ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

Компютърният център на Лесотехническия университет е открит през 1977 г. За неговото създаване, утвърждаване и развитие активно и всеотдайно работят проф. Хр. Шехтов и доц. Емил Лазаров. До 1983 г. компютърният център работи с ЕИМ "ИЗОТ - 310" и се използва само за обучение на студенти по дисциплината "Електронно-изчислителна техника и програмиране". През 1983 г. са закупени първите 15 броя 8-битови компютри "Правец 8" и са оборудвани две учебни зали за обучение на студенти. ЛТУ е едно от първите висши училища в страната, създава нов съвременен компютърен център с 4 компютърни зали за обучение на студенти и 1 зала за обработка на административ-на, счетоводна, кандидат-студентска и др. информация. Залите са оборудвани с първите 16-битови компютри "ИМКО" (прототип на "Правец-16") и постепенно наличната база се обновява с нова по-съвременна техника.

От 1996 г. Лесотехническият университет има съвременен компютърен център в новия Учебно-лабораторен комплекс. Той осигурява базата за обучение на студентите, както в съответствие с учебните планове и програми, така и за работа в локална мрежа и Internet.

Центърът се състои от 5 лаборатории, оборудвани с най-съвременна техника свързана в компютърна мрежа, което дава възможност за обучение на студентите по различните дисциплини, изучавани в ЛТУ.

Освен за учебния процес, компютърният център предоставя залите за провеждане на курсове за обучение на докторанти, специализанти, служители и студенти от ЛТУ. Студентите под контрола на персонала на компютърния център, може да работят и самостоятелно, по т.нар. свободен достъп.

През 1998 г. е изграден и вторият етап на университетска мрежа. В нея са включени всички преподаватели, служители, докторанти и студенти. Чрез мрежата изградена в целия университет всички могат свободно да използват Internet и електронната поща. Също така могат да се използват и единни бази данни за обработка на административна, кандидат-студентска, счетоводна и др. документация.

Създаването на Лабораторията за компютърни системи и мрежи през 1999 г. отговоря на значителното нарастване на потребностите от компютърни информационни услуги и ресурси за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност.

От 2004г. съвместно с преподаватели от катедра "Компютърни системи и информатика" и регионалната академия на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет- София, се изгражда Локална Cisco академия (LCA-LTU), със сертифицирани инструктори доц. д-р Владислав Тодоров и гл. ас. д-р Радослав Милчев. Локалната академия към Лесотехнически университет поддържа програмата Cisco Certified Network Associate (версия 3.1) в направления: основи на компютърни мрежи, рутери и основи на рутирането, основи на комутаторите и базово рутиране, WAN технологии.

Значителното нарастване на потребностите от компютърни информационни услуги и ресурси за нуждите на учебната, научно-изследователската и административната дейност на Лесотехнически университет, определят и новата структура на Университетския компютърен център. Отчитането на опита натрупан от създадената през 1999г Лаборатория за компютърни системи и мрежи, през 2004 година, компютърният център се преструктурира, като насочва своята дейност в четири основни направления:

  • "Администриране на локални мрежи и телекомуникации";
  • "Информационни системи и вътрешни компютърни комуникации";
  • "WEB-базирани информационни услуги";
  • "Електронно обучение".

В началото на 2005 година, под ръководството на гл. ас. д-р Радослав Милчев- преподавател в катедра "Компютърни системи и информатика" и ръководител на УКЦ, доц. д-р Владислав Тодоров- ръководител направление "администриране на локални мрежи и телекомуникации" и инж. Димитър Неделчев - ръководител направление "информационни системи и вътрешни компютърни комуникации", се разработват правилниците, които засягат дейността на УКЦ, използването на университетската компютърна мрежа, и поддържането и развитието на WWW сървъра на ЛТУ.

Основните функции и дейности на УКЦ, са в областта на: внедряване, поддържане и развитие на информационно справочни системи в съответствие с изискванията на ЗВО и за нуждите на управлението на ЛТУ; техническо поддържане и администриране на компютърни системи и мрежи; поддържане и развитие на университетската информационна инфраструктура; администриране и развитие на Интернет комуникациите в ЛТУ; внедряване и развитие на нови информационни технологии; поддръжка на предоставянето на ресурси от информационната библиотечна система.

Опирайки се на своите традиции и на опита на водещите университети в страната и света, УКЦ търси най-ефективните методи и средства за приложение на информационните технологии в обучението на бъдещите специалисти в областта на горското стопанство и горската промишленост, екологията, ландшафтната архитектура, агрономството, ветеринарното дело и стопанското управление.

 

КОНТАКТИ 

Име, презиме, фамилия Длъжност E-mail Телефон Сграда Етаж Стая
вътр. директен
Камен Стефанов Кетев Ръководител Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /456   А П 7
Анна Петрова Стойнова Оператор, инст. софтуер Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /431   УЛК 2 2138
Светослав Йосифов Коев техник поддръжка на компютърни мрежи   (+359 2) 91 907 /431   УЛК 2 2138
Райчо Митрев Дамянов техник поддръжка компютри Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (+359 2) 91 907 /431   УЛК 2 2138

Back to top