ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
14.02.2020 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № ЗПС-54/12.02.2020 г.

Лесотехнически университет, обявява повторно търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост: Недвижим имот/помещение състоящо се от три зали, кухня, коридори, складове, тоалетни и миялно помещение със закрита площ 310 кв.м., находящ се в гр. София, кв. „Студентски град“, ул. „8-ми декември“, бл. 21А, с предназначение – заведение за обществено хранене;

 

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
19.11.2019 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № ПО-8051/18.11.2019 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост: Недвижим имот/помещение състоящо се от три зали, кухня, коридори, складове, тоалетни и миялно помещение със закрита площ 310 кв.м., находящ се в гр. София, кв. „Студентски град“, ул. „8-ми декември“, бл. 21А, с предназначение – заведение за обществено хранене;

Заповед № ЗПС-3/07.01.2020 г. за утвърждаване на избор на наемател

Заповедта за прекратяване № ЗПС-25/24.01.2020 г.

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
01.11.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 634/30.10.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост: недвижим имот/помещение състоящо се от салон, кухня и съблекалня със закрита площ 280,00 кв.м., находящ се в гр. София, кв. „Студентски град“, бл. 21Б, с предназначение – заведение за обществено хранене;

Заповед № 728/10.12.2018 г. за утвърждаване на избор на наемател

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
31.08.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 504/29.08.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост, а именно: помещение състоящо се от две помещения със закрита площ 95,00 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Лесотехнически университет, Централна сграда – северна част, с предназначение – бюфет за кафе и закуски.

Заповед № 523/19.09.2018 г. за утвърждаване на избор на наемател

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
20.07.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 476/19.07.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост, а именно: помещение състоящо се от две помещения със закрита площ 95,00 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Лесотехнически университет, Централна сграда – северна част, с предназначение – бюфет за кафе и закуски.

Заповед № 500/21.08.2018 г. за прекратяване

 

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
12.07.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 465/11.07.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следният недвижим имот - публична държавна собственост, а именно: недвижим имот с площ 1 кв.м. находящ се в централния вход на Лесотехнически университет, с адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Централна сграда, съгласно схема за местоположение на обекта, за монтиране на 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат.

Заповед № 496/15.08.2018 г. за прекратяване

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
06.04.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 190/04.04.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, представляващ: Недвижим имот/помещение находящ се в землището на с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област, а именно: 2-етажна сграда с идентификатор 18174.71.7.49 - бивш Здравен пункт и на 5000 кв.м - открита бивша спортна и обслужваща площ до него с предназначение – център за ДНК анализ и геномна оценка.

Заповед за утвърждаване на избор на наемател

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
06.04.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 189/04.04.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, представляващ: Недвижим имот/помещение с обща площ 60,00 кв.м., находящ се в гр. София, кв. „Студентски град“, бл. 60 – партер, с предназначение – склад.

Заповед за утвърждаване на избор на наемател

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
19.01.2018 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 27/17.01.2018 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, представляващ: Недвижим имот/помещение с площ 28,00 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Лесотехнически университет, Централна сграда – северна част, срещу стълбищна и асансьорна площадка с предназначение – книжарница.

Заповед № 125/21.02.2018 г. за прекратяване

 

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
17.10.2017 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 580/16.10.2017 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, представляващ:
Недвижим имот/помещение състоящо се от две помещения със закрита площ 95,00 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 10, Лесотехнически университет, Централна сграда – северна част, с предназначение – бюфет за кафе и закуски.

Заповед за утвърждаване на избор на наемател

 

ОБЯВА
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
17.10.2017 г.

на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед № 579/16.10.2017 г.

Лесотехнически университет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – публична държавна собственост, представляващ:
Недвижим имот/помещение с обща площ 85,00 кв.м., обща площ 85,00 кв.м., находящ се в гр. София, кв. „Студентски град“, ул. „8-ми декември“, бл. 21 А – ниско тяло, с предназначение – за заведение за обществено хранене.

Заповед за утвърждаване на избор на наемател

О Б Я В А
За участие в търг
10.04.2017 г.

За отдаване под наем на недвижим имот с обща площ 115 кв. м., закрита площ - 25 кв. м. и открита площ - 90 кв. м., с предназначение търговия в гр. Несебър, м. Акротирия.
Заповед за търга
Обява за търга
Заповед № 257/17.05.2017 г. за прекратяване


 

О Б Я В А
За участие в търг

Лесотехническият университет – гр. София, бул. “Климент Охридски” 10, на основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 44, ал.1 от ППЗДС и Заповед №25/16.01.2017 г. на Ректора на ЛТУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – собственост на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, находящ се в жилищна сграда в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 91 представляващ апартамент с площ 103,00 кв.м. с предназначение - за жилище или офис. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:30 часа на 30-тия ден от публикуване на обявата във вестник „Сега“ - 24.01.2017 г
Заповед № 92/01.03.2017 г.

О Б Я В А
За участие в търг

Обявата за търгът в с. Гурмазова, за отдаване под наем на склад (100 кв. м.) и открита площ (100 кв. м.) с предназначение складове  е публикувана във вестник „Сега“ на 18.01.2017 год. Обявените сроковете започват след публикацията.

О Б Я В А
За участие в търг

Лесотехническият университет – гр. София, бул. “Климент Охридски” 10, на основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 44, ал.1 от ППЗДС и Заповед №335/30.05.2016 г. на Ректора на ЛТУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – собственост на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, находящ се в жилищна сграда в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 91 представляващ апартамент с площ 103,00 кв.м. с предназначение - за жилище или офис.
Началната тръжна цена за обекта е 824 лева (осемстотин двадесет и четири лева) без ДДС.
Търгът ще се проведе в сградата на ЛТУ – бул. “Климент Охридски” 10, стая 108 от 10:00 часа на третия работен ден след изтичане на 30 /тридесет/ дни от публикуване на обявата във вестник „Сега“. Обявата да се публикува в един местен вестник, на интернет страницата на ЛТУ – 09.06.2016 г. и на таблото за обяви в сградата на ЛТУ гр. София.
Изискванията към участниците в търга са обявени в тръжната документация, която се закупува от стая № 6, партер – ЛТУ срещу невъзстановимата сума от 30 /тридесет/ лв. с ДДС, която се внася в касата на ЛТУ – партер.
За участие в търга е определен депозит от 100 /сто/ лева с ДДС, който се внася по банков път по сметка на ЛТУ – Банка БНБ BIC код- BNBGBGSD; IBAN: BG64 BNBG 9661 3300 1035 01
Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:30 часа на 30-тия ден от публикуване на обявата във вестник „Сега“.

Оглед на обекта се извършва по предварителна уговорка с инж. Илия Бенчев – Помощник Ректор на ЛТУ, тел. 0887 788 920 всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация от 09.00-12.00 и от 13.00-16.00.

Лице за контакти: ЛТУ- инж. Илия Бенчев – Помощник Ректор на ЛТУ, тел. 0887 788 920.
 

О Б Я В А
За участие в търг

Обявата за търгът в гр. Несебър, м. Акротирия, за отдаване под наем на павилион за вестници и пакетирани стоки (25 кв. м.) и открита площ (94 кв. м.) с предназначение търговия  е публикувана във вестник „Сега“ на 16.05.2016 год. Обявените сроковете започват след публикацията.

О Б Я В А
За участие в търг

Обявата за търгът в Студентски град, бл. 21 вх.“А“, бл. 21 вх.“Б“ и бл. 60 вх.“А“ за отдаване под наем на закрита търговска площ за монтиране на автомати за кафе, безалкохолни напитки и студени закуски е публикувана във вестник „Сега“ на 19.01.2016 год. Обявените сроковете започват след публикацията.

Заповед №91/02.03.2016 г. за избор на наемател: "Кофеин Д и Р" ЕООД

О Б Я В А
За участие в търг

Лесотехническият университет – гр. София, бул. “Климент Охридски”10, на основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № 675/21.12.2015 год. на Ректора на ЛТУ, Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти:
Закрита площ от 9 /девет/ кв. м. на части от имоти – публична държавна собственост, находящи се в гр. София, Студентски град, бл. 21 вх. „А“, бл. 21 вх.“Б“, бл. 60 вх. „А“ – студентски общежития на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ за монтиране на автомати за кафе, безалкохолни напитки и студени закуски във всеки обект с полезна площ за всеки обект от 3 /три/ кв.м.,
Началната тръжна цена за обектите е 650,00 лева (шестотин и петдесет лева) без ДДС.
Търгът ще се проведе в сградата на ЛТУ – бул. “Климент Охридски” 10, стая 108 от 10:00 часа на петия работен ден след изтичане на 30 /тридесет/ дни от публикуване на обявата във вестник „Сега“ и на интернет страницата на ЛТУ - 11.01.2016 г.
Изискванията към участниците в търга са обявени в тръжната документация, която се закупува от стая № 6, партер – ЛТУ срещу невъзстановимата сума от 30 /тридесет/ лв. с ДДС, която се внася в касата на ЛТУ – партер.
За участие в търга е определен депозит от 100/сто/ лв. с ДДС, който се внася по банков път по сметка на ЛТУ – Банка БНБ BIC код- BNBGBGSD; IBAN: BG64 BNBG 9661 3300 1035 01
Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:30 часа на 30-тия ден от публикуване на обявата във вестник „Сега“.
Оглед на помещенията може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в присъствието на представител във всеки вход /управител битово обслужване /след представяне на документ за закупена тръжна документация.
За контакти инж. Иван Кръстанов – директор ССО на ЛТУ тел. 02 423 39 24.

Заповед № 97/15.02.2018 г. за прекратяване
 

О Б Я В А
За участие в търг

Лесотехническият университет –гр. София, бул. “Климент Охридски”10, на основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № 673/21.12.2015 год. на Ректора на ЛТУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Кремиковци“, Враждебна, м. „Прогоно“ в ПИ с идентификатор 68134.8591.1 по КК и КР на гр. София, с предоставени права на управление на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ представляващ сграда с идентификатор 68134.18591.1.11 със застроена площ от 70 кв.м., и с полезна площ от 69,00 /шестдесет и девет/ кв.м с предназначение - за обществено хранене.
Началната тръжна цена за обекта е 897,00 лева (осемстотин деветдесет и седем лева) без ДДС.
Търгът ще се проведе в сградата на ЛТУ – бул. “Климент Охридски” 10, стая 108 от 10:00 часа на третия работен ден след изтичане на 30 /тридесет/ дни от публикуване на обявата във вестник „Сега“ и на интернет страницата на ЛТУ - 07.01.2016 г. 
Изискванията към участниците в търга са обявени в тръжната документация, която се закупува от стая № 6, партер – ЛТУ срещу невъзстановимата сума от 30 /тридесет/ лв. с ДДС, която се внася в касата на ЛТУ – партер.
За участие в търга е определен депозит от 100 /сто/ лв. с ДДС, който се внася по банков път по сметка на ЛТУ –
Банка БНБ BIC код: BNBGBGSD; IBAN: BG64 BNBG 9661 3300 1035 01
Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:30 часа на 30-тия ден от публикуване на обявата във вестник „Сега“.
Оглед на обекта се извършва по предварителна уговорка всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация от 09:00-12:00 и от 13:00-16:00.
За контакти: Николай Георгиев – Директор УОП Враждебна на ЛТУ тел. 0888237003.

Заповед №69/17.02.2016 г. за избор на наемател: "ФЛОРА-Ж" ЕООД

ОБЯВА
За участие в търг

Лесотехническият университет –гр. София, бул. “Климент Охридски”10, на основание чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № 17.02/2015 год. на Ректора на ЛТУ, Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим имот:
Търговски обект, находящ се в гр. Несебър в Учебно-спортен лагер на Лесотехнически университет, с площ 65, кв.м. с първоначална наемна цена – 10 /десет/ лв. на кв.м. без ДДС – за срок от 5 години.
Изискванията към участниците в търга са обявени в тръжната документация, която се закупува от стая № 6, партер – ЛТУ срещу невъзстановимата сума от 30 /тридесет/ лв. с ДДС, която се внася в касата на ЛТУ – партер.
За участие в търга е определен Депозит от 100/сто/ лв. с ДДС, който се внася по банков път по сметка на ЛТУ – Банка БНБ BIC код- BNBGBGSD; IBAN: BG64 BNBG 9661 3300 1035 01
Краен срок за подаване на документи – до 16:30 часа на 25.02.2015 г.
Търгът ще се проведе на 27.02.2015г. в сградата на ЛТУ – бул. “Климент Охридски” 10, стая 108 от 10:00 часа.
Оглед на помещенията може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа при закупена тръжна документация и предварителна заявка от страна на кандидата на телефоните указани в тръжната документация.
Телефон за контакти : 0885144801
 

Back to top