ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет „Горска промишленост“

Местоположение: сграда "А", партер, стая No 11.

Ръководител на катедрата: Вр. и.д. Проф. д-р инж. Живко Бонев Гочев

Организатор учебна дейност: инж. Гергана Иванова Колева – сграда А, лаборатория 11 (партер), тел. 0291907/313, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отговорник по качеството: гл. ас. Изабела Радкова

История:
Катедра „Дървообработващи машини“ е основана през 1953 г. и последователно е имала наименования: от 1953 г. до 1972 г. – „Машини и инструменти“; от 1972 г. до 1994 г. – „Механизация и автоматизация на дървообработването" (с включени преподавания по дисциплината „Електронноизчислителна техника“). Във връзка с настъпилите структурни промени в ЛТУ през 1994 г. от катедрата се обособяват последователно катедрите „Машинознание и автоматизация на производството“ и „Електронноизчислителна техника“, а тя е преименувана на катедра „Дървообработващи машини“. След настъпили структурни промени през 2015 г., катедрата се обединява с катедра „Машинознание и автоматизация на производството“, като наименованието и остава „Дървообработващи машини“.

Първи ръководител на катедрата е доц. Вълко Гочев (1953 – 1966 г.).

Последователно ръководители на катедрата са били:

 • проф. д-р Тачо Илиев (1966 – 1989 г.);
 • проф. дтн Георги Филипов (1989 – 1990 г.);
 • проф. дтн Христо Шехтов (1990 – 1993 г.);
 • доц. д-р Петър Савов (1993 – 1999 г.);
 • доц. д-р Стефан Велков (1999 – 2002 г.);
 • проф. д-р Божидар Динков (2002 – 2007 г.);
 • доц. д-р Живко Гочев (2007 г. – 2016 г.);
 • доц. д-р Васил Власев (2016 – до сега).

Преподавателски и научно-изследователски състав на катедрата през годините:
доц. Вълко Гочев, проф. д-р Тачо Илиев, проф. дтн Георги Филипов, проф. дтн Христо Шехтов, проф. дтн Ненчо Делийски, проф. д-р Петко Григоров, проф. д-р Божидар Динков, проф. д-р Петър Обрешков, проф. д-р Славчо Соколовски, доц. д-р Генчо Генчев, доц. д-р Владимир Бърнеков, доц. д-р Борис Асенов, доц. д-р Стефан Велков, доц. д-р Пейчо Мърваков, доц. д-р Николина Илкова, доц. д-р Васил Власев, доц. д-р Живко Гочев, гл. ас. Данчо Събевски, гл. ас. Стоян Костов, гл. ас. д-р Изабела Радкова, ас. Лъчезар Николов, ас. Петър Николов, ас. д-р Павлин Вичев, ас. д-р Валентин Атанасов, ст. н.с. Радка Димитрова, ст. н.с. Антон Чешмеджиев, ст. н.с. Николай Йорданов, инж. Дарина Дачева, инж. Тодор Златаров, инж. Радко Стоянов, Петър Стоянов, Хрисанта Цалова, инж. Валентина Харалампиева.

Академичен състав на катедрата:

 • проф. д-р инж. Живко Бонев Гочев
 • доц. д-р инж. Васил Власев Василев
 • доц. д-р инж. Райко Данаилов Станев
 • гл. ас. д-р инж. Изабела Кирилова Радкова
 • гл. aс. д-р инж. Павлин Бисеров Вичев
 • гл. ас. д-р инж. Валентин Атанасов Атанасов
 • гл. ас. д-р Петър Николов Николов
 • гл. ас. д-р Георги Константинов Ковачев

Дисциплини и преподаватели:

 • Металознание. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Павлин Вичев.
 • Рязане на дървесината и режещи инструменти. Лекциите се извеждат от доц. д-р Живко Гочев, а упражненията от гл. ас. д-р Павлин Вичев.
 • Промишлена топлотехника. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Райко Станев.
 • Електротехника и електроника. Лекциите се извеждат от доц. д-р, Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Изабела Радкова.
 • Машинни елементи. Лекциите се извеждат от гл. ас. Валентин Атанасов, а упражненията от ас. д-р Георги Ковачев.
 • Дървообработващи машини-редовно обучение. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Валентин Атанасов.
 • Дървообработващи машини-задочно обучение. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Валентин Атанасов.
 • Вътрешнозаводски транспорт. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Петър Николов.
 • Автоматика и автоматизация на ДМП. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Изабела Радкова.
 • Машинознание. Лекциите се извеждат от гл. ас. Валентин Атанасов, а упражненията от ас. д-р Георги Ковачев.
 • Интериорна акустика. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Павлин Вичев.
 • Машини за производство на мебели и обзавеждане. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Валентин Атанасов.
 • Машини и инструменти за обработване на дървесината. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Павлин Вичев.
 • Промишлен транспорт. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Петър Николов.
 • Автоматизация. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Изабела Радкова.
 • CNC машини, инструменти и технологии. Лекциите се извеждат от доц. д-р Живко Гочев, а упражненията от гл. ас. д-р Павлин Вичев.
 • Експлоатация и поддържане на дървообработващи машини. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Валентин Атанасов.
 • Проектиране и изпитване на дървообработващи машини. Лекциите се извеждат от доц. д-р Васил Власев, а упражненията от гл. ас. д-р Валентин Атанасов.
 • Проектиране и изпитване на пневмотранспортни инсталации и въздухоочистителни устройства. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Петър Николов.
 • Задвижване на ДМС. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Изабела Радкова.
 • Автоматични системи в ДМП. Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Изабела Радкова.
 • Машини за пресово и повърхностно обработване на дървесината. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Васил Власев.

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • доц. д-р инж. Живко Бонев Гочев – „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“;
 • доц. д-р инж. Васил Власев Василев -„Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“;
 • проф. д-р инж. Райко Данаилов Станев – „Металургична топлотехника“;
 • гл. ас. д-р инж. Изабела Кирилова Радкова – „Машинно инжeнерство“;
 • гл. aс. д-р инж. Павлин Бисеров Вичев - „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“;
 • гл. ас. д-р инж. Валентин Атанасов Атанасов – „Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост“;
 • гл. ас. д-р Петър Николов Николов - „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“;
 • гл. ас. д-р Георги Константинов Ковачев - „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“.

Back to top