ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  1. Инж. Радослав Радославов
  2. Инж. Калин Симеонов
  3. Г-н Светлин Николчев
  4. Проф. д-р инж. Иван Домбалов
  5. Инж. Дамян Дамянов

 

Съставът е попълнен с решение на АС Протокол № 31 от 07.11.2018 г.

Back to top