ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

РЪКОВОДИТЕЛ
Доц. д-р Невена Василева Шулева
1797 София, бул. "Климент Охридски" № 10, сграда А, кабинет 109
Тел.: 0882 602 009
Директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор ЦПО
Тел.: 0882 602 009
Директен: (+359 2) 426 1263
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Специализацията като форма на обучение предлага възможност за повишаване на придобита квалификация по дадена специалност, придружена от свидетелство за професионална квалификация след успешното й завършване.

Форма на обучение: редовна и задочна; индивидуална и групова

Продължителност на обучение: от 2 до 4 семестъра

Записване: през цялата година

По желание на специализантите се провеждат обучения за повишаване на квалификацията и по теми от всички сфери на ветеринарна медицина, горско стопанство, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, ландшафтна архитектура, икономика и управление и туризъм.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучението за придобиване на професионална квалификация предлагат възможност за придобиване на допълнителна или нова квалификация, придружена от свидетелство за професионална квалификация.

Форма на обучение: редовна и задочна; индивидуална и групова

Продължителност на обучение: не по-малко от 1 година, съобразно Учебния план, приет от Академичния съвет на ЛТУ.

Записване: през цялата година

Лесотехнически университет организира обучение за придобиване на учителска правоспособност, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител“, която им дава право да преподават в средните училища и професионалните гимназии.

Обучението е предназначено за завършили висше образование в следните професионални направления: горско стопанство, ветеринарна медицина, растениевъдство, растителна защита, науки за земята, администрация и управление, туризъм и общо инженерство. Редовните и задочни студенти от всички специалности в ЛТУ могат да се обучават паралелно с основната им специалност.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

КУРСОВЕ ЗА ПОВИШВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПРЕСНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

Курсове за повишаване на квалификацията и опресняване на знанията се организират по желание на заявителя или по предварително подготвени програми от преподавателския състав на ЛТУ и/или на други свързани организации и институции.

Целта на обученията е предоставяне на специални знания, умения и компетентности с продължителност до един семестър. След завършването на всеки един курс е предвидено издаване на удостоверение за проведеното обучение.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Подготвителните курсове се организират за подготовка на кандидат-студенти за специалностите в Лесотехнически университет. Организират се подготвителни курсове за кандидат-студенти по биология, математика и рисуване.

Обучението започва след набиране на необходимия брой кандидати за формиране на група. По време на ученическите ваканции се провеждат интензивни кандидатстудентски курсове.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инспектор ЦПО

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел.: 0882 602 009; директен: (+359 2) 426 1263

 

Back to top