ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header-n1
  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1

29.06.2012 г.

Центърът за насърчаване на предприемачеството към ЛТУ, въз основа на изпълнение на проект за „Създаване и развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България“, финансиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 2007-2012 г., обявява условията и необходимите документи за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства от „ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИ В ЛТУ".

Крайният срок за подаване на пакета от документи е 15.00 часа на 28 септември 2012г. Мястото за подаване на документи е Деловодство на ЛТУ, стая 6, корпус „А”, партера.

Въпроси към отговорника на конкурса – „Център за насърчаване на предприемачеството” към ЛТУ, могат да бъдат зададени в стая 431, корпус „А”, ІV-ти етаж, проф. Пиралков и проф. Стоянов.

Условия на конкурса и описание на необходимите документи (документ PDF формат) - тук.

Пакет от документи по конкурса (ZIP архив) - тук.
 


21.12.2010 г.

Условията за кандидатстване на студенти в конкурса на ФОНДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО към ЛТУ за 2011 г.


16.06.2010 г.

Списък на одобрените студенти участвали в конкурса на ФОНДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО към ЛТУ - 2010

Back to top