ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

Този секция съдържа видео новини свързани с работата и развитието на Центъра за насърчаване на  предприемачеството към Лесотехническия университет. 

На 07 януари 2013 г. бе открит реновиран подлез на територията на район Подуяне в София, реконструиран по идея на млади инженери, завършили Лесотехническия университет, в рамките на обучението им по програма „Учебна компания за студенти” на Джуниър Ачийвмънт България.

Видео запис от събитието можете да видите ТУК

На 08 ноември 2012 г. в Руския културно-информационен център бяха показани иновативни мебели с широко приложение на заключителната конференция по проект "Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България".

Видео запис от събитието можете да видите ТУК

На 31 октомври в Аулата на ЛТУ се проведе тържествено събрание, на което бяха връчени дипломите за академични длъжности професор и доцент, и за образователна и квалификационна степен Доктор, получени през последната година.  

Видео запис на събитиете виж ТУК

       
       
       
       
       
       
       
       

Центърът за насърчаване на предприемачеството към Лесотехническия университет, организира представянето на учебните помагала “Наръчник на ветеринарния лекар, стартиращ собствен бизнес“ и “Наръчник н апредприемача в трайните насаждения“. Събитието се проведе на 18.05.2012 г. (петък) от 16 часа в Зала №4 на Университета.

Представяне на учебните помагала (138МВ) - видео

НАРЪЧНИК НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР, СТАРТИРАЩ СОБСТВЕН БИЗНЕС (27 МВ) - презентация

НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЕМАЧА В ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ (15 МВ) - презентация

 

Центърът за насърчаване на предприемачеството към Лесотехническия университет, организира представянето на учебните помагала “Наръчник на предприемача в рибарството и аквакултурата“ и “Предприемачество при оползотворяване на недървесните горски продукти“. Събитието се проведе на 13.12.2011 г. (вторник) от 14 часа в Зала 115 на Университета.

Представяне на учебните помагала (190МВ) -  видео

Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов връчи на 18.04.2011 година оборудване на пет стартиращи фирми на студенти от Лесотехническия университет. Техниката е закупена със средства от Фонда за стимулиране на предприемачеството, създаден във висшето училище по проект на МИЕТ в помощ на студенти с прохождащ собствен бизнес. Апаратурата тази година е за компании в областта на ветеринарната медицина, интериорния и инженерния дизайн, агрономството и земеделското производство.

Откриване и връчване на техниката (220МВ) - видео

Във връзка изпълнението на договор № 134/09.11.2009г. между МИЕТ и ЛТУ за изпълнение на спечелена обществена поръчка за „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ” по обособена позиция: Югозападен планов район „Центърът за насърчаване на предприемачеството” към ЛТУ, проведе на 16 декември 2010г. от 15,00 часа в зала № 4 на третия етаж в централната сграда на Лесотехническия университет, представяне на нови учебни помагала.

Откриване и представяне на гостите (55MB) - видео
Изказване на представителя на МИЕТ и награждаване на студентските разработки (68MB) - видео
Част 1 на представяне на Наръчника за ГС от рецензента (проф. д-р Никола Колев) (74MB) - видео
Част 2 на представяне на Наръчника за ГС от рецензента (проф. д-р Никола Колев) (95MB) - видео
Част 1 на представяне на Наръчника за ЛА от рецензента (ст.н.с. ланд. арх. Мария Кънчева) (100MB) - видео
Част 2 на представяне на Наръчника за ЛА от рецензента (ст.н.с. ланд. арх. Мария Кънчева) (84MB) - видео
Част 3 на представяне на Наръчника за ЛА от рецензента (ст.н.с. ланд. арх. Мария Кънчева) (52MB) - видео
Изказване на доц. д-р Катинка Михова (50MB) - видео
Изказване на Любомир Иванов (Народен представител в 41-то Народно събрание член на Парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление) (56MB) - видео
Изказване на Любчо Тричков (Представител на ИАГ) (60MB) - видео
Изказване на проф. дссн Нино Нинов (Ректор на ЛТУ) (18MB) - видео

Видео новини - архив

 

Изказване на Ректора на ЛТУ - проф. дссн. Нино Нинов - видео

Изказване на министър Румен Овчаров - част 1 - видео

Изказване на министър Румен Овчаров - част 2 - видео

Изказване на доц. д-р Владимир Пиралков - част 1 - видео

Изказване на доц. д-р Владимир Пиралков - част 2 - видео

Изказване на доц. д-р Владимир Пиралков - част 3 - видео

Видеоклип от посещение в Китай - видео

10-дневен интензивен курс по програма Еразмус-Сократес,  “Интегриране на иновациите и предприемачеството във висшето образование по горско стопанство”, проведен в периода 26.08 – 08.09.2007 г. В гр. Шопрон, Унгария - видео

Junior Achievement 2010 (320MB)- видео

Back to top