ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ISO 9001 2015

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

УОП - Враждебна е обслужващо звено на ЛТУ, разположено върху 355 614 m2. То се намира в Софийското поле, близо до кв. Враждебна. Релефът е равнинен, а растителността тревиста. Почвата е алувиално-ливадна, слабо каменлива. В климатично отношение УОП “Враждебна” на Лесотехнически университет попада в умерено континенталната климатична подобласт.

Средната годишна температура за обособения комплекс е около 8.7оС. Не са осигурени температурни условия за топлолюбиви култури. Най-студените месеци през годината за този район са декември, януари и февруари, със средна температура 1,8 0С, като дневните температури понякогя спадат и под -20 0С. Най-топлите месеци през годината са юли и август.

 Количеството на валежите е средно 650 мм за година, от които 380 мм падат през вегетационния период. Месеците с най-малко валежи са декември, януари, февруари и март, а най-много валежи падат през месеците май, юни и юли.

Обработваемата площ на УОП “Враждебна” е 282 300 m2, от които 19 400 m2 е площта на трайните насаждения и 262 900 m2 са нивите. В него е изградена и функционира подземна хидрантна напоителна система със собствени водоизточници. В момента директор на базата е инж. агр. Николай Георгиев.

Стопанството разполага и със собствен машинотракторен парк, състоящ се от различни прикачни и навесни селскостопански машини за обработване на земята.

УОП “Враждебна” е предназначено за извършване на учебна, научноизследователска и производствено-земеделска дейност. Обучението на студентите от Агрономическия факултет и факултет “Ветеринарна медицина” - по предклиничните и клиничните дисциплини, се провеждат при производствени условия.

Студентите от АФ провеждат практически занятия по дисциплините: Лозарство, Овощарство, Зеленчукопроизводство, Растениевъдство, Общо земеделие, Напояване, Агрохимия, Ентомология и Фитопатология. Има лекционна зала, където се извършва обобщение на практическите занятия.

На територията на УОП е създадена колекционна демонстративна овощна градина на площ - 5 da, от 10 вида овощни дървета с 58 сорта (от семковите – ябълки 16, круши 8, дюли 3, мушмули 2; и от костилковите – нектарини 7, праскови 6, сливи 6, череши 3, вишни 3). Създадената колекционна овощна градина служи за практическото обучение на студентите.

image

Създадено е и лозово насаждение върху 7 170 m2, от които върху 2,6 da е лозова колекция с 57 сорта, от които 38 са винени сортове, клонове и форми; 29 – десертни сортове, клонове и форми; и 11 вида подложки. Върху останалите 4,5 da са засадени винени сортове, с посадъчен материал внос от Франция, за бъдещо производство на вино.

Има изградени 5 полиетиленови оранжерии, в които се отглеждат различни видове зеленчукови култури. В тях се извършва научна работа и практическо обучение на студентите.

В полиетиленовите оранжерии се извършва изпитване на нови сортове – български или интродуцирани.

Учебно-опитното поле разполага и с 262 900 m2 обработваема площ. Върху тях се отглеждат различни видове полски и зеленчукови култури. Извършва се научно-изследователска дейност и обучение на студентите.

От зеленчуковите култури се отглеждат както традиционни – като зеле, праз, домати, моркови, тиквички и др., така и нетрадиционни като броколи, патисони, земна ябълка и др.

  image
КОНТАКТИ
Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон
Николай Иванов Георгиев директор УОП Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0888 237 003
02/945 07 59
  ветеринарен лека   02/945 07 59
  ветеринарен лекар   02/945 07 59
Портиери     02/945 07 59

Back to top