ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Защитени дипломни работи в катедра “Дървообработващи машина” за периода 2004-2016 г.

по ред

Тема Дипломант Дипломен ръководител Година
1. Изследване на експлоатационните показатели при фрезоване на изделия от букова дървесина с каруселна фреза Пламен Митев Денев -„Бакалавър” Доц. Живко Гочев

2004

2. Изследване процесите на електродъгово заваряване на банцигови ленти с топящ се електрод Костадин Христов Драгнев – „Бакалавър Доц. Живко Гочев

2005

3. Стелитиране на зъбите на широки лентови триони Стефан Иванов Вачев – „Бакалавър” Доц. Живко Гочев

2006

4. Изследване върху трайността на фрезери за нут и плоско фрезоване

Даниел Иванов Койнов – „Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2007
5. Определяне показателите за работоспособност и качеството на заточване на ножове от бързорежеща стомана Р6М5 при заточване с абразивни инструменти от кубичен борен нитрид Михаил Тодоров Янчовичин – „Бакалавър” Доц. Живко Гочев

2007

6.

Сравнителни изследвания върху точността и качеството при ръчно и механизирано заточване на верижните триони

Димитър Борисов Борисов – „Бакалавър” Доц. Живко Гочев

2008

7. Подготовка, поддържане и експлоатация на лентови триони за Woo-Mizer

Георги Константинов Ковачев – „Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2008
8. Технологии за подготовка и поддържане на режещите вериги за моторни триони

Петър Василев Янков – „Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2008
9. Технологично проектиране на фрезова глава за профил и контра профил

Николай Здравков Славчев – „Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2008
10.

Изследване върху работоспособността на широки лентови триони с чапразени и сплескани зъби

Пламен Митев Денев – „Магистър” Доц. Живко Гочев 2008
11. Изследване върху заточването на циркулярни и тесни лентови триони

Даниел Иванов Койнов – „Магистър”

Доц. Живко Гочев 2009
12. Технология на монтажните работи

Цветелин Веселинов Минков – „Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2008
13.

Изследване на хоризонтално-вертикална пробивно-дълбачна машина

Христо Иванов Тотев Доц. Петър Савов 2008-
14.

Проектиране на съоръжения за транспортиране на получените от бичене на блок банциг «Холцхоер» НР 115 дървесни отпадъци

Марта Илкова Вангелова – „Бакалавър” Проф. Божидар Динков 2008
15.

Конструктивен анализ на «Дефибратор» L 46 – «Лесопласт”гр. Троян

Ивайло Петров Станев – „Бакалавър”

Доц. Петър Савов 2008
16.

Преса за надлъжно съединяване на масивна дървесина чрез клиновидни зъби за получаване на детайли с непрекъсната дължина

Даниел Огнянов Семов – „Бакалавър” Доц. Петър Савов 2008
17.

Анализ на функционалните възможности на едностранно кантослепваща машина

Юлиян Росенов Димов Доц. Петър Савов 2008
18.

Проектиране на ПТИ на цех за производство на корпусни мебели във фирма «Делфос дизайн», гр. София

Филип Михайлов Стоичков – „Бакалавър” Доц. Пейчо Мърваков 2008
19.

Конструкция, изчисляване и монтаж на висящ конвейр, обслужващ поточна линия за нанасяне и сушене на лакови покрития върху столове

Иван Георгиев Иванов – „Бакалавър” Проф. Божидар Динков 2008
20. Проектиране и изчисляване на ПТИ в предприятие за производство на столове

Георги Илиев Биолчев – "Магистър"

Доц. Пейчо Мърваков 2008
21. Монтаж и поддръжка на четиристранна фрезова машина VSH 4

Живко Димитров Сакалийски – "Магистър"

Проф. Божидар Динков 2008
22. Проектиране на пневмотранспортни инсталации на фирма "Хармония - ТМ" АД, гр.Тетевен

Денислав Веселинов Ганчев

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2008
23. Анализ на свързващи, зареждащи и щабелиращи устройства в мебелните заводи

Мария Иванова Кузева

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2008
24. Антрокометрични и енергономични фактори, дефиниращи параметрите на работните места при циркулярни машини

Ивайло Маринов Иванов

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
25. Проектиране на щрайхмус за къси детайли на базата на серийна машина РР - 063 Красимир Стоянов Кирилов доц. Петър Савов 2008
26. Анализ на работата на комбинирана пет операционна машина К5 - 320 - Якоруда

Владислав Любомиров Стайчев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
27. Кинематично и силово изследване на коляно - мотовилкови бутални преси за производство на брикети от дървесни отпадъци

Илияна Младенова Чолакова

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
28. Изследване на дискови ножици за безстружково рязане на ПДВ

Борислав Николаев Джонев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
29. Анализ на възможностите на четиристранни машини за надлъжно фрезоване и тенденции в развитието им

Десислав Николаев Ботев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
30. Анализ на технологичните възможности на машина за циклене на пъркет

Благовест Димитров Добрев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
31. Анализ на работни модули за профилно фрезоване със секторно врязване

Валентин Харалампиев Харалампиев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
32. Проучване на възможности и конструиране на вертикален форматно разкройващ циркуляр (базов модел HPLZ - HER)

Емил Георгиев Георгиев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2008
33. Технологии на монтажните работи

Цветелин Веселинов Миков

„Магистър”

проф. Божидар Динков 2008
34. Проектиране на пневмотранспортна инсталация за фирма "Булдекор", гр.София

Павлин Бисеров Вичев

„Магистър”

проф. Божидар Динков 2008
35. Проектиране на пневмотранспортна инсталация за фирма "Ц.И.Г.",с.Горна Лука

Ивайло Вавилонов Младенов

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2009
36. Монтаж на линия за производство на пелети в мебелен завод "Средна Гора" АД, гр.Стара Загора

Тодор Петков Петков

„Магистър”

проф. Божидар Динков 2009
37. Проектиране на пневмотранспортна инсталация в цех за производство на дограма "Филто - С" ООД, гр.София

Ивайло Тодоров Тодоров

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2009
38. Проектиране на пневмотранспортна инсталация за фирма "МИМ - България" АД

Иван Димитров Димитров

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2009
39. Проектиране на пневмотранспортни инсталации на фирма "Преврен Строй" СД, гр.Брацигово

Мариета Груйчева Батачева

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2009
40. Проектиране на пневмотранспортна инсталация на цех за производство на корпусна мебел

Александър Красимиров Манов

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2009
41. Изследване на съоръжение за ориентиране и подаване на трупи към автоматизирана технологична линия за бичене

Руси Костадинов Хаджийски

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
42. Кинематично, силово, якостно и технологично изследване на рамкова шлифовъчна машина "MAWEG"

Замфир Илиев Митов

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
43. Възможности, устройство и работа на шлайфмашина "Optimat SCO 313/QCE/PIA"

Искрен Младенов Димитров

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
44. Изследване на функционалните възможности и методите на работа на универсален дървообработващ фрезово - пробивен център "Optimat"

Мартин Шарл Тевосян

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
45. Анализ на функционалните възможности на ФРЦ SMART SP - GIBEN

Величко Здравков Парушев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
46. Кинематичен, силов, якостен и конструктивен анализ на седемоперационна машина "UNIMASTER 7-320"

Илинка Стаменова Райчинова

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
47. Влияние на недостатъците на дървесината на черния бор върху качеството на повърхнините обработени с универсална фреза

Милен Иванов Нейков

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2009
48. Проектиране на пневмотранспортна инсталация за мебелна фирма "Интериор-С, село Негован

Ивайло Филипов Чаев

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2010
49. Монтаж, експлоатация и поддържане на центробежни прахови вентилатори за пневмотранспорт

Мустафа Мехмед Местан

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2010
50. Рационализиране на транспортните операции в отделение за тапициране на фотьойли

Ева Руменова Григорова

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2010
51. Анализ на съществуващите пневмотранспортни инсталации и предложение за подобряване на работата им във фирма "Арте-Бяла" ООД - гр.Бяла

Кирил Нейчев Михалев

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2010
52. Конструктивни особености, основни изисквания и рационални методи при избора на циркулярни триони със зъби от металокерамична твърда сплав

Нина Господинова Коларова

„Бакалавър”

доц. Живко Гочев 2010
53. Изследване на функционалните възможности и методите на работа на CNC дървообработващ център, модел Rover A3.30

Ева Георгиева Цекова

„Бакалавър”

доц. Живко Гочев 2010
54. Точност и стабилност на обработване с дървообработващи машини

Деница Иванова Иванова

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2010
55. Проектиране и изчисляване на пневмотранспортна инсталация в дървообработващ цех на фирма "НИКМИ" АД

Христо Росенов Димитров

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2010
56. Проектиране на пневмотранспортна инсталация в цех на фирма "Интериор 46" гр.Русе

Диана Богомилова Николова

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2010
57. Изследване на грайферен механизъм с товароподемност 50 kN

Николай Костадинов Грудев

„Бакалавър”

проф. Божидар Динков 2011
58. CNC технологии за производство на дървена дограма по стандарт EURO IV 68/78във фирма «Фамозо Лайн ЕООД», гр. София

Явор Калинов Димитров

„Бакалавър”

доц. Живко Гочев 2011
59. Конструктивни особености, основни изисквания и рационални методи при избора на циркулярни триони със зъби от металокерамична твърда

Владимир Карамфилов Карамфилов

„Бакалавър”

доц. Живко Гочев 2011
60. Технологичен, кинематичен, силов и якостен анализ на вертикален блокбанциг

София Славчева

Траянова

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2011
61. Анализ на функционалните възможности, настройка и работа на едностранна кантослепваща машина OPTIMAT KDF 430 kN

Ивайло Русев Вълчев

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2011
62. Изследване влиянието на съдържанието на свързващо вещество върху експлоатационните показатели на твърди ПДВ

Иван Евгениев Генков

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2011
63. Изследване влиянието на съдържанието на свързващо вещество и плътносттавърху експлоатационните показатели на ПДВ със следна плътност

Калоян Иванов Петров

„Бакалавър”

доц. Петър Савов 2011
64. Проектиране на пневмотранспортна инсталация в мебелна фабрика "Медикет"

Георги Красимиров Илиев

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2011
65. Проектиране на пневмотранспортна инсталация

Крум Георгиев Чеканов

„Бакалавър”

доц. Пейчо Мърваков 2011
66 Разработване на проект за инструментално стопанство на предприятие за производство на кухненска мебел в гр. София

Христо Стоянов Христов

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2012
67 Изследване върху разкрояването на трупи от смърч при зимни условия с хоризонтален банциг „Wood-mizzer WM 300”

Иван Красимиров Кисьов

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2012
68 Изследване на собствените честоти, вибрации и режима на рязане на циркулярен трион

Петър Василев Янков

Магистър

Доц. Живко Гочев 2012
69 Системи за програмно управление на ДМ. Формализирано описание, математически модели, и алгоритми за вариантно компановане на ДОЦ на модулен принцип. Възможности и приложение ня на Wood WOP Петър Бориславов Георгиев Доц. Петър Савов 2012
70 Изследване на конструкцията и работата на фрезова машина с вертикално разположение на вретеното ВФК-2 Янко Георгиев Янев Доц. Петър Савов 2012
71 Проектиране на преносим универсален циркуляр Иван Тодорав Лукаров Доц. Петър Савов 2012
72 Конструктивни Изчисления на настолна машина за ажурна резба Паолина Николаева Симеонова Доц. Петър Савов 2012
73 Обезпрашаване на малък цех за производство на мебели Зарко Георгиев Запрянов Доц Пейо Мърваков 2012
74 Топлотехнически характеристики на жилищна сграда на два етава в П.И. 2540, кв. 25 м Студентски град, гр. София Петър Емилов Божилов Доц Пейо Мърваков 2012
75 Разработване на банциг с три лентоводни колела, окачени шарнирно върху вертикална лколона. Марина Добринова Найденова Доц. Петър Савов 2012
76 Оптимизиране на подов конвейр, завод Лудогорие 91 АД гр. Кубрат Борислав Андреев Драгнев Проф. Божидар Динков 2012
77 Изчисляване и монтаж на висящ конвейр, завод Никром – Тръбна мебел гр. Ловеч Йово Добромиров Данов Проф. Божидар Динков 2012
78 Проектиране на пневмотранспортна инсталация за фирма Тошев – М63 гр. Враца Изабела Красимирова Стоянова Проф. Божидар Динков 2012
79 Проектиране на лентов транспортьор за фирма Вита 02, гр. Тетевен Николай Сергеев Шутев Проф. Божидар Динков 2012
80 Проектиране и изчисляване на пневмотранспортна инсталация в предприятие за производство на мебел и интериорни врати Тедива ЕООД Гергана Георгиева Димитрова Доц Пейо Мърваков 2012
81 Проверовъчни изчисления на електротелфер във фирма Булдекор. Георги Благов Виденов Проф. Божидар Динков 2013
82 Изследване на процесите при надлъжно профилно фрезоване на детайли от иглолистна и широколистна дървесина

Славчо Христов Елчинов

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2013
83 Изследване върху CNC инструментите при дървообработващите центри

Мария Цвяткова Няголова

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2013
84 Проектиране на пневмотранспортна инсталация за мебелна фирма Аши стил ЕООД Веселин Евгениев Георгиев Проф. Божидар Динков 2013
85 Проектиране на съоръжения за транспортиране на готови детайли и дървесни отпадъци във фирма Имелос ООД Ахмед Халми Абза Проф. Божидар Динков 2013
86 Проектиране на тактов конвейр за опаковка на мебели във фирма ИНТЕРИОР - И Станимир Стефанов Стоев Проф. Божидар Динков 2013
87 Проектиране на пневмотранспортна инсталация Людмила Богданова Цанкова Доц Пейо Мърваков 2013
88 Свързващи зареждащи и щабелиращи устройства в мебелната промишленост Кирил Иванов Касов Проф. Божидар Динков 2013
89 Моделиране на топлинния баланс на басеини за проваряване на дървени материали при размразяване на дървесината Васил Павлинов Тодоров Проф. Ненчо Делийски 2013
91 Приложение на CNC технологии при кухненско обзавеждане на студентски център на АУБ (Американски Университет в България

Теодора Михайлова Георгиева

Магистър

Доц. Живко Гочев 2014
92 Изследване възможностите за създаване на 3D CAD модели за 5-осен CNC универсален дървообработващ център чрез контактно дигитализиране на сложни профили

Васил Тошев Гадевски

Магистър

Доц. Живко Гочев 2014
93 Изследване възможностите за създаване на 3D CAD модели за 5-осен CNC универсален дървообработващ център чрез контактно дигитализиране на сложни профили

Васил Тошев Гадевски

Магистър

Доц. Живко Гочев 2014
94 Проектиране на пневмотранспортна инсталация в предприятие “Средна гора АД” – гр.Стара Загора Станимир Колев Колев Проф. Божидар Динков 2014
95 Проектиране на тактов конвейер за опаковка на мебели във фирма “Рива 21” – гр. Петрич Венета Антониева Смилянова Проф. Божидар Динков 2014
96 Проектиране на пневмотранспортна инсталация в мебелна фабрика “Денев” – гр. Белене Симеон Любомиров Александров Проф. Божидар Динков 2014
97 Изчисляване на лентов транспортьор за пренасяне на масивни плотове във фирма “Лес Груп 2010 ЕООД” Сайлетин Салихов Касъклиев Проф. Божидар Динков 2014
98 Проектиране на пневмотранспортна инсталация за мебелна фабрика “КОЛОРАДО” – гр. Пазарджик Иван Дачев Дачев Проф. Божидар Динков 2014
99 Проектиране на пневмотранспортна инсталация за мебелна фабрика “КОЛОРАДО” – гр. Пазарджик Иван Дачев Дачев Проф. Божидар Динков 2014
100 Електромагнитно товарозахватно приспособление за обслужване на машино-ремонтен цех Натали Даниелова Димитрова Проф. Божидар Динков 2014
101 Проектиране на верижен транспортьор за цех Дървопреработка към “МАРЕК КОМЕРС” ЕООД Антон Данчев Антонов Проф. Божидар Динков 2014
102 Аспирационна система във фирма “БГ ХАУС” ЕООД – гр. Брацигово Елена Атанасова Атанасова Проф. Божидар Динков 2014
103 Разработване на проект за инструментално стопанство на предприятие за производство на корпусна мебел в гр. София

Любомир Борисов Бояджиев

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2015
104 Изследване върху трайността на ножове от стомана Р6М5 заточени с абразивни дискове от кубичен борен нитрид

Николай Димитров Марангозов

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2015
105 Приложение на CNC дървообработващи центри за изработване на нестандартни мебели за детско обзавеждане

Розалина Орлинова Несторова

Магистър

Доц. Живко Гочев 2015
106 Лицево оформление на мебели за детска стая, изработени с дървообработващ център „Rover A3 30”

Лилия Пламенова Лозанова

Магистър

Доц. Живко Гочев 2015
107 Проектиране на верижен транспортьор за цех дървопреработка към Буллес Холдинг ЕООД

Симона Емилова Филева

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков

2015
108

Проектиране на пневмотранспортна инсталация

в мебелна фирма Райков мебел ЕООД гр. Дебелец

Александър Стефанов Йовчев

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2015
109 Проектиране на пневмотранспортна инсталация за мебелна фирма Бора ТХК ЕООД гр Габрово

Никола Тодоров Колев

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2015
110 Проектиране на верижен транспортьор за цех дървообработка към Бекоекспортимпорт ООД

Мустафа Сабит Топчийски

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2015
111 Изчисляване на лентов транспортьор за пренасчне готова продукция във фирма Ела ЕООД

Юли Василев Аргиров

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2015
112 Изследване върху силово-енергетичните параметри на фрезова машина с вертикално разположение на вретеното

Димитър Стефанов Карашки

„Бакалавър”

Доц. Живко Гочев 2016
113 Вакуумни носачи в мебелна Булдекор ЕООД гр. София

Дилян Руменов Симеонов

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2016
114 Анализ на режима на работа на портален кран, тип КТП с товароподемност Q = 5t.

Назиме Мюмюнова Мустафа

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2016
115 Симулационно изследване на енергоконсумацията за нагряване дървени материали при топлинното им обработване

Венцислав Веселинов Драгоев

„Бакалавър”

Проф. Ненчо Делийски 2016
116 Монтаж, експлоатация и поддържане на центробежни прахови вентилатори

Христо Росенов Димитров

Магистър

Проф. Божидар Динков 2016
117 Проектиране на пневмотранспортни инсталации във фирма АртеБяла ООД гр. Бяла

Ивана Атанасова Бакалова

„Бакалавър”

Проф. Божидар Динков 2016
118 Монтаж, експлоатация,и поддържане на форматно-разкройващ циркуляр „Джибен“ модел суперматик 78/ЕМ

Христо Христов Димитров

Магистър

Проф. Божидар Динков 2016
119 Инсталиране на линия за крайно повърхностно покритие „Средна Гора АД“ гр. Стара Загора

Станимир Колев Колев

Магистър

Проф. Божидар Динков 2016

Back to top