ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

УОГС е разположено в прохода между планините Рила и Западни Родопи в м. Юндола, отстояща на 15 км от Велинград. Учебно-опитната гора в м. Юндола се намира между 1 000 и 1 800 m надморска височина. Още от древни времена гората е била държавна собственост. Площта на горския фонд (ГФ) в района на стопанството е 5 190,6 ха, от която е залесена 4 853,8 ха. В състава на насажденията участват следните дървесни видове: бял бор - 1 935,3 ха (или 40% от ГФ); смърч - 1 427,7 ха (30%); ела ­ 1 267,8 ха (26%); бук ­ 166 ха (3%) и други.
Общият запас възлиза на 1324500 куб. м или средно - 273 куб. м на един хектар (без клони). Средният годишен прираст на цялата площ е 17 200 куб.м. Средната възраст на насажденията е 75 години. Насажденията са изключително иглолистни, съставени главно от бял бор, смърч и ела. От широколистните незначително участие имат букът и зимният дъб. Растежните условия са типични за иглолистните насаждения и позволяват залагането на разнообразни учебно-показни обекти и опитни площи. Най-ниската точка е водосливът на Дълбоки дол с Люта река (1030 м надморска височина), а най-високата ­ връх "Арапчал" (1834 м). Средната надморска височина на дървопроизводствената горска площ е 1460 m. Седалището на стопанството е на 1380 m надморска височина. Средногодишно стопанството залесява 100 dka. Общата площ на разсадника е 19 dka за производство на около 500000 бр. фиданки от смърч, бял бор, ела. В научно отношение тук са проведени множество краткотрайни и дълготрайни опити и са заложени постоянни опитни площи, в резултат на които са изяснени редица въпроси относно растежа и продуктивността на основните дървесни видове, строежа на дървостоите, правилното извеждане на главните сечи, типовете гора и типовете месторастения, формовото (еко- и биотипово) разнообразие на видовете и др. По много от тях продължава залагането на опити за допълнителни проучвания. Сега с изследователска цел се водят наблюдения върху постоянни опитни площи от катедрите Лесоустройство, Лесовъдство, Дендрология и др. Интересни изучавания се водят и върху създадените географски култури за проверяване на растежа и производителността на иглолистните видове от различен произход. Заделен е специален опитен участък във водосбора на Бъзенишки дол, където е изградена система от съоръжения (лимниграфни станции) за измерване дебита на водния отток при различни природни и производствени условия. В района на гората е построена и мониторингова станция по БШП 2. УОГС "Г. Ст. Аврамов" е обособено като звено на ЛТУ с основна задача да служи като база за провеждане на учебния процес при производствени условия и водене на научноизследователската дейност на преподавателите.

Към интернет страницата на УОГС "Г. Ст. Аврамов" - Юндола

 

КОНТАКТИ

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон
инж. Величко Ангелов Драганов Директор УОГС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0889 321 110
инж. Чавдар Йорданов Устабашиев Заместник Директор   0882 056 050
Университетски комплекс - Юндола    

0884 095 191
(+359) 284 36

Администрация   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0886 431 383

 

 

Back to top