р Росица Стоянова Илиева
  Доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
  Доц. д-р Красимира Иванова Генова
Социално-битови въпроси
Председател: Проф. д-р Милко Христов Милев
Секретар: Димитринка Димитрова Киркова
Членове:  
  Анджело Ангелов Чаушев – 2 курс, РЗ
  Иван Николов Кръстанов
  Валентина Първанова Андонова – 4 курс, ВМ
  Ангел Данчов Ранчински – 1 курс, магистър, СУ
  Женя Йорданова Желязкова – 3 курс, ЕООС
  Симеон Симеонов Коцев – 4 курс, ИД
  Владимир Томиславов Хаджикръстев - Докторант, ГС
Научно-изследователска дейност и РАС
Председател: Доц. д-р Нено Иванов Тричков
Секретар: Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев
Членове:  
  Проф. д-р двмн Емил Иванов Сапунджиев
  Проф. д-р Румен Игнатов Томов
  Доц. д-р Петър Желев Стоянов
  Доц. д-р Наско Александров Илиев
  Гл. ас. д-р инж. Тома Иванов Тончев
  Чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Димитров Ковачев
  Доц. д-р Николай Иванов Минковски
Международно сътрудничество и връзки с обществеността
Председател: Проф. д-р Боянка Димитрова Желязова
Секретар: Доц. д-р Петър Йорданов Антов
Членове:  
  Проф. д-р Стефан Илиев Юруков
  Проф. д-р Владимир Радоев Пиралков
  Доц. д-р Юлия Димитрова Михайлова
  Доц. д-р Радослав Илиев Милчев
  Гл. ас. д-р Стоян Иванов Стоянов
  Доц. д-р Пламен Евгениев Александров
  Доц. д-р Васил Костадинов Манов

Back to top