ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

'Алумни' е един проект на Университетския център за насърчаване на предприемачеството към Лесотехническия университет. Центърът има за цел да съдейства за създаването на условия за модернизирането и развитието на ЛТУ като университет “трето поколение”. Чрез развитие на обучението по предприемачество в ЛТУ да се стимулира предприемачеството сред студентите, докторантите и преподавателите като част и естествено продължение на учебния процес.

Alumni Network e създадена с цел Лесотехническият университет да продължи връзката на завършилите студенти с Университета. Много от вече завършилите студенти на Университета се реализират в престижни държавни институции и частни фирми. “Alumni Network” ще информира членовете си за живота на университета, за да могат и те да участват в него. С помощта на тази система Лесотехническият университет ще може по-лесно и ефективно да организира срещи между настоящите и завършилите студенти.

Всички настоящи и бивши студенти, както и всички, които са били академично обвързани с Университета, могат да станат членове на “Alumni Network”. Цели на “Alumni Network”:

  • да осъществява контакт между завършили и настоящи студенти и да поддържа връзки между тях;
  • да подпомага връзките между членовете си, където и да се намират те;
  • да насърчава обмяната на опит между членовете на системата, чиито знания и възможности могат да бъдат полезни за останалите;
  • да осигурява на Университета обществена подкрепа.

Директен линк към формата за регистрация на нови потребители- тук

Back to top