ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
 
КОНТАКТИ
Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон
инж. Георги Сашков Георгиев Ръководител произв. технологии  
Иван Стоянов Халев Настойчик оператор на ДМ  
Константин Руменов Константинов Настойчик оператор на ДМ  
Валери Людмилов Василев Настойчик оператор на ДМ  

Back to top