ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Лесотехническият университет притежава две учебно-опитни горски стопанства и едно учебно-опитно поле, които се използват за практическо обучение на студентите, за отдих, спорт и туризъм. Университетът също притвжава учебен спортен лагер край с. Равда, недалеч от Несебър. За провеждане на обучението по физическо възпитание и спорт, Университетът ползва част от комплекса "Бонсист" в Студентския град.

Back to top