ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Началото на създаването на Ботаническата градина на ЛТУ е поставено през 1964 г. от проф. Атанас Ганчев. Основна цел на Градината е да подпомага обучението на студентите, но служи също като база за научни изследвания върху биологията, екологията, таксономията и интродукцията на растителните видове, както и за опазване ex situ на някои редки растения.

Ботаническата градина на ЛТУ има и два филиала – арборетумите в УОГС „Г. Аврамов” – Юндола, разположен в Родопите на 1400 m н.в. и в УОГС „Петрохан” – с. Бързия, разположен на 450 m н.в.

Растителните колекции включват както дървесни и тревисти растителни видове, култивирани на открито, така и тропически растения, култивирани в оранжериите. В градината се отглеждат над 1000 вида и вътревидови таксони, принадлежащи към повече от 400 рода, както местни, така и чуждоземни.

Ботаническата градина издава Index Seminum от 1971 г. и обменя семена с над 120 други ботанически градини от целия свят.

Ръководство на дейностите в Ботаническата градина се осъществява от Методичен съвет с председател доц. д-р Пламен Александров. 


 
КОНТАКТИ
Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон
ланд. арх. Невена Николаева Семкова Ръководител 91 907/251
Ива Георгиева Живкова озеленител 91 907/251
Мая Александрова Чолакова озеленител 91 907/251
Надежда Стефчова Димитрова озеленител 91 907/251

Back to top